Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Draft NPS PLDA NL


NPS N036xx - IDMS/H7 down

Vaardigen wij de noodprocedure met nummer N03689 uit omdat de IDMS/H7 toepassing momenteel onbruikbaar is geworden.

 • Begin: 22/07/2021 om 12:45u
 • Deze noodprocedure geldt tot nader bericht.

Opmerkingen:

 • De verzonden aangiften en die een IE428 hebben ontvangen, kunnen tot nader bericht als vrijgegeven worden beschouwd. 
 • De betrokken IE429-berichten zullen worden verzonden van zodra alles weer genormaliseerd is. 


Noodprocedure PLDA Call N032xx: IT-ONDERHOUD: VERSCHILLENDE E-SERVICES NIET BESCHIKBAAR VANAF VRIJDAG 24 APRIL OM 12 UUR TOT ZONDAG 26 APRIL OM 22 UUR

 • Reden:
  • Door een IT-onderhoud zullen de volgende e-services niet beschikbaar zijn vanaf vrijdag 24 april om 12 uur tot zondag 26 april om 22 uur:
   • Intervat
   • Vies
  • Sommige functies in MyMinfin zullen ook niet beschikbaar zijn.
  • Wij danken u voor uw begrip.
 • Voor dringende zendingen mag u gebruik maken van volgende noodprocedure-code:
  • PLDA (INVOER):
   • Begin: 24/04/2020 om 1200u
   • Einde: 26/04/2020 om 22:00u
   • Callnummer voor PLDA : N032xx
   • Bijzondere vermelding vak 44 : 44-NPS-DcH-PLDA
   • Vermelding bij bijzondere vermelding : N032xx
  • NCTS:
  • Procedure:
   • B2G gebruikers kunnen tijdens de installatie  GEEN aangiftes insturen in PLDA.
   • «Buffering» is toegestaan voor de vergunninghouders «buffering».
   • Bij uitvoer moet steeds aangifte op papier opgesteld overeenkomstig ECS voorschriften.
   • Aangever brengt in het rood vermelding aan
    NOODPROCEDURE ECS
    GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
    Noodprocedure nr. N032xx
    Begonnen op:
   • Maak een manuele aangifte op met alle verplichte vermeldingen en de noodprocedurecode hierboven;
   • De aangever biedt het document aan op het plaatselijk kantoor;
   • De plaatselijke douane zal de schuld registreren in de schuldendatabank;
   • De manuele aangiften export en import zijn definitieve aangiften;
   • Alle exemplaren van het document behouden hun normale bestemming.
 • Opmerkingen:
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief EXPORT CONTROLE SYSTEM (ECS) EUROPEES SYSTEEM VOOR CONTROLE OP DE UITVOER D.I 537.02 van 25 juli 2007 (§32) zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.


Noodprocedure PLDA Call N032xx: REG_ILLEGAL_COMPANY_NUMBER - PLDAWeb

 • Enkel van toepassing voor de PLDA-Web gebruikers.
 • PLDA-B2B beschikbaar.
 •  PLDA:
  • Begin: 
  • Einde: 
  • Callnummer voor PLDA : N032xx
  • Bijzondere vermelding vak 44 : 44-NPS-DEC-PLDA
  • Vermelding bij bijzondere vermelding: N0327xx
 • Procedure:
  • Bij uitvoer moet steeds aangifte op papier opgesteld overeenkomstig ECS voorschriften.
  • Aangever brengt in het rood vermelding aan
   NOODPROCEDURE ECS
   GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
   Noodprocedure nr. N032xx
   Begonnen op: 
  • Maak een manuele aangifte op met alle verplichte vermeldingen en de noodprocedurecode hierboven;
  • De aangever biedt het document aan op het plaatselijk kantoor;
  • De plaatselijke douane zal de schuld registreren in de schuldendatabank;
  • De manuele aangiften export en import zijn definitieve aangiften;
  • Alle exemplaren van het document behouden hun normale bestemming.
 • Opmerkingen:
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief EXPORT CONTROLE SYSTEM (ECS) EUROPEES SYSTEEM VOOR CONTROLE OP DE UITVOER D.I 537.02 van 25 juli 2007 (§32) zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.


