Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand september 2019

Datum:
10 september 2019

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand september uitgevoerd worden na 24/09/2019.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2019 vastgesteld op het nettobedrag van 1.800 euro per maand, verhoogd met 70 euro netto per kind ten laste.