Hoe toegang krijgen tot Belcotax-on-web?


Problemen met de toegang? Raadpleeg onze FAQ’s

Om toegang te krijgen tot Belcotax-on-web moet u:

  • een recente browser en een internetverbinding hebben.
  • uw elektronische identiteitskaart (eID) (+ uw pincode en een een kaartlezer) of een certificaat klasse 3 hebben
  • geregistreerd zijn bij de sociale zekerheid (uitzondering zie hieronder)

U beschikt over een KBO-nummer

U bent al geregistreerd bij de Sociale Zekerheid.

Als u reeds elektronische aangiften doet bij de Sociale Zekerheid of als u al een toegang hebt tot Tax-on-web mandataris bent u al geregistreerd als gebruiker van het portaal van de Sociale Zekerheid. U kunt dezelfde codes ook gebruiken voor Belcotax-on-web. U hebt naast de gebruikersnaam en het paswoord nog een elektronische handtekening nodig via een certificaat klasse 3 of een elektronische identiteitskaart. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij het Contact center sociale zekerheid.

U bent nog niet geregistreerd bij de Sociale Zekerheid.

U hebt nog geen gebruikersnaam en paswoord voor het portaal van de Sociale Zekerheid. Dan kan u zich registreren via www.csam.be.

Na de aanvraagprocedure krijgt u een gebruikersnaam en paswoord die u kunt gebruiken als login voor Belcotax-on-web in combinatie met een certificaat klasse 3.

Als u via het portaal van de Sociale Zekerheid een gebruiker hebt aangemaakt op uw naam kan u ook inloggen met uw elektronische identiteitskaart. U steekt uw e-ID in de kaartlezer, klikt op 'inloggen met de elektronische identiteitskaart', geeft uw pincode in en u krijgt toegang tot Belcotax-on-web.

Meer info

U beschikt niet over een KBO-nummer

Als u een rechtspersoon, een openbare dienst, een werkgever of een handelaar natuurlijk persoon bent, of u oefent een aan de btw onderworpen activiteit of een vrij beroep uit dan moet u een KBO-nummer aanvragen bij de Kruispuntbank Ondernemingen. Op basis van dat KBO-nummer kunt u zich vervolgens registreren op het portaal van de Sociale Zekerheid (zie vorige).

Als u niet onder één van de voorgaande categorieën valt en dus geen KBO-nummer kunt aanvragen, dan kunt u een aanvraag tot toegang richten aan de FOD Financiën. Daartoe vult u het aanvraagformulier volledig in, ondertekent het en stuur het per mail of per post naar :

FOD Financiën - Dienst Belcotax-on-web
North Galaxy A21
Koning Albert II laan 33, bus 25
1030 BRUSSEL
belcotax@minfin.fed.be

Downloadable file Aanvraagformulier (voor personen die niet beschikken over een KBO-nummer) (DOCX, 47.73 KB)

Als uw aanvraag aanvaard wordt kennen wij u een refertenummer toe (met dezelfde vorm als een ondernemingsnummmer) dat gebruikt zal worden om u te identificeren als afzender binnen Belcotax-on-web. Als u de bevestiging hebt gekregen kunt u inloggen via de link 'Inloggen met de e-ID voor gebruikers zonder KBO-nummer'. U steekt uw e-ID in de kaartlezer, klikt op login, geeft uw pincode in en u krijgt toegang tot de toepassing.

Opgelet : dit refertenummer dient enkel om uw login op Belcotax-on-web te registreren. U mag dit refertenummer niet gebruiken als identificatie op schuldenaar-niveau. Om een schuldenaar te identificeren mogen alleen een geldig KBO-nummer of een rijksregisternummer voor natuurlijke personen gebruikt worden.