Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Archief - Belcotax-on-Web

2022

 • 06.09.2022 - IT-onderhoud: onderbrekingen mogelijk in het weekend van 10 en 11 september

  Tijdens het weekend van 10 en 11 september gaat het laatste trimestriële IT-onderhoud van het jaar door. Er is geen algemene onderbreking van de toepassingen voorzien, maar eventuele storingen zijn mogelijk.

  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 16.08.2022 - Nieuwe versie van de brochure Belcotax-on-web inkomsten 2021 beschikbaar

  De nieuwe brochure Belcotax-on-web is beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.

  Deze versie bevat het model inkomsten 2021 van het attest 281.25. Zie het bericht aan de schuldenaars (aanslagjaar 2022) voor de richtlijnen voor het invullen van het attest.
   
 • 26.07.2022 - Onbeschikbaarheid van e-services tijdens de nacht van 28 juli

 • 02.06.2022 - IT-onderhoud: onderbreking van de e-services op zondag 5 juni en maandag 6 juni (Pinksterweekend)

 • 09.05.2022 - Verlenging van de vrijstelling van vergoedingen in het kader van de hulpmaatregelen voor de coronapandemie genomen door gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten - fiches 281.99 (jaar 2021)

  Bij wetten van 20.12.2020 (BS 30.12.2020) en 02.04.2021 (BS 13.04.2021) werd de vrijstelling van vergoedingen toegekend in het kader van hulpmaatregelen voor de Covid-19-pandemie genomen door gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten, verlengd voor het jaar 2021 (uiteraard mits inachtneming van de vereiste voorwaarden). Deze verlenging vond eerst plaats tot en met 31.03.2021 en vervolgens tot en met 31.12.2021.

  Het bericht aan de openbare diensten (gewesten, gemeenschappen, provincies, gemeenten) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18.11.2020 blijft dus van toepassing.

  Bijgevolg moeten de openbare diensten ook voor het jaar 2021 fiches 281.99 opstellen en ten laatste op 29.06.2022 indienen via Belcotax-on-web.
   
 • 23.03.2022 - Bijkomend uitstel voor het indienen van de samenvattende opgave 325.48 tot en met 16.05.2022

  Overeenkomstig artikel 321quater van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dienen de exploitanten van een digitaal samenwerkingsplatform in principe uiterlijk op 31.03.2022 via elektronische weg aan de belastingadministratie een document toe te zenden die voor 2021 alle informatie, die zij aan hun gebruikers hebben bezorgd en die is opgenomen in de fiche 281.48, samenvat (met name de samenvattende opgave 325.48). De administratie heeft beslist om voor het indienen van deze samenvattende opgave 325.48 een bijkomend uitstel toe te staan tot en met 16.05.2022.
   
 • 17.03.2022 - Nieuwe versie van de brochure Belcotax-on-web inkomsten 2021 en XSD zijn beschikbaar

  Met deze versies kan het nieuwe model van de fiche 281.45 worden verzonden.
   
 • 10.03.2022 - IT-onderhoud in het weekend van 12 en 13 maart: planning

  Zaterdag 12 maart: de e-services zullen tussen 9 en 14 uur niet beschikbaar zijn.
  Zondag 13 maart: de e-services zullen tussen 8.30 en 10.30 uur verstoord (korte onderbrekingen) zijn.

  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 22.02.2022 - IT-onderhoud: e-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 26 en 27 februari

  Door een IT-onderhoud zullen alle e-services niet beschikbaar zijn vanaf vrijdag 25 februari om 18 u tot zondag 27 februari om 12u.

  Dit is het onderhoud dat oorspronkelijk gepland was voor het weekend van 29 en 30 januari en dat vanwege externe factoren geannuleerd werd.

  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 07.02.2022 - Belcotax-on-web inkomsten 2021 beschikbaar vanaf nu

  Vanaf nu kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2021 indienen via Belcotax-on-web.

  Raadpleeg de indieningstermijnen van de fiches
   Raadpleeg de nieuwe versie van de brochure Belcotax-on-web inkomsten 2021 (PDF, 1.24 MB)
   
 • 25.01.2022 - E-services: onbeschikbaarheid 27 - 30 januari 2022

 • 20.01.2022 - Validatiemodule en nieuwe versie van het XSD-bestand inkomsten 2021

  De validatiemodule en de nieuwe versie van het XSD-bestand zijn beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.
   
 • 14.01.2022 - Brochure Belcotax-on-web en XSD-bestand inkomsten 2021 bijgewerkt

  De brochure en het XSD-bestand inkomsten 2021 zijn bijgewerkt en beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.

2021

 • 21.12.2021 - Controleactie bezoldigingen van bedrijfsleiders

  Uit controles door de FOD Financiën blijkt dat sommige ondernemingen geen of te weinig bedrijfsvoorheffing storten voor de bezoldigingen die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders.

