Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Belcotax-on-web

Werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten kunnen door middel van Belcotax-on-web de fiches 281.xx (bezoldigingen, attesten giften, commissielonen, ...) online indienen. Het gebruik van Belcotax-on-web is verplicht (behoudens afwijking).
Meer info
 

Actualiteiten
 

 • 16-04-2021 - Fiche 281.99 inkomsten 2020 - negatieve bedragen

  Zoals voor de fiche 281.93 zal het vanaf 13 mei 2021 mogelijk zijn om negatieve bedragen in te dienen voor de fiche 281.99.
   
 • 09-04-2021 - Fiche 281.93 inkomsten 2020 - negatieve bedragen

  Vanaf 13 mei 2021 zal het mogelijk zijn om negatieve bedragen in te dienen voor de fiche 281.93.

  Hebt u al fiches 281.93 ingediend waarop alleen het verschil tussen de positieve en negatieve bedragen staat? Annuleer die fiches en stuur ze terug via Belcotax-on-web (en maak daarbij een onderscheid tussen positieve en negatieve bedragen, zoals tijdens de vorige inkomstenjaren).
   
 • 26-02-2021 - Fiscale fiches 281.20 – Uitstel voor indiening tot en met 15 maart 2021

  Voor het indienen van de fiscale fiches 281.20 ‘Bezoldigingen van bedrijfsleiders’ krijgt u extra tijd tot en met 15 maart 2021 om ze in te dienen via Belcotax-on-web. De normale indieningstermijn is 28 februari.
   
 • 16-02-2021 - Handleiding ' Beschrijving van de rollen voor Belcotax-on-web (PDF, 755.62 KB)' werd bijgewerkt met enkele voorbeelden. Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn in het rood aangegeven.

 • 05-02-2021 - Belcotax-on-web inkomsten 2020 beschikbaar vanaf nu

  Vanaf nu kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2020 indienen via Belcotax-on-web.

  Raadpleeg de indieningstermijnen van de fiches
   Raadpleeg de nieuwe versie van de brochure Belcotax-on-web inkomsten 2020 (PDF, 2.72 MB)

  Opgelet:
  • De opzoeking en raadpleging van fiches kan niet mogelijk zijn (ten onrechte) in bepaalde gevallen.• De opzoeking en raadpleging van fiches kan niet mogelijk zijn (ten onrechte) in bepaalde gevallen.
  • De 'rol schuldenaar' zal in de loop van de maand maart operationeel zijn. Daarom is het momenteel niet mogelijk om de fiches van de schuldenaar met deze rol te raadplegen.
    
 • 02-02-2021- Het document met de belangrijkste wijzigingen voor de Belcotax-On-Web inkomsten 2020 is beschikbaar bij 'Technische documentatie'

 • 20-01-2021 - De validatiemodule inkomsten 2020 is nu beschikbaar

 • 16-11-2020 - De toegang tot Belcotax-on-web voor inkomsten 2020 zal in naam van een onderneming via rollen gebeuren

  Het is vanaf nu mogelijk om zelf rollen in te brengen voor de toepassing Belcotax-on-web. Binnenkort verschijnt er een handleiding met een beschrijving van de verschillende rollen.
   
 • 03-06-2020 - Fout 500 die optrad bij het raadplegen of wijzigen van fiches is nu opgelost. Het is dus weer mogelijk om fiches te raadplegen of wijzigen met een ISABEL-certificaat

 • 10-04-2020 - Gelieve uw aanvraag voor toegang tot de applicatie uitsluitend per mail te willen indienen via belcotax@minfin.fed.be. Papieren aanvragen kunnen gelet op de omstandigheden niet worden behandeld.

 • 03-04-2020 -  Oplossing van fout 500 bij opzoeken en bijwerken (PDF, 375.06 KB)

 • 05-03-2020 - Nieuwe interface voor aanmelden in de applicatie Belcotax-on-web

 • 05-02-2020 - Validatiemodule 2018 terug beschikbaar  

 • 04-02-2020 - UPDATE - Belcotax-on-web inkomsten 2019 en aangepaste validatiemodule 2019 nu beschikbaar

  Vanaf nu kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2019 indienen via Belcotax-on-web.
   