Noodprocedure PLDA Call N030xx: Problemen met handtekening – Enkel PLDA-Web bij inloggen - Beeperkte functionliteiten

 •  PLDA:
  • Begin:
  • Einde:
  • Callnummer voor PLDA : N032xx
  • Bijzondere vermelding vak 44 : 44-NPS-DEC-PLDA
  • Vermelding bij bijzondere vermelding: N032xx
 • NCTS:
 • Procedure:
  • Bij uitvoer moet steeds aangifte op papier opgesteld overeenkomstig ECS voorschriften.
  • Aangever brengt in het rood vermelding aan
   NOODPROCEDURE ECS
   GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
   Noodprocedure nr. N032xx
   Begonnen op:
  • Maak een manuele aangifte op met alle verplichte vermeldingen en de noodprocedurecode hierboven;
  • De aangever biedt het document aan op het plaatselijk kantoor;
  • De plaatselijke douane zal de schuld registreren in de schuldendatabank;
  • De manuele aangiften export en import zijn definitieve aangiften;
  • Alle exemplaren van het document behouden hun normale bestemming.
 • Opmerkingen:
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.


Noodprocedure PLDA Call N020xx: Invoeraangiften binnen het tariefcontingent 090073 met goederencode 2309904189

 • Reden:
  Tariefcontingent niet gevonden
 • Begin:
 • Einde:
 • Callnummer voor PLDA : N028xx
 • Code vak 44 "bijzondere vermelding": 44-NPS-DEC-PLDA
 • Vermelding bij bijzondere vermelding: N028xx
 • Procedure:
  • Een aanvraagformulier voor het aanvragen van een tariefcontingent.
  • De aanvraag moet volgende stukken omvatten:
   • Een volledige en correct ingevulde manuele aangifte in 4 exemplaren.
   • Bijhorende stukken zoals een (kopie) factuur e.d.
   • De aangever probeert eerst in te sturen in PLDA en als dat niet lukt onderstaande procedure toepassen
   • De aangever dient op het hulpkantoor een manuele aanvragen in.
  • LET WEL! Indien het verkrijgen van een contingent afhankelijk wordt gesteld van het voorleggen van een preferentieel certificaat, dan moet dit certificaat de aanvraag daadwerkelijk vergezellen.
  • Ingeval een verbintenis wordt ingeroepen, kan geen tariefcontingent gevraagd worden en wordt de aangever geacht een aangifte in te reiken via PLDA.
  • Voor het verschil tussen met tarief derde landen en tarief verbonden aan het contingent moet borg gesteld.
 • Het hulpkantoor: 
  • Brengt de aangifte in in de schuldendatabank en reservering borg
  • Stuurt de aanvragen tariefcontingenten op naar de dienst Tariefcontingenten va de Centrale Administratie.
 • Opmerkingen :
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.

Noodprocedure PLDA Call N013xx: Invoeraangiften binnen het tariefcontingent 094312 met goederencode 1701991020

Starteam: 22490

 • Hierbij melden wij u dat de noodprocedure PLDA wordt ingesteld voor invoeraangiften binnen de volgende tariefcontingent 094312 met goederencode 1701991020
 • Reden: de aangever krijgt onderstaande foutmelding:
  D_TDA_007_INVALID_TARIFF_QUOTA Tariefcontingent (quota) is niet correct. --> declaration.declarationGoodsItems[1].commodityCode
 • Begin:
 • Einde:
 • Callnummer voor PLDA : N013xx
 • Code vak 44 "bijzondere vermelding": 44-NPS-DcH-PLDA
 • Vermelding bij bijzondere vermelding: N013xx
 • Procedure:
  • De aangifte kan niet elektronisch worden ingestuurd
  • De aangever maakt een manuele aangifte op
  • De aangever biedt het document aan op het plaatselijk kantoor
  • De plaatselijke douane zal de schuld registreren in de schuldendatabank
  • De manuele aangiften invoer zijn de definitieve aangiften.
 • Opmerkingen:
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.

