Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand oktober 2019

Datum:

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand oktober uitgevoerd worden na 24/10/2019.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2019 vastgesteld op het nettobedrag van 1.800 euro per maand, verhoogd met 70 euro netto per kind ten laste.