Belcotax-on-web

Werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten kunnen door middel van Belcotax-on-web de fiches 281.xx (bezoldigingen, attesten giften, commissielonen, ...) online indienen. Het gebruik van Belcotax-on-web is verplicht (behoudens afwijking).
Meer info
 

Actualiteiten
 

 • 13-09-2019 - U hebt de fiches 281.40, 281.45 en 281.50 nog niet ingediend?

  U moet nog steeds fiches 281.40, 281.45 en 281.50 indienen? Dan hebt u daar uitzonderlijk nog tot 31 oktober 2019 de tijd voor.

  Vanaf 1 november 2019 zullen we elke nieuwe overtreding met een boete bestraffen.

  We willen u herinneren aan de indieningstermijnen van de fiches:
  • 281.40 (lijfrenten en tijdelijke renten): 30 april *
  • 281.45 (auteursrechten): 30 april *
  • 281.50 (commissies, makelaarslonen, handelsrestorno’s, vacatiegelden, betalingen en andere voordelen alle aard): 30 juni *
  * van het jaar volgend op dat van de inkomsten waarop de fiches betrekking hebben
   
   
 • 25-02-2019 - Aanmelden op Belcotax-on-web is niet meer mogelijk met een certificaat Isabel

  Gebruikt u een certificaat klasse 3 om u aan te melden op Belcotax-on-web? Het is nu niet meer mogelijk om dit te doen via een certificaat Isabel. U kunt u aanmelden op Belcotax-on-web via een certificaat GlobalSign of via uw identiteitskaart. Meer informatie over de toegang tot Belcotax-on-web.
   
 • 01-02-2019 - Fiches 280.10 en 280.20 - Veld 'Aard'

  U geeft in de fiches 281.10 of 281.20 de voordelen aan uit de kosteloze (of tegen een voordelig tarief) terbeschikkingstelling van:

  • een internetaansluiting,
  • een mobiele telefoon, smartphone of tablet voor persoonlijke doeleinden, of
  • een mobiel telefoonabonnement?
    
  Vermeld die voordelen dan volledig via de code 'PC2' in het veld 'Aard'.
   
  In tegenstelling tot wat in de ‘berichten aan de werkgevers’ wordt vermeld, gebruikt u best geen opsplitsing (via de codes 'INT', 'TEL' of 'AB 1'). Dat lijkt in sommige gevallen een probleem te zijn.  
 • 21-01-2019 - Nieuwe versie van de brochure
  De brochure “Belcotax-on-web inkomsten 2018” werd geupdated. De wijzigingen betreffen de fiches 281.10, 281.11 en 281.20.

 • 15-01-2019 - Nieuwe versie van de validatiemodule inkomsten 2018 beschikbaar
  De nieuwe versie van de validatiemodule inkomsten 2018 is beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.
   
 • 07-12-2018 - Nieuwe brochure Belcotax-on-web en XSD-bestand inkomsten 2018 beschikbaar
  De nieuwe brochure en het XSD-bestand inkomsten 2018 zijn nu beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.
 • 14-06-2018 - Aangiften in de bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches – te vermijden fouten

  Aard van inkomsten
   

  U (of uw sociaal secretariaat, of uw boekhouder) dient aangiften in de bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches in? Wij vragen u om nauwgezet aandacht te besteden aan de aard van inkomsten die u vermeldt op de aangifte en aan het type van de fiscale fiches die u indient.
   
  De vermelding van een onjuiste aard van inkomsten leidt tot een fout ingediende aangifte of fiscale fiche.
   
  Vanaf 13 juli 2018 zullen we de aangifte in de bedrijfsvoorheffing vergelijken met de fiscale fiches per aard van inkomsten. Elk gebrek aan overeenstemming zal leiden tot een administratieve sanctie. De eerste vergelijkingen hebben betrekking op de inkomsten die in 2017 worden betaald of toegekend.
   
  Downloadable file Meer informatie (PDF, 49.69 KB)

 • 05-09-2017 - Nieuwe consultatiemogelijkheid bedrijfsvoorheffing
  Als schuldenaar van inkomsten kunt u voortaan de situatie van uw bedrijfsvoorheffing raadplegen (vergelijking tussen verklaring 274 en opgave 325). Ook als mandataris hebt u toegang tot de toestand van uw klanten.

  Deze nieuwe functionaliteit vindt u via 'Opzoeken en bijwerken', vervolgens 'PRP – Raadplegen'.

 • 26-07-2016 - Boete voor niet ingediende fiches
  Boetes en belastingverhogingen voor niet ingediende fiscale fiches (enkel die met bedrijfsvoorheffing) en aangiften bedrijfsvoorheffing.
  Meer info


Archief