Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Fiscale Bemiddelingsdienst

Een probleem met uw dossier?

Dossierbeheerder

Heeft u problemen met een dossier, neem dan best eerst contact op met uw dossierbeheerder. U vindt zijn gegevens terug op de brief die u van de FOD Financiën kreeg.
U kunt ook altijd het Contactcenter (0257 257 57) bellen.

Fiscale Bemiddelingsdienst

Heeft u een blijvend meningsverschil met een dienst van de FOD Financiën? Wend u dan tot de

Fiscale Bemiddelingsdienst
Koning Albert II laan 33 bus 46
1030 Brussel

fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

Voor meer informatie over de concrete gevallen waarin wij kunnen tussenkomen, zie ook www.fiscalebemiddeling.be