Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Contact

ALGEMEEN CONTACT

Bel ons

02 572 57 57 (normaal tarief) 

Elke werkdag van 8.30 tot 17 uur.

Gemakkelijk bereikbaar van 8.30 tot 10 uur, van 13 tot 14 uur en na 16 uur. Matig bereikbaar van 11 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur. Moeilijk bereikbaar van 10 tot 11 uur.

Belt u naar aanleiding van een brief die u van de FOD Financiën ontvangen heeft? Controleer dan of daarin een 5- of 10-cijferige directe code staat en geef die tijdens uw oproep in.

Heeft u een directe code ontvangen van uw beroepsvereniging om rechtstreeks een kantoor Rechtszekerheid of een dienst Plan te bereiken? Geef tijdens uw oproep dan die code in.

Een technisch probleem met een van onze e-services?

MAAK EEN AFSPRAAK

Vanaf 1 september 2021 ontvangen we u enkel op afspraak in onze kantoren.

We zullen u altijd eerst per telefoon proberen te helpen.

SCHRIJF ONS

Gebruik altijd onze officiële correspondentieadressen voor uw briefwisseling.

Kies voor onze digitale diensten: GEMAKKELIJK, SNEL EN VEILIG!

  • Raadpleeg uw fiscaal en patrimoniaal dossier en regel de meeste van uw administratieve zaken online: 

MyMinfin

SPECIFIEKE DIENSTEN

Douane en Accijnzen

Voor vragen over douane en accijnzen of technische vragen over de geïntegreerde douanesystemen: contacteer de Algemene Administratie Douane en Accijnzen.

Fiscale Bemiddelingsdienst

In geval van een blijvend geschil met de federale belastingadministratie: contacteer de Fiscale Bemiddelingsdienst.

Let op:

  • Voor inkomstenbelastingen is dit NA indiening van een bezwaar of verzoek tot ambtshalve ontheffing (zie pagina 2 van uw aanslagbiljet).
  • Voor betalingsproblemen is dit NA weigering van een afbetalingsplan dat u voorstelde aan één van de infocenters of via MyMinfin.

Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)

Voor een probleem met de uitbetaling van onderhoudsgeld: contacteer de Dienst voor alimentatievorderingen.

INTERNATIONALE PARTNERS

U vertegenwoordigt:

  • een internationale organisatie
  • een ambassade
  • een internationale partner

Gebruik het contactformulier voor internationale partners.