Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belcotax-on-web

Werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten kunnen door middel van Belcotax-on-web de fiches 281.xx (bezoldigingen, attesten giften, commissielonen ...) online indienen. Het gebruik van Belcotax-on-web is verplicht (behoudens afwijking).

Meer info    
 

Actualiteiten

 • 25.05.2023 - Nieuwe versie van Bowconvert86 beschikbaar

  De knop ‘Creatie BOW-bestand’ werd verwijderd. Eenmaal je het XML-bestand hebt aangemaakt, zet je het om naar een .zip-bestand en verzend je het via Belcotax-on-web. We laten je daarna per e-mail weten of het bestand gevalideerd kon worden of niet.

  We hebben daarnaast ook de validatieregels aangepast. Bij afrondingen tot 2 cijfers na de komma voor het dagtarief werd ten onrechte een blokkerende fout gegeven. We hebben dit probleem verholpen.

 • 25.05.2023 - Nieuwe versie van Bowconvert71 beschikbaar

  De knop ‘Creatie BOW-bestand’ werd verwijderd. Eenmaal je het XML-bestand hebt aangemaakt, zet je het om naar een .zip-bestand en verzend je het via Belcotax-on-web. We laten je daarna per e-mail weten of het bestand gevalideerd kon worden of niet.

 • 09.03.2023 - Nieuwe versie van de validatiemodule inkomsten 2022 - Versturen van fiches 281.76 - Inlichtingen openbare diensten - Energiesteunmaatregelen.

  Deze fiches kun je nu ook versturen met de nieuwe versie 1.4.0 van de validatiemodule inkomsten 2022 (beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie').

 • 27.02.2023 - Fiches 281.20 (bezoldiging bedrijfsleider): geen verlenging van de indieningstermijn in Belcotax-on-web

  Net zoals de andere inkomstenfiches, moet de fiche 281.20 ingediend worden vóór 1 maart 2023. Er wordt geen verlenging van deze termijn voorzien.

  Moet u een fiche 281.20 indienen waarvoor u niet over de gegevens van het vak 18 ‘diverse inlichtingen’ beschikt vóór 1 maart? Dan vragen wij om de fiche 281.20 tijdig in te dienen zonder invulling van het vak 18.

  Om sancties te vermijden, dien daarna tussen 15 mei 2023 en 31 oktober 2023 een verbeterende fiche in. U annuleert hiervoor de oorspronkelijk ingediende fiche en vervangt deze door een nieuwe fiche met vermelding van alle oorspronkelijke gegevens, aangevuld met de gegevens van het vak 18.
   Meer informatie over het annuleren van een fiche in de brochure Belcotax on web (PDF, 2.72 MB)

 • 22.02.2023 - Nieuwe versie XSD-bestand inkomsten 2022 beschikbaar

  Een nieuwe versie van het XSD-bestand is beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'. Hierin zijn de nieuwe fiches 281.76 (inlichtingen openbare diensten - energiesteunmaatregelen) opgenomen.
   
 • 20.02.2023 - Attesten voor kinderopvang in 2022 - Elektronische indiening - Verlenging termijn

  Als u kinderopvangactiviteiten organiseert die recht geven op een belastingvermindering, moet u de ouders een attest bezorgen en de gegevens van het attest meedelen aan de FOD Financiën.

  -

  Door de moeilijkheden die de sector ondervindt om de attesten 281.86 online in te dienen, hebben we beslist om de indieningstermijn te verlengen tot en met 31 maart 2023.

  Voor kinderopvangactiviteiten die plaatsvonden in 2022 moet u de attesten niet online indienen als u technische problemen hebt. Deze problemen kunnen betrekking hebben op:

  U moet altijd een papieren attest bezorgen aan de ouders. Voor kinderopvang die in 2022 plaatsvond mag u het oude formaat van het attest nog gebruiken, namelijk uw eigen attest of het oude niet-verplichte attest.

  • hardware
  • software
  • competenties van de medewerkers om correcte attesten op te maken.
    
 • 10.02.2023 -  Toelichtingen inzake fiche 281.50, 281.76, 281.93 en 281.99 (PDF, 602.44 KB)

 • 09.02.2023 - Nieuwe versie van de brochure Belcotax-on-web inkomsten 2022 beschikbaar

  De nieuwe brochure Belcotax-on-web is beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.

  De brochure bevat de beschrijving van de nieuwe fiche 281.76 - Inlichtingen openbare diensten - Energiesteunmaatregelen. Deze kan pas verstuurd worden vanaf begin maart. De exacte datum zal nog gepubliceerd worden.

 • 09.02.2023 - Codering is terug mogelijk in Belcotax-on-web (update bericht 08.02.2023)

 • 08.02.2023 - Codering momenteel niet beschikbaar in Belcotax-on-web

  De verzending per codering is momenteel niet beschikbaar in Belcotax-on-web (BOW2022 en BOW2021). Onze teams analyseren momenteel het probleem. Wij zullen u via deze pagina op de hoogte brengen zodra de verzending per codering terug mogelijk is.
   
 • 06.02.2023 - Belcotax-on-web inkomsten 2022 beschikbaar vanaf nu

  Vanaf nu kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2022 indienen via Belcotax-on-web.

