Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belcotax-on-web

Werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten kunnen door middel van Belcotax-on-web de fiches 281.xx (bezoldigingen, attesten giften, commissielonen ...) online indienen. Het gebruik van Belcotax-on-web is verplicht (behoudens afwijking).

Meer info    

 

Actualiteiten

 • 27.01.2023 - IT-onderhoud in het weekend van 3, 4 en 5 februari 2023

  Tijdens het eerste IT-onderhoud van het jaar zullen onze applicaties onbeschikbaar zijn:
  - Op vrijdag 3 februari van 18 u tot 20 u en op zaterdag 4 februari van 10 u tot 15 u.
  Ook op andere momenten tijdens dit onderhoud zijn storingen mogelijk.

  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 20.01.2023 - Nieuwe versie van de brochure Belcotax-on-web inkomsten 2022 beschikbaar

  De nieuwe brochure Belcotax-on-web is beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.

 • 19.01.2023 - Attestten voor kinderopvang in 2022 - nationaal nummer

  Als u of uw instelling kinderopvangactiviteiten organiseert die recht geven op een belastingvermindering, moet u de ouders een attest bezorgen en de gegevens meedelen aan de FOD Financiën.

  In principe is het verplicht om het nationaal nummer te vermelden van het kind en van de ouder die de opvangkosten heeft betaald. Voor kinderopvang die plaatsvond in 2022, aanvaarden we de attesten en de gegevens evenwel ook zonder die nationale nummers. We zijn ons er immers van bewust dat het invoeren van procedures voor het verkrijgen van het nationaal nummer enige tijd in beslag kan nemen.

  Om identificatieproblemen te vermijden, blijven de andere gegevens wel verplicht, met name de geboortedatum van het kind.

 • 10.01.2023 - Dien nog geen fiches 281.45 in (nieuw model in voorbereiding)

  Zoals aangegeven in de in december gepubliceerde brochure Belcotax-on-web inkomstenjaar 2022, bereiden we een nieuw model voor van de fiche 281.45 voor de inkomsten 2022. In afwachting van de publicatie van dit nieuwe model, zullen de verzendingen met fiches 281.45 in BOW2022 geweigerd worden (om te vermijden dat fiches worden neergelegd volgens een model dat niet meer geldig is). De aangiften met fiches 281.10 tot 281.50 kunnen dus geen fiches 281.45 bevatten. Zodra het nieuwe model 281.45 beschikbaar is, zullen we het toevoegen aan Belcotax-on-web en u via deze pagina op de hoogte brengen.

 • 22.12.2022 Openbare sector - nieuwe regel voor de vrijstelling van bepaalde overuren die in 2020 en 2021 zijn gepresteerd

  Vrijstelling voor de belastingplichtigen
  In geval van onvoorziene omstandigheden die een dringende actie vereisen, kunnen overuren die worden gepresteerd in de openbare sector aanleiding geven tot een bezoldiging (in plaats van recuperatieverlof).

  Ingevolge de wet van 5 juli 2022 (artikelen 56 tot 59), wordt deze bezoldiging voortaan vrijgesteld van belastingen (onder bepaalde voorwaarden) met terugwerkende kracht, voor:
  De limiet van 120 uren omvat ook de eventuele andere overuren die worden gepresteerd in kritieke sectoren, cruciale sectoren en in het kader van relance-uren.

  Meer informatie over de vrijstelling vindt u in de omzendbrief 2022/C/117.
   
  Wijziging van de fiscale fiches
  De instellingen-schuldenaar van inkomsten (openbare sector) moeten in Belcotax-on-web de fiches 281.10 van de betrokken belastingplichtigen wijzigen.

  Om de belasting voor de belastingplichtige automatisch te kunnen herberekenen, hebben wij een specifieke procedure ingesteld voor het indienen van de verbeterende fiches 281.10:
  Gedetailleerde instructies:
  Heeft u al verbeterende fiches 281.10 voor deze vrijstelling ingediend zonder deze procedure te volgen? Stuur een e-mail naar belcotax@minfin.fed.be, met vermelding van: Wij verzoeken u de wijzigingen zo snel mogelijk aan te brengen (of ons een e-mail te sturen), zodat wij de vrijstelling vervolgens kunnen toepassen voor de belastingplichtigen.

  Merk op dat Belcotax-on-web vanaf oktober 2023 niet meer toegankelijk zal zijn voor de inkomsten 2020.
   
  • een maximum van 120 uren gepresteerd tussen 1 april 2020 en 31 december 2020
  • een maximum van 120 uren gepresteerd tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021
  • nieuw aan te vinken vak 2.032 (in de XML moet de tag f10_2032_publicsector de waarde 1 bevatten)
  • aan de codes x250, x306, x307, x310 en/of x311 aan te passen bedragen
    
  • voor de bezoldigingen betaald in 2020.
  • voor de bezoldigingen betaald in 2021.
    
  • uw ondernemingsnummer
  • het inkomstenjaar
  • het zendingnummer
  • het volgnummer van de betrokken fiches
    
 • 09.12.2022 - Eerste versie van de brochure Belcotax-on-web inkomsten 2022 beschikbaar

  De nieuwe brochure Belcotax-on-web is beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.
   
 • 30.06.2022 - Genereren van attesten 281.86 via de toepassing BowConvert86

  Vanaf nu kunt u de attesten 281.86 voor kinderopvang genereren met de stand-alone applicatie BowConvert86. U kunt de nieuwe toepassing terugvinden op de pagina ‘Technische documentatie’ in de sectie ‘Kosten van kinderopvang’. Een handleiding met video’s is beschikbaar om de functionaliteiten van de toepassing te beschrijven. Een  brochure (PDF, 467.48 KB) waarin aan de instanties wordt uitgelegd hoe ze het attest kunnen invullen, is ook beschikbaar.
   


Archief