Contact

ALGEMEEN CONTACT

Bel ons

0257 257 57 (normaal tarief)
Voor alle eenvoudige vragen: elke werkdag van 8 tot 17 uur.
Voor technische vragen over onze e-services: elke werkdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
Voor alle ingewikkelde vragen die een inzage in uw persoonlijk dossier vereisen, neemt u best contact op met uw lokaal kantoor.

Mail ons

via ons contactformulier(externe link)

Bezoek ons

Geen zin om uw tijd te verliezen aan de telefoon of in een wachtrij?

SPECIFIEKE DIENSTEN

Douane en Accijnzen

Voor vragen over douane en accijnzen of technische vragen over de geïntegreerde douanesystemen: contacteer de Algemene Administratie Douane en Accijnzen

Fiscale Bemiddelingsdienst

In geval van een blijvend meningsverschil met een dienst van de FOD Financiën:

Fiscale Bemiddelingsdienst 
Koning Albert II laan 33 bus 46 
1030 Brussel 

fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail)
www.fiscalebemiddeling.be

Dienst voor Alimentatievorderingen

Voor een probleem met de uitbetaling van onderhoudsgeld:

Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) 
Koning Albert II laan 33 bus 59
1030 Brussel 
Tel.: 0800 12 302 (gratis) 
Fax: 0257 966 59
davo.centraal@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail)
www.davo.belgium.be

INTERNATIONALE PARTNERS

U vertegenwoordigt:

  • een internationale organisatie
  • een ambassade
  • een internationale partner

Dienst Coördinatie Internationale Relaties: 
Koning Albert II-laan 33 bus 22
1030 Brussel - België
international.coordination@minfin.fed.be

PERS

Francis Adyns 
Woordvoerder (NL)
04707 622 44 
0257 622 44 
francis.adyns@minfin.fed.be

Florence Angelici 
Woordvoerder (FR)
04707 757 28 
0257 757 28 
florence.angelici@minfin.fed.be

WEBMASTER

U heeft een vraag over: