Belcotax-on-web

Werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten kunnen door middel van Belcotax-on-web de fiches 281.xx (bezoldigingen, attesten giften, commissielonen, ...) online indienen. Het gebruik van Belcotax-on-web is verplicht (behoudens afwijking).
Meer info
 

Actualiteiten
 

 • 07-12-2018 - Nieuwe brochure Belcotax-on-web en XSD-bestand inkomsten 2018 beschikbaar
  De nieuwe brochure en het XSD-bestand inkomsten 2018 zijn nu beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.
   
 • 14-06-2018 - Aangiften in de bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches – te vermijden fouten

  Aard van inkomsten
   

  U (of uw sociaal secretariaat, of uw boekhouder) dient aangiften in de bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches in? Wij vragen u om nauwgezet aandacht te besteden aan de aard van inkomsten die u vermeldt op de aangifte en aan het type van de fiscale fiches die u indient.
   
  De vermelding van een onjuiste aard van inkomsten leidt tot een fout ingediende aangifte of fiscale fiche.
   
  Vanaf 13 juli 2018 zullen we de aangifte in de bedrijfsvoorheffing vergelijken met de fiscale fiches per aard van inkomsten. Elk gebrek aan overeenstemming zal leiden tot een administratieve sanctie. De eerste vergelijkingen hebben betrekking op de inkomsten die in 2017 worden betaald of toegekend.
   
   Meer informatie (PDF, 49.69 KB)

 • 06-02-2018 - Nieuwe versie van de brochure en het XSD-bestand
  De brochure 'Belcotax-on-web inkomsten 2017' en het bestand 'Belcotax 2017 XSD' zijn geupdated. De wijzigingen betreffen de fiches 281.20 en 281.29.

 • 15-01-2018 - Validatiemodule inkomsten 2017 beschikbaar
  De validatiemodule inkomsten 2017 is nu beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.

 • 13-12-2017 -  Belcotax-on-web inkomsten 2017 – volgende stappen en aandachtspunten (PDF, 467.95 KB)

 • 05-09-2017 – Nieuwe consultatiemogelijkheid bedrijfsvoorheffing
  Als schuldenaar van inkomsten kunt u voortaan de situatie van uw bedrijfsvoorheffing raadplegen (vergelijking tussen verklaring 274 en opgave 325). Ook als mandataris hebt u toegang tot de toestand van uw klanten.

  Deze nieuwe functionaliteit vindt u via 'Opzoeken en bijwerken', vervolgens 'PRP – Raadplegen'.

 • 26-07-2016 - Boete voor niet ingediende fiches
  Boetes en belastingverhogingen voor niet ingediende fiscale fiches (enkel die met bedrijfsvoorheffing) en aangiften bedrijfsvoorheffing.
  Meer info


Archief