Belcotax-on-web

Werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten kunnen door middel van Belcotax-on-web de fiches 281.xx (bezoldigingen, attesten giften, commissielonen, ...) online indienen. Het gebruik van Belcotax-on-web is verplicht (behoudens afwijking).
Meer info
 

Actualiteiten
 

 • 14-06-2018 - Aangiften in de bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches – te vermijden fouten

  Aard van inkomsten
   

  U (of uw sociaal secretariaat, of uw boekhouder) dient aangiften in de bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches in? Wij vragen u om nauwgezet aandacht te besteden aan de aard van inkomsten die u vermeldt op de aangifte en aan het type van de fiscale fiches die u indient.
   
  De vermelding van een onjuiste aard van inkomsten leidt tot een fout ingediende aangifte of fiscale fiche.
   
  Vanaf 13 juli 2018 zullen we de aangifte in de bedrijfsvoorheffing vergelijken met de fiscale fiches per aard van inkomsten. Elk gebrek aan overeenstemming zal leiden tot een administratieve sanctie. De eerste vergelijkingen hebben betrekking op de inkomsten die in 2017 worden betaald of toegekend.
   
   Meer informatie (PDF, 49.69 KB)
   

 • 23-04-2018 - E-services onbeschikbaar op zaterdag 28 april tussen 8 uur en 18 uur

  Door een IT-onderhoud zullen de e-services van de FOD Financiën niet beschikbaar zijn op zaterdag 28 april tussen 8 uur en 18 uur.

  Met dit onderhoud zullen de identificatie- en authentificatiesystemen aan de hoogste veiligsheidscriteria beantwoorden.

  Bedankt voor uw begrip.
   

 • 02-03-2018 -Belcotax-on-web : uitstel

  Door serverproblemen op woensdagavond 28 februari 2018 krijgt u bijkomende tijd voor het indienen van bepaalde fiscale fiches via Belcotax-on-web.
   
 • 06-02-2018 – Belcotax-on-web inkomsten 2017 nu beschikbaar

  Vanaf nu kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2017 indienen via Belcotax-on-web.

  Indieningstermijnen voor de fiches en attesten:

  • fiches 281.10 tot 281.30: ten laatste op 28 februari 2018

  • fiches 281.60 tot 281.85: ten laatste op 28 februari 2018

  • attesten 281.71 (giften): ten laatste op 28 februari 2018

  • fiches 281.00: ten laatste op 31 maart 2018

  • fiches 281.40 en 281.45: ten laatste op 30 april 2018

  • fiches 281.50, 281.90 en 281.93: ten laatste op 30 juni 2018
    

 • 06-02-2018 - Nieuwe versie van de brochure en het XSD-bestand

  De brochure 'Belcotax-on-web inkomsten 2017' en het bestand 'Belcotax 2017 XSD' zijn geupdated. De wijzigingen betreffen de fiches 281.20 en 281.29.
   

 • 15-01-2018 - Validatiemodule inkomsten 2017 beschikbaar

  De validatiemodule inkomsten 2017 is nu beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.
   

 • 13-12-2017 -  Belcotax-on-web inkomsten 2017 – volgende stappen en aandachtspunten (PDF, 467.95 KB)
   

 • 05-09-2017 – Nieuwe consultatiemogelijkheid bedrijfsvoorheffing

  Als schuldenaar van inkomsten kunt u voortaan de situatie van uw bedrijfsvoorheffing raadplegen (vergelijking tussen verklaring 274 en opgave 325). Ook als mandataris hebt u toegang tot de toestand van uw klanten.

  Deze nieuwe functionaliteit vindt u via 'Opzoeken en bijwerken', vervolgens 'PRP – Raadplegen'.
   

 • 05-04-2017 – Fiche 281.25 gewijzigd en nieuwe versie van de brochure en het XSD-bestand

  De wijziging van de fiche 281.25 leidt tot nieuwe validaties die blokkerende fouten kunnen genereren. De brochure ' Belcotax-on-web inkomsten 2016 (PDF, 823.36 KB)' en het bestand ' Belcotax 2016 XSD (ZIP, 35.18 KB)' zijn geüpdatet ten gevolge van deze wijziging.
   

 • 26-07-2016 - Boete voor niet ingediende fiches

  Boetes en belastingverhogingen voor niet ingediende fiscale fiches (enkel die met bedrijfsvoorheffing) en aangiften bedrijfsvoorheffing.
  Meer info
   

Archief