Noodprocedure PLDA Call N010xx: Problemen met handtekening (fout 510/501) – Enkel PLDA-Web

Starteam 31.541
 •  PLDA:
  • Begin: 18/07/2012 om 15.00u
  • Einde: tot tegenbericht
  • Callnummer voor PLDA : N01060-D:20120718-T150000
  • Bijzondere vermelding vak 44 : 44-NPS-DEC-PLDA
  • Vermelding bij bijzondere vermelding: N01060-D:20120718-T150000
 • NCTS:
 • Procedure:
  • Bij uitvoer moet steeds aangifte op papier opgesteld overeenkomstig ECS voorschriften.
  • Aangever brengt in het rood vermelding aan
   NOODPROCEDURE ECS
   GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
   Noodprocedure nr. N010xx
   Begonnen op:
  • Maak een manuele aangifte op met alle verplichte vermeldingen en de noodprocedurecode hierboven;
  • De aangever biedt het document aan op het plaatselijk kantoor;
  • De plaatselijke douane zal de schuld registreren in de schuldendatabank;
  • De manuele aangiften export en import zijn definitieve aangiften;
  • Alle exemplaren van het document behouden hun normale bestemming.
 • Opmerkingen:
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.


Noodprocedure PLDA Call N0xx: Voor afschrijving van vrachtlijst bulkgoederen met verpakkingscode VL, V0, VP, VR en VY (update 16/12/2008). Enkel geldig voor de kantoren met elektronische goederencomptabiliteit Zeevracht Antwerpen; Gent en Zeebrugge (update 16/07/2009)

 • Probleem: AFSCHRIJVING GOEDERENCOMPTABILITEIT ZEEVRACHT
 • Bij de afschrijving van de goederencomptabiliteit zeevracht heeft de firma het volgend probleem: Voor bulk goederen met als verpakkingscode een verpakkingscode bulk op de elektronische vrachtlijst kan de aanzuivering niet worden ingestuurd
 • De aangever krijgt de volgende foutcode: WO_011 De gegeven hoeveelheid is groter dan de beschikbare hoeveelheid. Gelieve de gegeven waarde te wijzigen.:NO INFORMATION ABOUT THE LOCATION OF THE ERROR
Toegestane noodprocedure:
 • Begin:
 • Einde:
 • Callnummer voor PLDA: N00100-D:20080805-T100000
 • Code vak 44 "bijzondere vermelding": 44-NPS-GCX-PLDA
 • Vermelding bij bijzondere vermelding : N0xx
 • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
 • Opmerkingen:
  • Eerst aangifte insturen zonder de noodprocedure;als antwoord bovenstaande foutmelding is, dan mag gebruik gemaakt van de noodprocedure.
  • De aanzuiverende aangifte moet aangeboden bij de plaatselijk douanediensten voor manuele afschrijving van de goederencomptabiliteit. De aangever legt bij de plaatselijke douane een kopie BL voor waarop hij het MRN nummer van de aanzuiverende aangifte vermeldt.
  • De plaatselijke douane noteert op de copie B/L de manuele afschrijving in de goederencomptabiliteit PLDA. Wanneer de manuele afschrijving binnen PLDA niet lukt,vermeldt hij dat op de copie BL . Na het einde van de noodprocedure stuurt de plaatselijke doaunedienst de copie B/L’s door naar de bevoegde Controle bevoegd over de opvolging zuivering goederencomptabiliteit.
  • Er mag in geen enkel geval gemaakt worden van deze noodprocedure na de einddatum noch van eerdere noodprocedures waarvan einddatum is verlopen.