  De betrokken ondernemingen wordt gevraagd om hun situatie te regulariseren en de ontbrekende bedrijfsvoorheffing te storten. In de loop van 2022 zal de administratie een controleactie starten voor niet of te weinig gestorte bedrijfsvoorheffing en zal ze de in de wetgeving voorziene sancties toepassen.

  Hieronder vindt u een herinnering van de wettelijke regels.

  Natuurlijke personen die de functie van bedrijfsleider uitoefenen

  Voor bezoldigingen (voordelen van alle aard inbegrepen) die een onderneming toekent of uitbetaalt aan een bedrijfsleider (natuurlijk persoon) moet de bedrijfsvoorheffing gestort worden binnen de 15 dagen na het einde van de maand of trimester van uitbetaling of toekenning. Het feit dat de bedrijfsleider voorafbetalingen doet, ontslaat de onderneming niet van die verplichting.

  Die bezoldigingen moeten bovendien op een fiche 281.20 vermeld worden voor het jaar waarin de uitbetaling of toekenning gebeurde. Die fiche moet via Belcotax on web ingediend worden voor 1 maart van het jaar na het jaar van de toekenning of uitbetaling van de inkomsten.

  De sommen die de algemene vergadering bij de verdeling van de winst aan bedrijfsleiders toekent, worden beschouwd als betaald of toegekend op de datum waarop de bedrijfsleider effectief over het geld kan beschikken. Voor die sommen moet de bedrijfsvoorheffing gestort worden binnen de 15 dagen na het einde van de maand waarin die ter beschikking stelling plaatsvindt. Er moet ook een fiche 281.20 opgemaakt worden voor het jaar waarin de ter beschikking stelling gebeurt, en dus niet voor het boekjaar waarop het resultaat betrekking heeft.

  Rechtspersonen die de functie van bedrijfsleider uitoefenen

  Vaak worden vergoedingen betaald aan Belgische rechtspersonen of niet-inwoners met een gelijkaardig rechtsvorm die de functie van bedrijfsleider uitoefenen in een onderneming ten onrechte vermeld op een fiche 281.20. Die fiche is echter alleen bedoeld voor fysieke personen.

  Voor vergoedingen toegekend aan Belgische rechtspersonen die een functie als bedrijfsleider uitoefenen moet de onderneming, bij gebrek aan een factuur, een fiche 281.50 opmaken. In dat geval moet geen bedrijfsvoorheffing gestort worden.

 • 13.12.2021 - Nieuwe brochure Belcotax-on-web en XSD-bestand inkomsten 2021 beschikbaar

  De nieuwe brochure en het XSD-bestand inkomsten 2021 zijn nu beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.
   
 • 01.12.2021 - Genereren van attesten 281.71 via de toepassing BowConvert71

  Vanaf nu kunt u de attesten 281.71 voor giften genereren met de stand-alone applicatie BowConvert71. De mogelijkheid om via het Excel-bestand het XML-bestand voor giften te genereren blijft ook beschikbaar. U kunt de nieuwe toepassing terugvinden in de ‘Technische documentatie’ in de sectie ‘Giften’. Een handleiding is beschikbaar om de functionaliteiten van de toepassing in detail te beschrijven.
   
 • 05.10.2021 - Handleiding ' Beschrijving van de rollen voor Belcotax-on-web (PDF, 674.92 KB)' werd bijgewerkt met enkele voorbeelden. Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn in het rood aangegeven.

 • 14.09.2021 - [OPGELOST] De toegang tot de e-services is momenteel verstoord

 • 31.08.2021 - IT-onderhoud: storingen gepland voor het weekend van 4 en 5 september

 • 29.04.2021 - Door een IT-onderhoud zal de toegang tot de e-services van de FOD Financiën verstoord zijn op zondag 2 mei tussen 15 en 17 u

 • 16.04.2021 - Fiche 281.99 inkomsten 2020 - negatieve bedragen

  Zoals voor de fiche 281.93 zal het vanaf 13 mei 2021 mogelijk zijn om negatieve bedragen in te dienen voor de fiche 281.99.
   
 • 09.04.2021 - Fiche 281.93 inkomsten 2020 - negatieve bedragen

  Vanaf 13 mei 2021 zal het mogelijk zijn om negatieve bedragen in te dienen voor de fiche 281.93.

  Hebt u al fiches 281.93 ingediend waarop alleen het verschil tussen de positieve en negatieve bedragen staat? Annuleer die fiches en stuur ze terug via Belcotax-on-web (en maak daarbij een onderscheid tussen positieve en negatieve bedragen, zoals tijdens de vorige inkomstenjaren).
   
