Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Draft NPS EMCS NL


Noodprocedure EMCS Call N032xx: Service niet gevonden of toegang geweigerd - Err404 / FPS FINANCE / ICT-OPS - EMCSWeb

Wij delen u mee dat de noodprocedure EMCS hieronder vermeld toepasbaar is voor de e-AD’s bij vertrek.
 • Enkel van toepassing voor de EMCS-Web gebruikers.
 • EMCS-B2B beschikbaar.
 • Reden:
  Proxy Error
  The proxy server received an invalid response from an upstream server. 
  Service niet gevonden of toegang geweigerd - Err404 / FPS FINANCE / ICT-OPS
 • Begin: 
 • Einde: 
 • Callnummer voor EMCS: N032xx
 • Procedure:
  • De operator mag, zonder voorafgaandelijk de Helpdesk, te verwittigen de beweging starten onder dekking van een papieren documenten opgesteld conform de bepalingen artikel 30  van de wet van 16 oktober 2022 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen.
  • Het document moet ook verwijzen naar de hieronder beschreven vermeldingen: 
   • Noodbegeleidingsdocument voor accijnsproducten onder de schorsingsregeling
   • Noodprocedure N032xx
   • Begonnen op 
  • De manuele aangiften EMCS zijn niet de definitieve aangiften.
  • Van zodra de periode van onbeschikbaarheid van het geautomatiseerde systeem voorbij is moet het ontwerp van het e-AD onmiddellijk ingestuurd worden in het geautomatiseerde systeem.
 • Opmerking:
  De voorschriften van de omzendbrief NOODPROCEDURE BIJ NIET BESCHIKBAARHEID VAN HET GEAUTOMATISEERDE SYSTEEM EMCS D.A. 246.200 dd 26 maart 2010 zijn van overeenkomstige toepassing.

Noodprocedure EMCS Call N031xx: Onderhoud van onze productieomgeving - EMCS 10.6

 • Wij delen u mee dat de noodprocedure EMCS hieronder vermeld toepasbaar is voor de e-AD’s bij vertrek.
 • Reden:
 • Begin:
 • Einde:
 • Callnummer voor EMCS: N031xx
 • Procedure:
  • Tijdens de installatie, mag de operator, zonder voorafgaandelijk de Helpdesk te verwittigen de beweging starten onder dekking van een papieren documenten opgesteld conform de bepalingen artikel 30  van de wet van 16 oktober 2022 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen.
  • Het document moet ook verwijzen naar de hieronder beschreven vermeldingen:
   • Noodbegeleidingsdocument voor accijnsproducten onder de schorsingsregeling
   • Noodprocedure N031xx
   • Begonnen op
  • De manuele aangiften EMCS zijn niet de definitieve aangiften.
  • Van zodra de periode van onbeschikbaarheid van het geautomatiseerde systeem voorbij is moet het ontwerp van het e-AD onmiddellijk ingestuurd worden in het geautomatiseerde systeem.
 • Opmerking:
  De voorschriften van de omzendbrief NOODPROCEDURE BIJ NIET BESCHIKBAARHEID VAN HET GEAUTOMATISEERDE SYSTEEM EMCS D.A. 246.200 dd 26 maart 2010 zijn van overeenkomstige toepassing.


Noodprocedure EMCS Call N020xx: Mapping problemen - EMCS-B2B

 • Wij delen u mee dat de noodprocedure EMCS hieronder vermeld toepasbaar is voor de e-AD’s bij vertrek.
  • Enkel van toepassing voor de EMCS-B2B gebruikers.
  • EMCS-Web beschikbaar.
 • Reden:
  Mapping errors
 • Begin:
 • Einde:
 • Callnummer voor EMCS: N020xx
 • Procedure:
  • De operator mag, zonder voorafgaandelijk de Helpdesk, te verwittigen de beweging starten onder dekking van een papieren documenten opgesteld conform de bepalingen artikel 30  van de wet van 16 oktober 2022 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen.
  • Het document moet ook verwijzen naar de hieronder beschreven vermeldingen:
   • Noodbegeleidingsdocument voor accijnsproducten onder de schorsingsregeling
   • Noodprocedure N020xx
   • Begonnen op
  • Van zodra de periode van onbeschikbaarheid van het geautomatiseerde systeem voorbij is moet het ontwerp van het e-AD onmiddellijk ingestuurd worden in het geautomatiseerde systeem.
 • Opmerking:
  De voorschriften van de omzendbrief NOODPROCEDURE BIJ NIET BESCHIKBAARHEID VAN HET GEAUTOMATISEERDE SYSTEEM EMCS D.A. 246.200 dd 26 maart 2010 zijn van overeenkomstige toepassing.