  Opgelet! U kunt de fiches 281.29 (inkomsten uit de deeleconomie) en 281.45 (auteursrechten) voorlopig nog niet indienen. Dit zal mogelijk zijn vanaf vrijdag 10 februari 2023.

  Raadpleeg de indieningstermijnen van de fiches.

  Raadpleeg de brochure Belcotax-on-web inkomsten 2022.

  Raadpleeg de validatiemodule 2022 (bijgewerkt op 02.02.2023).

 • 19.01.2023 - Attesten voor kinderopvang in 2022 - nationaal nummer

  Als u of uw instelling kinderopvangactiviteiten organiseert die recht geven op een belastingvermindering, moet u de ouders een attest bezorgen en de gegevens meedelen aan de FOD Financiën.

  In principe is het verplicht om het nationaal nummer te vermelden van het kind en van de ouder die de opvangkosten heeft betaald. Voor kinderopvang die plaatsvond in 2022, aanvaarden we de attesten en de gegevens evenwel ook zonder die nationale nummers. We zijn ons er immers van bewust dat het invoeren van procedures voor het verkrijgen van het nationaal nummer enige tijd in beslag kan nemen.

  Om identificatieproblemen te vermijden, blijven de andere gegevens wel verplicht, met name de geboortedatum van het kind.

 • 10.01.2023 - Dien nog geen fiches 281.45 in (nieuw model in voorbereiding)

  Zoals aangegeven in de in december gepubliceerde brochure Belcotax-on-web inkomstenjaar 2022, bereiden we een nieuw model voor van de fiche 281.45 voor de inkomsten 2022. In afwachting van de publicatie van dit nieuwe model, zullen de verzendingen met fiches 281.45 in BOW2022 geweigerd worden (om te vermijden dat fiches worden neergelegd volgens een model dat niet meer geldig is). De aangiften met fiches 281.10 tot 281.50 kunnen dus geen fiches 281.45 bevatten. Zodra het nieuwe model 281.45 beschikbaar is, zullen we het toevoegen aan Belcotax-on-web en u via deze pagina op de hoogte brengen.

 • 22.12.2022 Openbare sector - nieuwe regel voor de vrijstelling van bepaalde overuren die in 2020 en 2021 zijn gepresteerd

  Vrijstelling voor de belastingplichtigen
  In geval van onvoorziene omstandigheden die een dringende actie vereisen, kunnen overuren die worden gepresteerd in de openbare sector aanleiding geven tot een bezoldiging (in plaats van recuperatieverlof).

  Ingevolge de wet van 5 juli 2022 (artikelen 56 tot 59), wordt deze bezoldiging voortaan vrijgesteld van belastingen (onder bepaalde voorwaarden) met terugwerkende kracht, voor:
  De limiet van 120 uren omvat ook de eventuele andere overuren die worden gepresteerd in kritieke sectoren, cruciale sectoren en in het kader van relance-uren.

  Meer informatie over de vrijstelling vindt u in de omzendbrief 2022/C/117.
   
  Wijziging van de fiscale fiches
  De instellingen-schuldenaar van inkomsten (openbare sector) moeten in Belcotax-on-web de fiches 281.10 van de betrokken belastingplichtigen wijzigen.

  Om de belasting voor de belastingplichtige automatisch te kunnen herberekenen, hebben wij een specifieke procedure ingesteld voor het indienen van de verbeterende fiches 281.10:
  Gedetailleerde instructies:
  Heeft u al verbeterende fiches 281.10 voor deze vrijstelling ingediend zonder deze procedure te volgen? Stuur een e-mail naar belcotax@minfin.fed.be, met vermelding van: Wij verzoeken u de wijzigingen zo snel mogelijk aan te brengen (of ons een e-mail te sturen), zodat wij de vrijstelling vervolgens kunnen toepassen voor de belastingplichtigen.

  Merk op dat Belcotax-on-web vanaf oktober 2023 niet meer toegankelijk zal zijn voor de inkomsten 2020.
   
  • een maximum van 120 uren gepresteerd tussen 1 april 2020 en 31 december 2020
  • een maximum van 120 uren gepresteerd tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021
  • nieuw aan te vinken vak 2.032 (in de XML moet de tag f10_2032_publicsector de waarde 1 bevatten)
  • aan de codes x250, x306, x307, x310 en/of x311 aan te passen bedragen
    
  • voor de bezoldigingen betaald in 2020.
  • voor de bezoldigingen betaald in 2021.
    
  • uw ondernemingsnummer
  • het inkomstenjaar
  • het zendingnummer
  • het volgnummer van de betrokken fiches
    
 • 09.12.2022 - Eerste versie van de brochure Belcotax-on-web inkomsten 2022 beschikbaar

  De nieuwe brochure Belcotax-on-web is beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.
   
 • 30.06.2022 - Genereren van attesten 281.86 via de toepassing BowConvert86

  Vanaf nu kunt u de attesten 281.86 voor kinderopvang genereren met de stand-alone applicatie BowConvert86. U kunt de nieuwe toepassing terugvinden op de pagina ‘Technische documentatie’ in de sectie ‘Kosten van kinderopvang’. Een handleiding met video’s is beschikbaar om de functionaliteiten van de toepassing te beschrijven. Een  brochure (PDF, 467.48 KB) waarin aan de instanties wordt uitgelegd hoe ze het attest kunnen invullen, is ook beschikbaar.
   


Archief