 • 26.02.2021 - Fiscale fiches 281.20 - Uitstel voor indiening tot en met 15 maart 2021

  Voor het indienen van de fiscale fiches 281.20 ‘Bezoldigingen van bedrijfsleiders’ krijgt u extra tijd tot en met 15 maart 2021 om ze in te dienen via Belcotax-on-web. De normale indieningstermijn is 28 februari.
   
 • 08.02.2021 - Het probleem van de opzoeking en raadpleging van fiches is nu opgelost

 • 05.02.2021 - Belcotax-on-web inkomsten 2020 beschikbaar vanaf nu

  Vanaf nu kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2020 indienen via Belcotax-on-web.

  Raadpleeg de indieningstermijnen van de fiches
   Raadpleeg de nieuwe versie van de brochure Belcotax-on-web inkomsten 2020 (PDF, 2.72 MB)

  Opgelet:
  • De opzoeking en raadpleging van fiches kan niet mogelijk zijn (ten onrechte) in bepaalde gevallen.
  • De 'rol schuldenaar' zal in de loop van de maand maart operationeel zijn. Daarom is het momenteel niet mogelijk om de fiches van de schuldenaar met deze rol te raadplegen.
    
 • 02.02.2021- Het document met de belangrijkste wijzigingen voor de Belcotax-On-Web inkomsten 2020 is beschikbaar bij 'Technische documentatie'

 • 20.01.2021 - De validatiemodule inkomsten 2020 is nu beschikbaar

 • 13.01.2021 - E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 16 en 17 januari

  Door een IT-onderhoud zullen alle e-services niet beschikbaar zijn vanaf vrijdag 15 januari om 18 u tot zondag 17 januari om 16 u.

  Bedankt voor uw begrip.

2020

 • 11.12.2020 - De eerste versie van de brochure Belcotax-on-web inkomsten 2020 is nu beschikbaar

 • 17.11.2020 - Handleiding ' Beschrijving van de rollen voor Belcotax-on-web (PDF, 660.41 KB)'

  Zie actualiteit van 16-11-2020.
   
 • 16.11.2020 - De toegang tot Belcotax-on-web voor inkomsten 2020 zal in naam van een onderneming via rollen gebeuren

  Het is vanaf nu mogelijk om zelf rollen in te brengen voor de toepassing Belcotax-on-web. Binnenkort verschijnt er een handleiding met een beschrijving van de verschillende rollen.
   
 • 08.09.2020 - E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 12 en 13 september

  Door een IT-onderhoud zullen alle e-services niet beschikbaar zijn vanaf zaterdag 12 september om 4 u tot zondag 13 september om 18 u.

  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 03.06.2020 - Fout 500 die optrad bij het raadplegen of wijzigen van fiches is nu opgelost. Het is dus weer mogelijk om fiches te raadplegen of wijzigen met een ISABEL-certificaat

 • 22.04.2020 - IT-onderhoud: Belcotax-on-web niet beschikbaar vanaf vrijdag 24 april om 12 uur tot zondag 26 april om 22 uur

 • 10.04.2020 - Gelieve uw aanvraag voor toegang tot de applicatie uitsluitend per mail te willen indienen via belcotax@minfin.fed.be. Papieren aanvragen kunnen gelet op de omstandigheden niet worden behandeld.

 • 08.04.2020 - Door een IT-onderhoud zullen alle e-services van de FOD Financiën niet beschikbaar zijn vanaf vrijdag 10 april om 22.00 u. tot maandag 13 april om 22.00 u. (paasweekend).

  Wij danken u voor uw begrip.
   
 • 03.04.2020 -  Oplossing van fout 500 bij opzoeken en bijwerken (PDF, 375.06 KB)

 • 24.03.2020 - IT-onderhoud: e-services niet beschikbaar vanaf vrijdag 27 maart om 12.00 uur tot maandag 30 maart om 8.00 uur - Update: onderhoud geannuleerd

  Door een IT-onderhoud zullen alle e-services van de FOD Financiën niet beschikbaar zijn vanaf vrijdag 27 maart om 12.00 uur tot maandag 30 maart om 8.00 uur.

  Wij danken u voor uw begrip.
   
 • 05.03.2020 - Nieuwe interface voor aanmelden in de applicatie Belcotax-on-web

 • 05.02.2020 - Validatiemodule 2018 terug beschikbaar  

 • 04.02.2020 - UPDATE - Belcotax-on-web inkomsten 2019 en aangepaste validatiemodule 2019 nu beschikbaar

  Vanaf nu kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2019 indienen via Belcotax-on-web.
   
