Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)

Heeft u een probleem met de uitbetaling van onderhoudsgeld?

Neem dan contact op met :

Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)
Koning Albert II laan 33 bus 59
1030 Brussel

Tel: 0800 12 302 (gratis)
Fax: 0257 966 59
davo.centraal@minfin.fed.be