Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wijziging accijns inzake elektriciteit en gemengd gebruik

Datum:

Vanaf 1 januari 2022 wordt het tarief en de structuur van de bijzondere accijns op elektriciteit aangepast. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2022 en ook de vrijstellingen van accijnzen kunnen vanaf dat moment in principe worden toegepast. 

Wanneer één EAN beleverd wordt met enkel vrijgestelde elektriciteit, stelt zich hierbij geen probleem. Sommige eindgebruikers hebben echter een gemengd verbruik, i.e. een deel van hun verbruik is vrijgesteld, en een deel niet. Deze eindgebruikers dienen de vereiste vergunningsaanvraag in te dienen met vermelding van het (vermoede) vrijstellingspercentage. Wanneer er geen aparte EAN is, zullen de accijnzen door de energieleveranciers worden doorgerekend op basis van het in de vergunning vermelde vrijstellingspercentage. 

De energieleveranciers moeten hun hun systemen vanaf 1 januari 2022 aanpassen aan de wijzigingen die het gevolg zijn van de herziening van de programmawet van 27 december 2004 waarbij de structuur en de tarieven van de accijnzen op aardgas en elektriciteit worden gewijzigd. 
Specifiek voor de situatie van leveringen met gemengd gebruik, krijgen de energieleveranciers maximum zes maanden om hun systemen ook zo aan te passen dat de accijnzen door de energieleveranciers worden doorgerekend op basis van het in de vergunning vermelde vrijstellingspercentage. 

Om te kunnen genieten van de vrijstelling vanaf de inwerkingtreding van de wet, namelijk 01/01/2022, dient de eindgebruiker bij gemengd gebruik en zonder aparte EAN  te beschikken over een vergunning waarin het percentage van de (vermoede) vrijstelling Is opgenomen.

In afwachting van de aanpassing van zijn systemen rekent de energieleverancier het volledig bedrag aan accijnzen door aan hun klant en storten dit volledig door die via hun AC4.

Zo snel mogelijk, en ten laatste op 30/06/2022 voert de energieleverancier voor elk van zijn betrokken klanten een verrekening door. De afrekening hiervan wordt doorgegeven via de eerstvolgende AC4 na die verrekening.

Vanaf dat ogenblik zal de energieleverancier over een aangepast systeem beschikken die haar toelaat om een correcte verrekening te maken m.b.t. het in de vergunning opgenomen vrijstellingspercentage voor zijn klanten.

Indien het (vermoede) vrijstellingspercentage na audit van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen dient te worden aangepast zullen de energieleveranciers deze toepassen vanaf de eerstvolgende AC4 na de ontvangst van de communicatie hiervan.

De teveel of tekort betaalde accijnzen vastgesteld n.a.v. de door de AAD&A uitgevoerde audit zal ofwel het onderwerp uitmaken van een verzoek om terugbetaling door de energieleverancier of door de eindgebruiker voor tekening van de energieleverancier ofwel het onderwerp uitmaken van een retroactieve betaling door de eindgebruiker aan de AAD&A.