  Indieningstermijnen voor de fiches en attesten:
  • fiches 281.10 tot 281.30: ten laatste op 29 februari 2020
  • fiches 281.60 tot 281.82: ten laatste op 29 februari 2020
   (uitgezonderd fiches 281.61, 281.62, 281.63, 281.71 en 281.79)
  • fiche 281.71 (giften): ten laatste op 29 februari 2020
  • fiches 281.61, 281.62 en 281.63: ten laatste op 1 maart 2020
  • fiches 281.85 en 281.88: ten laatste op 30 maart 2020
  • fiches 281.00, 281.79, 281.84 en 281.87: ten laatste op 31 maart 2020
  • fiches 281.40 en 281.45: ten laatste op 30 april 2020
  • fiche 281.50: ten laatste op 29 juni 2020
  • fiches 281.90 en 281.93: ten laatste op 30 juni 2020
    
 • 17-01-2020 - Nieuwe versie van de validatiemodule inkomsten 2019 beschikbaar en herwerkte versie van de brochure NL, FR en DU

  De nieuwe versie van de validatiemodule inkomsten 2019 is beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.

  Opgelet: De validatieregels omtrent overuren zijn foutief en worden zo vlug mogelijk aangepast zodat deze in honderdste ingevuld kunnen worden.
  Opgelet: Tijdelijke beschikbaarheid validatiemodule 2018. We stellen alles in het werk om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   
 • 25-02-2019 - Aanmelden op Belcotax-on-web is niet meer mogelijk met een certificaat Isabel

  Gebruikt u een certificaat klasse 3 om u aan te melden op Belcotax-on-web? Het is nu niet meer mogelijk om dit te doen via een certificaat Isabel. U kunt u aanmelden op Belcotax-on-web via een certificaat GlobalSign of via uw identiteitskaart. Meer informatie over de toegang tot Belcotax-on-web.
   
 • 01-02-2019 - Fiches 280.10 en 280.20 - Veld 'Aard'

  U geeft in de fiches 281.10 of 281.20 de voordelen aan uit de kosteloze (of tegen een voordelig tarief) terbeschikkingstelling van: Vermeld die voordelen dan volledig via de code 'PC2' in het veld 'Aard'.
   
  In tegenstelling tot wat in de ‘berichten aan de werkgevers’ wordt vermeld, gebruikt u best geen opsplitsing (via de codes 'INT', 'TEL' of 'AB 1'). Dat lijkt in sommige gevallen een probleem te zijn.  
  • een internetaansluiting,
  • een mobiele telefoon, smartphone of tablet voor persoonlijke doeleinden, of
  • een mobiel telefoonabonnement?
    
 • 14-06-2018 - Aangiften in de bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches – te vermijden fouten

  Aard van inkomsten
  U (of uw sociaal secretariaat, of uw boekhouder) dient aangiften in de bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches in? Wij vragen u om nauwgezet aandacht te besteden aan de aard van inkomsten die u vermeldt op de aangifte en aan het type van de fiscale fiches die u indient.
   
  De vermelding van een onjuiste aard van inkomsten leidt tot een fout ingediende aangifte of fiscale fiche.
   
  Vanaf 13 juli 2018 zullen we de aangifte in de bedrijfsvoorheffing vergelijken met de fiscale fiches per aard van inkomsten. Elk gebrek aan overeenstemming zal leiden tot een administratieve sanctie. De eerste vergelijkingen hebben betrekking op de inkomsten die in 2017 worden betaald of toegekend.
   
   Meer informatie (PDF, 49.69 KB)

 • 05-09-2017 - Nieuwe consultatiemogelijkheid bedrijfsvoorheffing

  Als schuldenaar van inkomsten kunt u voortaan de situatie van uw bedrijfsvoorheffing raadplegen (vergelijking tussen verklaring 274 en opgave 325). Ook als mandataris hebt u toegang tot de toestand van uw klanten.

  Deze nieuwe functionaliteit vindt u via 'Opzoeken en bijwerken', vervolgens 'PRP – Raadplegen'.

 • 26-07-2016 - Boete voor niet ingediende fiches

  Boetes en belastingverhogingen voor niet ingediende fiscale fiches (enkel die met bedrijfsvoorheffing) en aangiften bedrijfsvoorheffing.
  Meer info


Archief