Noodprocedure PLDA Call N032xx: Authentication_103

 • Wij  verontschuldigen ons voor het ongemak en danken U voor uw begrip.
 • Reden:
  Authenticatie mislukt
  De authentificatie op de authentificatie portaalsite is mislukt. Contacteer de helpdesk en specifieer de volgende fout : Authentication_103
 • Voor dringende zendingen mag u gebruik maken van volgende noodprocedure-code:
  • PLDA:
   • Begin:
   • Einde:
   • Callnummer voor PLDA : N032xx
   • Bijzondere vermelding vak 44 : 44-NPS-DEC-PLDA
   • Vermelding bij bijzondere vermelding : N032xx
  • NCTS:
  • Procedure:
   • B2G gebruikers kunnen tijdens de installatie  GEEN aangiftes insturen in PLDA.
   • «Buffering» is toegestaan voor de vergunninghouders «buffering».
   • Bij uitvoer moet steeds aangifte op papier opgesteld overeenkomstig ECS voorschriften.
   • Aangever brengt in het rood vermelding aan
    NOODPROCEDURE ECS
    GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
    Noodprocedure nr. N032xx
    Begonnen op:
   • Maak een manuele aangifte op met alle verplichte vermeldingen en de noodprocedurecode hierboven;
   • De aangever biedt het document aan op het plaatselijk kantoor;
   • De plaatselijke douane zal de schuld registreren in de schuldendatabank;
   • De manuele aangiften export en import zijn definitieve aangiften;
   • Alle exemplaren van het document behouden hun normale bestemming.
 • Opmerkingen:
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief EXPORT CONTROLE SYSTEM (ECS) EUROPEES SYSTEEM VOOR CONTROLE OP DE UITVOER D.I 537.02 van 25 juli 2007 (§32) zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.


Noodprocedure PLDA Call N031xx: Installatie nieuwe versie PLDA

 • Reden:
  • ICT  Financiën informeert ons dat vrijdag 08/02/2019 om 17:00u de nieuwe versie 17.16 van PLDA geïnstalleerd wordt.
  • Wij  verontschuldigen ons voor het ongemak en danken U voor uw begrip.
  • Opgelet: deze noodprocedure vervangt de lopende procedure N03135
 • Voor dringende zendingen mag u gebruik maken van volgende noodprocedure-code:
  • PLDA:
   • Begin:
   • Einde:
   • Callnummer voor PLDA : N031xx
   • Bijzondere vermelding vak 44 : 44-NPS-ALL-PLDA
   • Vermelding bij bijzondere vermelding : N031xx
  • NCTS:
  • Procedure:
   • B2G gebruikers kunnen tijdens de installatie  GEEN aangiftes insturen in PLDA.
   • «Buffering» is toegestaan voor de vergunninghouders «buffering».
   • Bij uitvoer moet steeds aangifte op papier opgesteld overeenkomstig ECS voorschriften.
   • Aangever brengt in het rood vermelding aan
    NOODPROCEDURE ECS
    GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
    Noodprocedure nr. N031xx
    Begonnen op:
   • Maak een manuele aangifte op met alle verplichte vermeldingen en de noodprocedurecode hierboven;
   • De aangever biedt het document aan op het plaatselijk kantoor;
   • De plaatselijke douane zal de schuld registreren in de schuldendatabank;
   • De manuele aangiften export en import zijn definitieve aangiften;
   • Alle exemplaren van het document behouden hun normale bestemming.
 • Opmerkingen:
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief EXPORT CONTROLE SYSTEM (ECS) EUROPEES SYSTEEM VOOR CONTROLE OP DE UITVOER D.I 537.02 van 25 juli 2007 (§32) zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • Release notes


