Fiscale Bemiddelingsdienst

Een probleem met uw dossier?

Dossierbeheerder

Heeft u problemen met een dossier, neem dan best eerst contact op met uw dossierbeheerder. U vindt zijn gegevens terug op de brief die u van de FOD Financiën kreeg.
U kunt ook altijd het Contactcenter (0257 257 57) bellen.

Fiscale Bemiddelingsdienst

Heeft u een blijvend meningsverschil met een dienst van de FOD Financiën? Wend u dan tot de

Fiscale Bemiddelingsdienst
Koning Albert II laan 33 bus 46
1030 Brussel

Tel: 0257 623 60
Fax: 0257 980 57
fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

Voor meer informatie over de concrete gevallen waarin wij kunnen tussenkomen, zie ook www.fiscalebemiddeling.be

Wie persoonlijk bij ons wil langs komen, maakt best vooraf een afspraak. Onze kantoren liggen vlakbij het Noordstation.