Noodprocedure EMCS Call N032xx: Authentication_103

 • Wij delen u mee dat de noodprocedure EMCS hieronder vermeld toepasbaar is voor de e-AD’s bij vertrek.
 • Reden:
  Authenticatie mislukt
  De authentificatie op de authentificatie portaalsite is mislukt. Contacteer de helpdesk en specifieer de volgende fout : Authentication_103
 • Begin:
 • Einde:
 • Callnummer voor EMCS: N03218
 • Procedure:
  • De operator mag, zonder voorafgaandelijk de Helpdesk, te verwittigen de beweging starten onder dekking van een papieren documenten opgesteld conform de bepalingen artikel 30  van de wet van 16 oktober 2022 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen.
  • Het document moet ook verwijzen naar de hieronder beschreven vermeldingen:
   • Noodbegeleidingsdocument voor accijnsproducten onder de schorsingsregeling
   • Noodprocedure N032xx
   • Begonnen op
  • De manuele aangiften EMCS zijn niet de definitieve aangiften.
  • Van zodra de periode van onbeschikbaarheid van het geautomatiseerde systeem voorbij is moet het ontwerp van het e-AD onmiddellijk ingestuurd worden in het geautomatiseerde systeem.
 • Opmerking:
  De voorschriften van de omzendbrief NOODPROCEDURE BIJ NIET BESCHIKBAARHEID VAN HET GEAUTOMATISEERDE SYSTEEM EMCS D.A. 246.200 dd 26 maart 2010 zijn van overeenkomstige toepassing.


Noodprocedure EMCS Call N020xx: Trimestrieel onderhoud het netwerk van Smals - EMCS-Web

 • Wij delen u mee dat de noodprocedure EMCS hieronder vermeld toepasbaar is voor de e-AD’s bij vertrek.
  • Enkel van toepassing voor de EMCS-Web gebruikers.
  • EMCS-B2B beschikbaar.
 • Reden:
  Smals laat ons het volgende weten:
  Op zaterdag 18 juni 2016 zal het trimestrieel netwerk- en beveiligingsonderhoud plaatsvinden op het netwerk. Dit netwerk bestaat uit het netwerk van Smals, de infrastructuur van het Extranet en het Portaal van de Sociale Zekerheid. Deze kunnen hinder ondervinden tussen 06u en 20u.
 • Begin:
 • Einde:
 • Callnummer voor EMCS: N020xx
 • Procedure:
  • Ten gevolge van deze SMALS maintenance mag de operator, zonder voorafgaandelijk de Helpdesk te verwittigen de beweging starten onder dekking van een papieren documenten opgesteld conform de bepalingen artikel 30  van de wet van 16 oktober 2022 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen.
  • Het document moet ook verwijzen naar de hieronder beschreven vermeldingen:
   • Noodbegeleidingsdocument voor accijnsproducten onder de schorsingsregeling
   • Noodprocedure N020xx
   • Begonnen op
  • De manuele aangiften EMCS zijn niet de definitieve aangiften.
  • Van zodra de periode van onbeschikbaarheid van het geautomatiseerde systeem voorbij is moet het ontwerp van het e-AD onmiddellijk ingestuurd worden in het geautomatiseerde systeem.
 • Opmerking:
  De voorschriften van de omzendbrief NOODPROCEDURE BIJ NIET BESCHIKBAARHEID VAN HET GEAUTOMATISEERDE SYSTEEM EMCS D.A. 246.200 dd 26 maart 2010 zijn van overeenkomstige toepassing.


