Contact

Algemeen contact

Bel ons

0257 257 57 (normaal tarief)
Voor alle eenvoudige vragen: elke werkdag van 8 tot 17 uur.
Voor technische vragen over onze e-services: elke werkdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
Voor alle ingewikkelde vragen die een inzage in uw persoonlijk dossier vereisen, neemt u best contact op met uw lokaal kantoor.

Mail ons

via ons contactformulier

Bezoek ons

Geen zin om uw tijd te verliezen aan de telefoon of in een wachtrij?

 • Doe de meeste administratieve aanvragen online en beveiligd via MyMinfin.

 • Vind uw administratieve documenten online terug via MyMinfin.

 • Vind de antwoorden op de meestgestelde vragen op deze website.

 

 

 

 

Specifieke diensten

Douane en Accijnzen

Voor vragen over douane en accijnzen of technische vragen over de geïntegreerde douanesystemen: contacteer de Algemene Administratie Douane en Accijnzen

 

Fiscale Bemiddelingsdienst

In geval van een blijvend meningsverschil met een dienst van de FOD Financiën:

Fiscale Bemiddelingsdienst 
Koning Albert II laan 33 bus 46 
1030 Brussel 
Tel.: 0257 623 60 
Fax: 0257 980 57 
fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be
www.fiscalebemiddeling.be  

Dienst voor Alimentatievorderingen

Voor een probleem met de uitbetaling van onderhoudsgeld:

Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) 
Koning Albert II laan 33 bus 59
1030 Brussel 
Tel.: 0800 12 302 (gratis) 
Fax: 0257 966 59
davo.centraal@minfin.fed.be
www.davo.belgium.be

 

 

 

 

Internationale partners

U vertegenwoordigt:

 • een internationale organisatie
 • een ambassade
 • een internationale partner

Dienst Coördinatie Internationale Relaties: 
Koning Albert II-laan 33 bus 22
1030 Brussel - België
international.coordination@minfin.fed.be

Pers

Francis Adyns 
Woordvoerder (NL)
04707 622 44 
0257 622 44 
francis.adyns@minfin.fed.be

Florence Angelici 
Woordvoerder (FR)
04707 757 28 
0257 757 28 
florence.angelici@minfin.fed.be

Webmaster

U heeft een vraag over: 

 • de website www.financien.belgium.be (een link die niet meer werkt, een pagina die niet meer toegankelijk is, opmerkingen of suggesties over deze website …)  
  > contacteer ons via deze link
  > Opgelet: voor (technische) vragen over Tax-on-web moet u ons contactcenter contacteren (zie bullet hieronder)

 • een e-service (Tax-on-web, MyMinfin, Biztax, Intervat …) 
  > contacteer het Contactcenter van de FOD Financiën 

 • uw toegang tot de elektronische toepassingen (elektronische identiteitskaart, token, tijdelijke toegang via SMS …) 
  > contacteer de Servicedesk van BOSA (vroeger Fedict) (FOD Beleid en Ondersteuning) 

 • een specifieke inhoud waarop u op deze website geen antwoord vindt 
  > contacteer het contactcenter van de FOD Financiën

Klachtenbeheer

Klachten over onze dienstverlening? Klachten over de dienstverlening van de FOD Financiën?