Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Datum:

Overeenkomstig art. 194septies/1, § 1, WIB 92, kan een vennootschap voor het aj. 2019, 2020 of 2021 dat verband houdt met een boekjaar dat afgesloten werd tussen 13 maart 2019 tot 31 december 2020, aanspraak maken op de tijdelijke vrijstelling van de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners vennootschappen van het geheel of een deel van het resultaat van het belastbare tijdperk vanwege eventuele verliezen die worden geleden in de loop van het volgende belastbare tijdperk dat verbonden is naar gelang het geval met het aj. 2020, 2021 of 2022, ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

Deze tijdelijk vrijgestelde reserve mag voor slechts één belastbaar tijdperk dat wordt afgesloten in de periode van 13 maart 2019 tot 31 december 2020 worden gevormd.

De opgave 275  COV, bestemd voor de vaststelling en de opvolging van de tijdelijk vrijgestelde reserve, zal binnenkort worden gepubliceerd.