Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Info Douane en Accijnzen

Algemene Administratie van Douane en Accijnzen

North Galaxy - bus 37
Koning Albert II-laan, 33
1030 Brussel
België
info.douane@minfin.fed.be

Problemen met de website?

Laat het ons weten!

Gewestelijke dienst e-mail Telefoon
Douane en Accijnzen
Antwerpen
Ellermanstraat 21
2060 Antwerpen
da.antwerpen@minfin.fed.be 0257 758 70
Douane enAccijnzen
Brussel
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel
da.brussels@minfin.fed.be 0257 624 50
Douane en Accijnzen
Gent
Sint-Lievenslaan 27-33
9000 Gent
da.gent@minfin.fed.be 0257 856 00
Douane en Accijnzen
Hasselt
Voorstraat 43
3500 Hasselt 
da.hasselt@minfin.fed.be 0257 617 50
Douane en Accijnzen
Luik
Rue de Fragnée 2
4000 Luik
da.liege@minfin.fed.be 0257 890 10
Douane en Accijnzen
Bergen
C A E - B1-B2-B3
Avenue Mélina Mercouri
7000 Bergen
da.mons@minfin.fed.be 0257 879 70
Douane en Accijnzen 
Leuven
Philips-site 3A
3001 Leuven
 da.leuven@minfin.fed.be 0257 386 60

Helpdesk

Voor technische vragen over de geïntegreerde douanesystemen PLDA, NCTS, EMCS, ECS, ICS of AC4 aangiften:
0257/933 33(gewoon tarief)
Deze telefonische dienst is elke werkdag bereikbaar van 8 tot 18 uur.
U kunt ons ook op de onderstaande e-mail adressen contacteren: 

Buiten de openingsuren van de PDLA-Helpdesk kan je terecht bij de permanentie. Die is bereikbaar via telefoon op 0257/933 33 op weekdagen van 18u tot 8u en van vrijdag 18u tot maandag 8u.

Stuur vooraf een e-mail naar één van de volgende adressen en voeg het  bijgevoegde aanvraagformulier (DOCX, 36.02 KB) voor ondersteuning toe.

plda.helpdesk@minfin.fed.be
emcs.helpdesk@minfin.fed.be
ncts.helpdesk@minfin.fed.be

Bij de permanentie kan je terecht voor volgende specifieke problemen:

 1. Problemen bij het inloggen in PLDAWeb (uitgezonderd pc-configuratie) ;
 2. Problemen bij het tekenen van de aangifte in PLDAWeb ; (uitgezonderd pc-configuratie)
 3. Ontbreken van antwoordberichten van PLDAWeb en B2B (enkel na 30 minuten wachttijd en als de workaround niet van toepassing is) ;
 4. Communicatieproblemen tussen de systemen van de operatoren en de AAD&A ;
 5. Aanvragen voor noodprocedures voor onvoorziene gevallen (internetpanne, etc.…) bij de operator;
 6. Validatieproblemen in de systemen:
  • Voorbeeld:
   PLDA eist een ontbrekend document. Je kan de brochure van het Enig Document raadplegen om te weten over welk document het gaat.
   • Indien PLDA de aangifte valideert, is er geen probleem.
   • Geeft PLDA opnieuw een foutmelding, dan betreft het een validatiefout die de permanentie prioriteit moet behandelen (ST, NPS, etc.…).

Alle andere vragen kan je tijdens de openingsuren stellen aan de PLDA-Helpdesk.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wijzigde de openingsuren na een benchmarking met de buurlanden en een analyse van de inkomende oproepen.

Benchmarking:

Analyse van de inkomende calls van de eerste zes weken van 2017:

 • Vóór 7u en na 19u is er gemiddeld niet één oproep per uur;
 • Tussen 7u en 8u enerzijds, en tussen 18u en 19u anderzijds, zijn er gemiddeld tussen de twee en drie oproepen per uur;
 • Het aantal oproepen geeft slechts significante cijfers tussen 8u en 18u, met op piekmomenten tot bijna 35 oproepen per uur;
 • Op zaterdagen zijn er slechts gemiddeld een tiental oproepen per dag.