  Indieningstermijnen voor de fiches en attesten:
  • fiches 281.10 tot 281.30: ten laatste op 29 februari 2020
  • fiches 281.60 tot 281.82: ten laatste op 29 februari 2020
   (uitgezonderd fiches 281.61, 281.62, 281.63, 281.71 en 281.79)
  • fiche 281.71 (giften): ten laatste op 29 februari 2020
  • fiches 281.61, 281.62 en 281.63: ten laatste op 1 maart 2020
  • fiches 281.85 en 281.88: ten laatste op 30 maart 2020
  • fiches 281.00, 281.79, 281.84 en 281.87: ten laatste op 31 maart 2020
  • fiches 281.40 en 281.45: ten laatste op 30 april 2020
  • fiche 281.50: ten laatste op 29 juni 2020
  • fiches 281.90 en 281.93: ten laatste op 30 juni 2020
    
 • 17.01.2020 - Nieuwe versie van de validatiemodule inkomsten 2019 beschikbaar en herwerkte versie van de brochure NL, FR en DU

  De nieuwe versie van de validatiemodule inkomsten 2019 is beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.

  Opgelet: De validatieregels omtrent overuren zijn foutief en worden zo vlug mogelijk aangepast zodat deze in honderdste ingevuld kunnen worden.
  Opgelet: Tijdelijke onbeschikbaarheid validatiemodule 2018. We stellen alles in het werk om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   

2019

 • 09.12.2019 - Nieuwe brochure Belcotax-on-web en XSD-bestand inkomsten 2019 beschikbaar
  De nieuwe brochure en het XSD-bestand inkomsten 2019 zijn nu beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.

  Enkele headlines:
  • Migratie Fediam met nieuwe interface bij inlogscherm. Meer info steekt in de brochure.
  • Verzoek om in afgifte van fiches 281.71 aan begunstigden, zoveel mogelijk dezelfde nummering en gegevens te willen behouden om een optimale matching met de begunstigden te kunnen verzekeren.
  • Nieuwe fiches 281.63, 281.78, 281.79, 281.87 en 281.88. Meer info is tevens te vinden in de brochure.
 • 13.09.2019 - U hebt de fiches 281.40, 281.45 en 281.50 nog niet ingediend?
  U moet nog steeds fiches 281.40, 281.45 en 281.50 indienen? Dan hebt u daar uitzonderlijk nog tot 31 oktober 2019 de tijd voor.

  Vanaf 1 november 2019 zullen we elke nieuwe overtreding met een boete bestraffen.

  We willen u herinneren aan de indieningstermijnen van de fiches: * van het jaar volgend op dat van de inkomsten waarop de fiches betrekking hebben  

  • 281.40 (lijfrenten en tijdelijke renten): 30 april *
  • 281.45 (auteursrechten): 30 april *
  • 281.50 (commissies, makelaarslonen, handelsrestorno’s, vacatiegelden, betalingen en andere voordelen alle aard): 30 juni *
    
 • 22.07.2019 - Toegang tot e-services verstoord van donderdag 25 juli om 22 uur tot vrijdag 26 juli om 1 uur
  Door een onderhoud van het federale authenticatiesysteem zal de toegang tot de e-services van de FOD Financiën verstoord worden van donderdag 25 juli om 22 uur tot vrijdag 26 juli om 1 uur.

  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 28.02.2019 - E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 9 en 10 maart
   
 • 25.02.2019 - Aanmelden op Belcotax-on-web is niet meer mogelijk met een certificaat Isabel
  Gebruikt u een certificaat klasse 3 om u aan te melden op Belcotax-on-web? Het is nu niet meer mogelijk om dit te doen via een certificaat Isabel. U kunt u aanmelden op Belcotax-on-web via een certificaat GlobalSign of via uw identiteitskaart. Meer informatie over de toegang tot Belcotax-on-web.
   
 • 05.02.2019 - Belcotax-on-web inkomsten 2018 nu beschikbaar
  Vanaf nu kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2018 indienen via Belcotax-on-web.

  Indieningstermijnen voor de fiches en attesten:

  • fiches 281.10 tot 281.30: ten laatste op 28 februari 2019
  • fiches 281.60 tot 281.85: ten laatste op 28 februari 2019
  • attesten 281.71 (giften): ten laatste op 28 februari 2019
  • fiches 281.00 en 281.84: ten laatste op 29 maart 2019
  • fiches 281.40 en 281.45: ten laatste op 30 april 2019
  • fiches 281.50, 281.90 en 281.93: ten laatste op 27 juni 2019
    
 • 01.02.2019 - Fiches 280.10 en 280.20 - Veld 'Aard'
  U geeft in de fiches 281.10 of 281.20 de voordelen aan uit de kosteloze (of tegen een voordelig tarief) terbeschikkingstelling van: Vermeld die voordelen dan volledig via de code 'PC2' in het veld 'Aard'.
   
