Contact

ALGEMEEN CONTACT

Bel ons

02 572 57 57 (normaal tarief) (privacy)
Voor alle eenvoudige vragen of technische vragen over onze e-services: elke werkdag van 8u30 tot 17 uur.
Voor alle ingewikkelde vragen die een inzage in uw persoonlijk dossier vereisen, neemt u best contact op met uw lokaal kantoor.

Mail ons

via ons contactformulier(externe link)

Bezoek ons

Geen zin om uw tijd te verliezen aan de telefoon of in een wachtrij?

SPECIFIEKE DIENSTEN

Douane en Accijnzen

Voor vragen over douane en accijnzen of technische vragen over de geïntegreerde douanesystemen: contacteer de Algemene Administratie Douane en Accijnzen

Fiscale Bemiddelingsdienst

In geval van een blijvend geschil met een dienst van de FOD Financiën.

Let op:

  • Voor inkomstenbelastingen is dit NA het indienen van een bezwaar of verzoek tot ambtshalve ontheffing (zie pag. 2 van uw aanslagbiljet).
  • Voor betalingsproblemen is dit NA weigering van een afbetalingsplan dat u voorstelde aan één van de infocenters. (lijst)

fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail)
www.fiscalebemiddeling.be

Dienst voor Alimentatievorderingen

Voor een probleem met de uitbetaling van onderhoudsgeld:

Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) 
Koning Albert II laan 33 bus 59
1030 Brussel 
Tel.: 0800 12 302 (gratis) 
Fax: 02 579 66 59
davo.centraal@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail)
www.davo.belgium.be

INTERNATIONALE PARTNERS

U vertegenwoordigt:

  • een internationale organisatie
  • een ambassade
  • een internationale partner

Dienst Coördinatie Internationale Relaties: 
Koning Albert II-laan 33 bus 22
1030 Brussel - België
international.coordination@minfin.fed.be

PERS

Francis Adyns 
Woordvoerder (NL)
0470 76 22 44 
02 576 22 44 
francis.adyns@minfin.fed.be

Florence Angelici 
Woordvoerder (FR)
0470 77 57 28 
02 577 57 28 
florence.angelici@minfin.fed.be

WEBMASTER

U heeft een vraag over: