Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Vrijstelling van btw op de diensten van gezinsvoorlichting en onderwijskeuze

Datum:

De circulaire over de vrijstelling van btw in het kader van de psychologie, de orthopedagogie en de psychotherapie werd opgeschort (zie nieuwsbericht van 15.01.2021).
 

Betrokken belastingplichtigen

De personen die op 1 september 2016 al psychotherapie uitoefenden, maar die op basis van de reglementering inzake Volksgezondheid niet in aanmerking komen voor een zogenaamd 'verworven recht'.
 

Bedoelde diensten

De diensten van gezinsvoorlichting en onderwijskeuze.
 

Effect

Deze diensten zijn vrijgesteld van btw met terugwerkende kracht op 1 januari 2020, op voorwaarde dat de dienstverrichters het bewijs kunnen leveren van een relevante ervaring.
 

Gevolgen

  • De belastingregeling en de verplichtingen van de betrokken personen moeten worden aangepast.
  • De sinds 1 januari 2020 verrichte diensten die werden belast kunnen worden rechtgezet.


Lees meer