  In tegenstelling tot wat in de ‘berichten aan de werkgevers’ wordt vermeld, gebruikt u best geen opsplitsing (via de codes 'INT', 'TEL' of 'AB 1'). Dat lijkt in sommige gevallen een probleem te zijn.  
  • een internetaansluiting,
  • een mobiele telefoon, smartphone of tablet voor persoonlijke doeleinden, of
  • een mobiel telefoonabonnement?
 • 21.01.2019 - Nieuwe versie van de brochure
  De brochure “Belcotax-on-web inkomsten 2018” werd geüpdatet. De wijzigingen betreffen de fiches 281.10, 281.11 en 281.20.

 • 21.01.2019 - Belcotax-on-web inkomsten 2018 beschikbaar vanaf 5 februari 2019
  Vanaf 5 februari 2019 kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2018 indienen via Belcotax-on-web.

  Indieningstermijnen voor de fiches en attesten:

  • fiches 281.10 tot 281.30: ten laatste op 28 februari 2019
  • fiches 281.60 tot 281.85: ten laatste op 28 februari 2019
  • attesten 281.71 (giften): ten laatste op 28 februari 2019
  • fiches 281.00: ten laatste op 31 maart 2019
  • fiches 281.40 en 281.45: ten laatste op 30 april 2019
  • fiches 281.50, 281.90 en 281.93: ten laatste op 30 juni 2019
    
 • 15.01.2019 - Nieuwe versie van de validatiemodule inkomsten 2018 beschikbaar
  De nieuwe versie van de validatiemodule inkomsten 2018 is beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.
   

2018

 • 07.12.2018 - Nieuwe brochure Belcotax-on-web en XSD-bestand inkomsten 2018 beschikbaar
  De nieuwe brochure en het XSD-bestand inkomsten 2018 zijn nu beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.
 • 03.12.2018 - E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 8 en 9 december, mogelijke storingen op zondag 9 december

 • 29.08.2018 - E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 8 en 9 september 2018

 • 12.07.2018 - E-services: UPDATE
  De e-services zijn opnieuw beschikbaar.
   
 • 12.07.2018 - E-services en Contactcenter niet beschikbaar
  Door een probleem met onze netwerkproviders zijn de e-services van de FOD Financiën (Tax-on-web, MyMinfin...) momenteel niet beschikbaar.
  Het is ook niet mogelijk om het Contactcenter telefonisch te bereiken.
  We stellen alles in het werk om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
  Bedankt voor uw begrip. 
   
 • 14.06.2018 - Aangiften in de bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches – te vermijden fouten
  Aard van inkomsten
  U (of uw sociaal secretariaat, of uw boekhouder) dient aangiften in de bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches in? Wij vragen u om nauwgezet aandacht te besteden aan de aard van inkomsten die u vermeldt op de aangifte en aan het type van de fiscale fiches die u indient.
   
  De vermelding van een onjuiste aard van inkomsten leidt tot een fout ingediende aangifte of fiscale fiche.
   
  Vanaf 13 juli 2018 zullen we de aangifte in de bedrijfsvoorheffing vergelijken met de fiscale fiches per aard van inkomsten. Elk gebrek aan overeenstemming zal leiden tot een administratieve sanctie. De eerste vergelijkingen hebben betrekking op de inkomsten die in 2017 worden betaald of toegekend.
   
   Meer informatie (PDF, 49.69 KB)

 • 23.04.2018 - E-services onbeschikbaar op zaterdag 28 april tussen 8 uur en 18 uur
  Door een IT-onderhoud zullen de e-services van de FOD Financiën niet beschikbaar zijn op zaterdag 28 april tussen 8 uur en 18 uur.

  Met dit onderhoud zullen de identificatie- en authentificatiesystemen aan de hoogste veiligsheidscriteria beantwoorden.

  Bedankt voor uw begrip.

 • 05.03.2018 - E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 10 en 11 maart 2018

 • 02.03.2018 - Belcotax-on-web: uitstel
  Door serverproblemen op woensdagavond 28 februari 2018 krijgt u bijkomende tijd voor het indienen van bepaalde fiscale fiches via Belcotax-on-web.

 • 06.02.2018 - Nieuwe versie van de brochure en het XSD-bestand
  De brochure 'Belcotax-on-web inkomsten 2017' en het bestand 'Belcotax 2017 XSD' zijn geüpdatet. De wijzigingen betreffen de fiches 281.20 en 281.29.

 • 06.02.2018 - Belcotax-on-web inkomsten 2017 nu beschikbaar
  Vanaf nu kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2017 indienen via Belcotax-on-web.

  Indieningstermijnen voor de fiches en attesten:

  • fiches 281.10 tot 281.30: ten laatste op 28 februari 2018
  • fiches 281.60 tot 281.85: ten laatste op 28 februari 2018
  • attesten 281.71 (giften): ten laatste op 28 februari 2018
  • fiches 281.00: ten laatste op 31 maart 2018
  • fiches 281.40 en 281.45: ten laatste op 30 april 2018
  • fiches 281.50, 281.90 en 281.93: ten laatste op 30 juni 2018
 • 15.01.2018 - Validatiemodule inkomsten 2017 beschikbaar
  De validatiemodule inkomsten 2017 is nu beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.

 • 15.01.2018 - Nieuwe versie van de brochure en het XSD-bestand
  De brochure 'Belcotax-on-web inkomsten 2017' en het bestand 'Belcotax 2017 XSD' zijn geüpdatet. De wijzigingen betreffen de fiches 281.10, 281.17, 281.20 en 281.85.

2017

 • 13.12.2017 -  Belcotax-on-web inkomsten 2017 - volgende stappen en aandachtspunten (PDF, 467.95 KB)

 • 08.12.2017 - XSD-bestand inkomsten 2017 beschikbaar
  De XSD-bestand inkomsten 2017 is nu beschikbaar op de 'Technische documentatie' pagina.
   
 • 05.12.2017 - Nieuwe brochure Belcotax-on-web inkomsten 2017 beschikbaar
  De nieuwe brochure Belcotax-on-web inkomsten 2017 is nu beschikbaar op de 'Technische documentatie' pagina.
   
 • 01.12.2017 - IT-onderhoud: e-services niet beschikbaar op zaterdag 9 december
  Door het laatste IT-onderhoud van het jaar zullen alle e-services niet beschikbaar zijn op zaterdag 9 december tussen 7u en 18u.
  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 05.09.2017 - Nieuwe consultatiemogelijkheid bedrijfsvoorheffing
  Als schuldenaar van inkomsten kunt u voortaan de situatie van uw bedrijfsvoorheffing raadplegen (vergelijking tussen verklaring 274 en opgave 325). Ook als mandataris hebt u toegang tot de toestand van uw klanten.

  Deze nieuwe functionaliteit vindt u via 'Opzoeken en bijwerken', vervolgens 'PRP – Raadplegen'.
   
 • 05.09.2017 - IT-onderhoud: e-services onbeschikbaar op zaterdag 9 september 2017
   
 • 05.05.2017 - Nieuwe versie van de brochure
  De  brochure 'Belcotax-on-web inkomsten 2016' (PDF, 823.36 KB) is geüpdatet. De wijzigingen betreffen de lijst van de kwalificaties van de terugbetalingen van fiche 25 (voor fiche .10 en .18).
   
 • 05.04.2017 - Fiche 281.25 gewijzigd en nieuwe versie van de brochure en het XSD-bestand
  De wijziging van de fiche 281.25 leidt tot nieuwe validaties die blokkerende fouten kunnen genereren. De brochure ' Belcotax-on-web inkomsten 2016 (PDF, 823.36 KB)' en het bestand ' Belcotax 2016 XSD (ZIP, 35.18 KB)' zijn geüpdatet ten gevolge van deze wijziging.
   
 • 02.03.2017 - Belcotax-on-web zal onbeschikbaar zijn op dinsdag 7 maart vanwege onderhoudswerkzaamheden.
   
 • 03.03.2017 - IT-onderhoud: e-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 11 en 12 maart 2017
   
 • 23.02.2017 - E-services verstoord
   
 • 22.02.2017 - Het probleem is nu opgelost. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.
   
 • 22.02.2017 - Belcotax-on-web is momenteel onbeschikbaar. We stellen alles in het werk om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   
 • 06.02.2017 - Belcotax-on-web inkomsten 2016 nu beschikbaar
  Vanaf nu kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2016 indienen via Belcotax-on-web.
  Indieningstermijnen voor de fiches en attesten:
   
  • fiches 281.10 tot 281.30: voor 1 maart 2017
  • fiches 281.60 tot 281.62: voor 1 maart 2017
  • attesten 281.71 (giften): voor 1 maart 2017
  • fiches 281.00: ten laatste op 31 maart 2017
  • fiches 281.40 en 281.45: ten laatste op 30 april 2017
  • fiches 281.50 en 281.93: voor 30 juni 2017
    
 • 27.01.2017 - Belcotax-on-web inkomsten 2016 beschikbaar vanaf 7 februari
  Vanaf 7 februari 2017 kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2016 indienen via Belcotax-on-web.
  Indieningstermijnen voor de fiches en attesten:
  • fiches 281.10 tot 281.30: voor 1 maart 2017
  • fiches 281.60 tot 281.62: voor 1 maart 2017
  • attesten 281.71 (giften): voor 1 maart 2017
  • fiches 281.00: ten laatste op 31 maart 2017
  • fiches 281.40 en 281.45: ten laatste op 30 april 2017
  • fiches 281.50 en 281.93: voor 30 juni 2017
    
 • 25.01.2017 - Nieuwe versie van de validatiemodule inkomsten 2016 beschikbaar
  De nieuwe versie van de validatiemodule inkomsten 2016 is beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.
  Deze nieuwe versie vermeldt de nieuwe codes van het vak 21 van de fiche 281.10.
   
