Contact

Algemeen contact

Bel ons

0257 257 57 (normaal tarief)
Voor alle eenvoudige vragen: elke werkdag van 8 tot 17 uur.
Voor technische vragen over onze e-services: elke werkdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
Voor alle ingewikkelde vragen die een inzage in uw persoonlijk dossier vereisen, neemt u best contact op met uw lokaal kantoor.

Mail ons

via ons contactformulier

Bezoek ons

Geen zin om uw tijd te verliezen aan de telefoon of in een wachtrij?

  • Doe de meeste administratieve aanvragen online en beveiligd via MyMinfin.

  • Vind uw administratieve documenten online terug via MyMinfin.

  • Vind de antwoorden op de meestgestelde vragen op deze website.

 

 

 

 

Specifieke diensten

Douane en Accijnzen

Voor vragen over douane en accijnzen of technische vragen over de geïntegreerde douanesystemen: contacteer de Algemene Administratie Douane en Accijnzen

 

Fiscale Bemiddelingsdienst

In geval van een blijvend meningsverschil met een dienst van de FOD Financiën:

Fiscale Bemiddelingsdienst 
Koning Albert II laan 33 bus 46 
1030 Brussel 
Tel.: 0257 623 60 
Fax: 0257 980 57 
fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be
www.fiscalebemiddeling.be  

Dienst voor Alimentatievorderingen

Voor een probleem met de uitbetaling van onderhoudsgeld:

Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) 
Koning Albert II laan 33 bus 59
1030 Brussel 
Tel.: 0800 12 302 (gratuit) 
Fax: 0257 966 59
davo.centraal@minfin.fed.be
www.davo.belgium.be

 

 

 

 

Internationale partners

U vertegenwoordigt:

  • een internationale organisatie
  • een ambassade
  • een internationale partner

Dienst Coördinatie Internationale Relaties: 
Koning Albert II-laan 33 bus 22
1030 Brussel - België
international.coordination@minfin.fed.be

Pers

Francis Adyns 
Woordvoerder (NL)
04707 622 44 
0257 622 44 
francis.adyns@minfin.fed.be

Florence Angelici 
Woordvoerder (FR)
04707 757 28 
0257 757 28 
florence.angelici@minfin.fed.be

Webmaster

U heeft een vraag over: 

Klachtenbeheer

Klachten over onze dienstverlening? Klachten over de dienstverlening van de FOD Financiën?