Noodprocedure EMCS Call N00491: Er is met de bevestiging van ontvangst van een e-AD (IE818) geen rekening gehouden in het EMCS-systeem en in de Europese gegevensdatabank en dit door technische redenen (starteam 14.375) OF het is onmogelijk om een bevestiging van ontvangst van goederen te doen in het systeem (starteam 14.956)

Wij delen u mee dat de hierna vermelde noodprocedure EMCS toepasbaar is voor sommige e-AD’s op het einde van de bestemming.

 • Reden:
  De e-AD is goed gemaakt in EMCS maar het systeem houdt er geen rekening mee en verstuurt deze niet naar de afzender (starteam 14.375) OF het is onmogelijk om bevestiging van ontvangst te doen omwille van een foutmelding (starteam 14.956)
 • Begin: vrijdag 10 december 2010 om 12u
 • Einde: tot tegenbericht
 • Callnummer voor EMCS: N00491
 • Speciale vermelding:
  • Noodbericht van ontvangst voor de accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling
  • Noodprocedure nr. N00491
  • Begonnen op 10 december 2010 om 12u
 • Procedure:
  • De Helpdesk laten constateren dat in EMCS de bevestiging van ontvangst niet kan worden vastgesteld of dat de bevestiging is vastgesteld maar dat deze niet behandeld is door het systeem.
  • Toepassen van de omzendbrief 246.200 dd 26 mars 2010 paragraaf 35 punt 2 (aan het hulpkantoor waarvan hij afhangt, een document maken (op papier) met vermelding van dezelfde informatie als in het bericht van ontvangst met de speciale vermelding die in de noodprocedure vermeld staat)
  • Het e-AD-nummer meedelen aan de EMCS Helpdesk per mail met vermelding N00491. : emcs.helpdesk@minfin.fed.be
 • Opmerking: De voorschriften van de omzendbrief NOODPROCEDURE BIJ NIET BESCHIKBAARHEID VAN HET GEAUTOMATISEERDE SYSTEEM EMCS D.A. 246.200 dd 26 maart 2010 zijn van overeenkomstige toepassing, meer specifiek paragraaf 35 punt 2
 • Bijzondere vermelding:
  • Noodbericht van ontvangst voor de accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling
  • Noodprocedure nr. N00491
  • Gestart op 10 december 2010/12u


Noodprocedure EMCS Call N00415: Sommige geadresseerden krijgen de sommige "e-AD’s bestemming" niet in de lijst BEWEGINGEN > EAD VOOR BESTEMMING > BEWEGING

Hierbij melden wij u dat de noodprocedure EMCS wordt ingesteld voor sommige "e-AD's bij het einde" van de overbrenging

 • Reden:
  Sommige geadresseerden krijgen de sommige e-AD's bestemming niet in de lijst BEWEGINGEN > EAD VOOR BESTEMMING > BEWEGING
 • Begin: dinsdag 25 mei 2010 om 16:00
 • Einde: tot tegenbericht
 • Callnummer voor EMCS: N00415
 • Bijzondere vermelding:
  • Noodbericht van ontvangst voor de accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling
  • Noodprocedure nr. N00415
  • Gestart op 25 mei 2010/16uur
 • Procedure:
  • Na gaan in EMCS of ARC nummer voorkomt in BEWEGINGEN > EAD VOOR BESTEMMING > BEWEGING
  • Als EAD nummer niet getoond wordt in lijst ; paragraaf 35 punt 2 van de omzendbrief 246.200 dd 26 maart 2010 toepassen(aan hulpkantoor waarvan hij afhangt een papieren document met vermelding van dezelfde gegevens als het bericht van ontvangst; en de bijzondere vermelding noodprocedure)
  • E-AD nummer doorsturen naar EMCS Helpdesk per mail: emcs.helpdesk@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail) voor bijkomend onderzoek.
 • Opmerking:
  De voorschriften van de omzendbrief NOODPROCEDURE BIJ NIET BESCHIKBAARHEID VAN HET GEAUTOMATISEERDE SYSTEEM EMCS D.A. 246.200 dd 26 maart 2010 zijn van overeenkomstige toepassing, meer specifiek paragraaf 35 punt 2.