Noodprocedure PLDA Call N030xx: D_TARBEL

 • Wij  verontschuldigen ons voor het ongemak en danken U voor uw begrip.
 • Voor dringende zendingen mag u gebruik maken van volgende noodprocedure-code:
  • PLDA:
   • Begin:
   • Einde:
   • Callnummer voor PLDA : N030xx
   • Bijzondere vermelding vak 44 : 44-NPS-DEC-PLDA
   • Vermelding bij bijzondere vermelding : N030xx
  • NCTS:
  • Procedure:
   • De aangifte kan niet elektronisch worden ingestuurd.
   • De aangever maakt een manuele aangifte op.
   • Aangever brengt in het rood vermelding aan
    NOODPROCEDURE ECS
    GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
    Noodprocedure nr. N030xx
    Begonnen op:
   • Maak een manuele aangifte op met alle verplichte vermeldingen en de noodprocedurecode hierboven;
   • De aangever biedt het document aan op het plaatselijk kantoor;
   • De plaatselijke douane zal de schuld registreren in de schuldendatabank;
   • De manuele aangiften export en import zijn definitieve aangiften;
   • Alle exemplaren van het document behouden hun normale bestemming.
 • Opmerkingen:
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief EXPORT CONTROLE SYSTEM (ECS) EUROPEES SYSTEEM VOOR CONTROLE OP DE UITVOER D.I 537.02 van 25 juli 2007 (§32) zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.

Noodprocedure PLDA Call N032xx: Onderhoud van onze productieomgeving

 • Reden:
  • Onderhoud van onze productieomgeving
 • Voor dringende zendingen mag u gebruik maken van volgende noodprocedure-code:
  • PLDA:
   • Begin:
   • Einde:
   • Callnummer voor PLDA : N032xx
   • Bijzondere vermelding vak 44 : 44-NPS-ALL-PLDA
   • Vermelding bij bijzondere vermelding : N032xx
  • NCTS:
  • Procedure:
   • B2G gebruikers kunnen tijdens de installatie  GEEN aangiftes insturen in PLDA.
   • «Buffering» is toegestaan voor de vergunninghouders «buffering».
   • Bij uitvoer moet steeds aangifte op papier opgesteld overeenkomstig ECS voorschriften.
   • Aangever brengt in het rood vermelding aan
    NOODPROCEDURE ECS
    GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
    Noodprocedure nr. N032xx
    Begonnen op:
   • Maak een manuele aangifte op met alle verplichte vermeldingen en de noodprocedurecode hierboven;
   • De aangever biedt het document aan op het plaatselijk kantoor;
   • De plaatselijke douane zal de schuld registreren in de schuldendatabank;
   • De manuele aangiften export en import zijn definitieve aangiften;
   • Alle exemplaren van het document behouden hun normale bestemming.
 • Opmerkingen:
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief EXPORT CONTROLE SYSTEM (ECS) EUROPEES SYSTEEM VOOR CONTROLE OP DE UITVOER D.I 537.02 van 25 juli 2007 (§32) zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.


Noodprocedure PLDA Call N031xx: Invoeraangiften binnen het tariefcontingent xxx met goederencode xxx

 • Reden:
  B2B_UNKNOWN_ERROR - [Unexpected error]
 • Begin:
 • Einde:
 • Callnummer voor PLDA : N03154-D:20190213-T110000
 • Code vak 44 "bijzondere vermelding": 44-NPS-DEC-PLDA
 • Vermelding bij bijzondere vermelding: N031xx
 • Procedure:
  • Een aanvraagformulier voor het aanvragen van een tariefcontingent.
  • De aanvraag moet volgende stukken omvatten:
   • Een volledige en correct ingevulde manuele aangifte in 4 exemplaren.
   • Bijhorende stukken zoals een (kopie) factuur e.d.
   • De aangever probeert eerst in te sturen in PLDA en als dat niet lukt onderstaande procedure toepassen
   • De aangever dient op het hulpkantoor een manuele aanvragen in.
  • LET WEL! Indien het verkrijgen van een contingent afhankelijk wordt gesteld van het voorleggen van een preferentieel certificaat, dan moet dit certificaat de aanvraag daadwerkelijk vergezellen.
  • Ingeval een verbintenis wordt ingeroepen, kan geen tariefcontingent gevraagd worden en wordt de aangever geacht een aangifte in te reiken via PLDA.
  • Voor het verschil tussen met tarief derde landen en tarief verbonden aan het contingent moet borg gesteld.
 • Het hulpkantoor: 
  • Brengt de aangifte in in de schuldendatabank en reservering borg
  • Stuurt de aanvragen tariefcontingenten op naar de dienst Tariefcontingenten va de Centrale Administratie.
 • Opmerking :
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.