 • 20.01.2017 - Validatiemodule inkomsten 2016 beschikbaar
  De validatiemodule inkomsten 2016 is nu beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.
  Opgelet: de nieuwe codes van het vak 21 van de fiche 281.10 zijn nog niet beschikbaar. Begin volgende week zullen we een nieuwe versie van de module met deze codes uploaden.
   
 • 19.01.2017 - Nieuwe versie van de brochure en het XSD-bestand
  De brochure 'Belcotax-on-web inkomsten 2016' en het bestand 'Belcotax 2016 XSD' zijn geüpdatet. De wijzigingen betreffen de fiche 281.10, voor het vak 21.
   
 • 11.01.2017 - Attesten 281.61 (leningen) en 281.62 (levensverzekeringen)
  De documenten (laastse versies) in verband met deze attesten zijn beschikbaar op deze pagina.
   
 • 03.01.2017 - Nieuwe brochure Belcotax-on-web inkomsten 2016 en nieuw XSD-bestand beschikbaar.
  De nieuwe brochure Belcotax-on-web inkomsten 2016 en het bestand 'Belcotax 2016 XSD' zijn nu beschikbaar op de 'Technische documentatie' pagina.

2016

 • 01.12.2016 - IT-onderhoud: e-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 10 en 11 décember 2016

 • 26-07-2016 - Boete voor niet ingediende fiches
  Boetes en belastingverhogingen voor niet ingediende fiscale fiches (enkel die met bedrijfsvoorheffing) en aangiften bedrijfsvoorheffing.
  Meer info
   
 • 31.05.2016 - E-services onbeschikbaar op zondag 5 juni 2016
   
 • 04.05.2016 - Opgelet indien u Windows 10 gebruikt!
  U kunt u niet aanmelden via Edge bij onze e-services met uw eID (via kaartlezer) of uw certificaat klasse 3. Wij raden u aan om een andere webbrowser te gebruiken zoals Mozilla Firefox, Internet Explorer of Google Chrome.

 • 25.02.2016 - Fiscale fiches met voordelen voor renteloze of goedkope leningen - tolerantie bij laattijdigheid.
  De referentierentevoeten voor het berekenen van het voordeel van alle aard voor renteloze of goedkope leningen zijn op 25 februari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
  De uiterste datum voor het indienen van fiscale fiches is vastgesteld op 29 februari.
  Vanwege de laattijdige publicatie van die referentierentevoeten zal de FOD Financiën zich tolerant opstellen bij het laattijdig indienen van fiches 281.10, 281.11 en 281.20 waar een voordeel van alle aard voor renteloze of goedkope leningen moet worden vermeld.
  Opgelet: dit betreft geen andere fiches (dus ook niet de fiches 281.10, 281.11 en 281.20 waar zo een voordeel van alle aard niet moet worden vermeld). Die fiches moet u ons nog steeds ten laatste op 29 februari bezorgen.

 • 19.02.2016 - Momenteel is het niet mogelijk om fiches voor het inkomstenjaar 2013 in te dienen, te wijzigen of te raadplegen, door wijzigingen in de certificaten. Wij doen al het mogelijke om de situatie zo snel mogelijk te normaliseren.

 • 02.02.2016 - Vanaf 08/02/2016 kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2015 indienen via Belcotax-on-web.

 • 22.01.2016 - Validatie module inkomstenjaar 2015 beschikbaar.

 • 22.01.2016 - Nieuwe versie van de XSD beschikbaar na de aanpassingen aan de fiches 281.61 en 62.

 • 21.01.2016 - Validatie van XML-bestanden voor de inkomsten 2014. Het probleem is opgelost. U kunt nu deze bestanden valideren in de toepassing.

 • 13.01.2016 - Nieuwe Duitstalige brochure Belcotax-on-web inkomsten 2015 beschikbaar op de 'Publicaties' pagina.

2015

 • 18.12.2015 - Nieuwe brochure Belcotax-on-web inkomsten 2015 en nieuw XSD.ZIP-bestand beschikbaar.
  De nieuwe  brochure Belcotax-on-web inkomsten 2015 (v1) (PDF, 2.62 MB) en het bestand " Belcotax 2015 XSD.ZIP (ZIP, 30.93 KB)" zijn nu beschikbaar op de "Publicaties" pagina.

