Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vrijgestelde eigen productie elektriciteit

Datum:

Vanaf 1 januari 2022 wordt het tarief en de structuur van de bijzondere accijns op elektriciteit aangepast. Voor vrijgestelde eigen productie verandert er niets in het kader van deze energiehervorming. Eigen productie die vandaag is vrijgesteld, blijft ook vrijgesteld na 1 januari 2022. Ook wat de administratieve verplichtingen hierrond betreft, blijft de status quo behouden en werden geen aanpassingen doorgevoerd in het kader van deze hervorming.

Bedrijven die merken dat ze niet over de nodige vergunningen beschikken voor hun vrijgestelde eigen productie, moeten in principe hun situatie regulariseren. Er kan echter worden benadrukt dat er hier geen link is met de energiehervorming die op 1 januari 2022 in werking treedt, en dat de administratie niet verwacht dat dergelijke situaties per 1 januari worden geregulariseerd. Op korte termijn zal worden bekeken of eventuele vereenvoudigingen moeten worden doorgevoerd.

Voor al het niet-vrijgestelde verbruik (incl. eventuele niet-vrijgestelde eigen productie), is het uiteraard wel belangrijk dat de operatoren met alle nodige formaliteiten in orde zijn.