 • 06.11.2015 - Vanaf 2015 boete voor niet ingediende fiches.
  De laatste jaren stellen wij vast dat ongeveer 20.000 fiscale fiches niet correct en niet tijdig ingediend worden, ondanks ons herhaaldelijk aandringen.
  Begin november 2015 lanceren wij daarom een actie waarbij we de schuldenaars die hun fiches voor inkomstenjaar 2014 niet correct of niet tijdig ingediend hebben een boete zullen opleggen van 50 euro voor een eerste overtreding, tot maximum 1.250 euro.
  Vanaf 2016 zal elke overtreding op het indienen van de fiches worden bestraft met een boete.
  Op die manier hopen wij alle schuldenaars van inkomsten aan te zetten om in de toekomst hun fiscale verplichtingen beter na te komen.

 • IT-onderhoud tijdens het weekend van 7 en 8 februari 2015 - planning

 • 06.02.2015 - Belcotax-on-web inkomsten 2014 nu beschikbaar.
  Sinds 06/02/2015 kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2014 ook effectief indienen via Belcotax-on-web.
  De fiches 281.10 tot 281.30 moeten ingediend worden voor 01/03/2015.
  De attesten 281.71 (giften) moeten ingediend worden voor 01/03/2015.
  De fiches 281.50 moeten ingediend worden voor 30/06/2015.

 • 20.01.2015 - Validatie module inkomstenjaar 2014 beschikbaar.

2014

2013

 • IT-onderhoudswerkzaamheden tijdens het weekend van 7 en 8 december 2013.
  Belcotax-on-web zal niet beschikbaar zijn op zaterdag 7 december tussen 7h00 en 23h00.

 • 02.10.2013 - Verwerking van bestanden opnieuw operationeel.
  Sinds 1/10/2013 ’s avonds is het probleem bij de verwerking van de Belcotax bestanden opgelost. De bestanden worden nu opnieuw binnen de normale termijnen verwerkt. 

 • 30.09.2013 - Verwerking van bestanden geblokkeerd.
  Sinds woensdag 25/09/2013 namiddag is er geen enkel Belcotax bestand meer verwerkt kunnen worden.
  Onze ICT diensten doen al het mogelijke om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.
  Verzenden per bestand, ingeven en raadplegen blijft wel mogelijk.

 • 28.03.2013 - Foutieve weergave beginscherm bij wijziging inkomstenjaar. 
  Als u in Belcotax-on-web uit de keuzelijst links bovenaan een ander inkomstenjaar selecteert, wordt de lay-out van het beginscherm mogelijk foutief weergegeven. Daardoor is het niet meer mogelijk om op de normale manier fiches in te dienen, te raadplegen of te wijzigen. Om dit probleem te verhelpen moet u de pagina vernieuwen via uw browser of via de functietoets F5 van het toetsenbord. Het probleem is dan opgelost.

 • 07.03.2013 - E-services: verstoorde toegang op zondag 10 maart 2013

 • 28.02.2013 - Uitstel voor indiening fiscale fiches met voordelen voor renteloze of goedkope lening

 • 08.02.2013 - Onderhoudswerken aan de e-services op 2 en 3 maart 2013

 • Belcotax-on-web inkomsten 2013: offline valideringsmodule en indieningsdata.
  Vanaf dit jaar is er een offline valideringsmodule beschikbaar voor Belcotax-on-web. Daarmee kunt u uw .xml-bestanden valideren zonder in te loggen op de toepassing. U vindt die valideringsmodule voor de bestanden inkomsten 2013 nu al onder "Publicaties".
  Vanaf 06.02.2014 kunt u de fiscale fiches voor het inkomstenjaar 2013 ook effectief indienen via Belcotax-on-web:
  - De fiches 281.10 tot 281.30 moeten ingediend worden vóór 01.03.2014.
  - De attesten 281.71 (giften) moeten ingediend worden vóór 01.03.2014.
  - De fiches 281.50 moeten ingediend worden vóór 30.06.2014.

 • Ten gevolge van een upgrade bij de sociale zekerheid kunnen eindgebruikers problemen ondervinden bij het inloggen via e-ID. Dit probleem doet zich voor bij gebruikers die niet over de laatste veiligheidsupdates op hun systeem (browser, OS) beschikken.
  Deze gebruikers worden verzocht te controleren of de update - Windows Security Update 980436 - goed op hun systeem werd geïnstalleerd. (Configuratiescherm > Programma’s toevoegen of verwijderen).
  Indien dit niet op hun systeem werd geïnstalleerd, worden zij aangeraden de update te downloaden op volgend adres: http://www.microsoft.com/
  Wanneer zij daarna nog problemen met de toegang ondervinden kunnen zij contact opnemen met de diensten van de sociale zekerheid op 02/511 51 51.

 • Belcotax-on-web inkomsten 2012
  Vanaf 06/02/2013 kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2012 indienen via Belcotax-on-web.
  De fiches 281.10 tot 281.30 moeten ingediend worden vóór 01/03/2013.
  De attesten 281.71 (giften) moeten ingediend worden vóór 01/03/2013.
  De fiches 281.50 moeten ingediend worden vóór 30/06/2013.