Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Toegang

Toegang

 • Wat moet ik doen als ik mijn gebruikersnaam en/of paswoord vergeet?

  U kan uw gebruikersnaam opvragen bij de diensten van de sociale zekerheid op basis van uw ondernemingsnummer en/of rijksregisternummer. Als u ook uw paswoord niet meer kent zullen de diensten van de sociale zekerheid u nieuwe codes toekennen binnen de 5 werkdagen na uw aanvraag.

  Contact center sociale zekerheid

  Contact center FOD Financiën

 • Wat is een elektronische handtekening en hoe kan men ze verkrijgen?

  De toepassing Belcotax-on-web maakt gebruik van een geavanceerde elektronische handtekening die gelijkgesteld is met een geschreven handtekening op basis van een gekwalificeerd certificaat dat ontworpen is met beveiligde apparatuur.

  Voor meer details betreffende de ingezette technologieën of om dit certificaat op uw pc te installeren kan u zich wenden tot de door de FOD Financiën erkende certificatieorganism: Globalsign.

  U kan ook inloggen op Belcotax-on-web met behulp van de elektronische identiteitskaart en een kaartlezer. De aanvraag en de configuratie van uw login gebeurt in dat geval op dezelfde manier als bij het gebruik van een certificaat klasse 3. Meer info over de installatie en configuratie van uw e-ID vindt u op www.eid.belgium.be.

  Deze geavanceerde elektronische handtekening kan garanderen dat :

  • zowel de verzender als de ontvanger van de aangifte werkelijk diegenen zijn die ze beweren te zijn ("hun wederzijdse identiteit is verzekerd");
  • de verzender zijn aangifte effectief getekend heeft;
  • de inhoud van de ontvangen aangifte identiek is aan degene die de verzender heeft getekend.

  De digitale handtekening is wettelijk erkend in België (wet van 20 oktober 2000 - BS van 22 december 2000 en wet van 9 juli 2001 - BS van 29 september 2001).

  Opgelet: Sommige certificaten worden regelmatig vernieuwd. Na elke vernieuwing moet u het certificaat opnieuw exporteren en opladen op de website van de sociale zekerheid. Zie vraag: Bij het aanmelden krijg ik de foutmelding "Authenticatie mislukt".

 • Wat moet ik doen als mijn certificaat klasse 3 (Globalsign) vernieuwd wordt?

  Als u een certificaat klasse 3 gebruikt in combinatie met de gebruikersnaam en paswoord van het portaal van de sociale zekerheid moet u het certificaat opladen op de website van de sociale zekerheid om het te linken aan uw gebruikersnaam (voor de prodecure zie de volgende vraag : Bij het aanmelden krijg ik de foutmelding "Authenticatie mislukt" : "user_no_certificat_in-LDAP" of "user_wrong_certificat".).

  Als de aanbieder van uw certificaat het certificaat vernieuwd heeft omdat de geldigheidstermijn verstreken was of om welke reden dan ook dan moet u uw certificaat opnieuw opladen. Indien uw certificaat niet meer overeenkomt met de opgeladen versie krijgt u de foutmelding vermeld in de volgende vraag. (Bij het aanmelden krijg ik de foutmelding "Authenticatie mislukt" : "user_no_certificat_in-LDAP" of "user_wrong_certificat".)

 • Bij het aanmelden krijg ik de foutmelding "Authenticatie mislukt" : "user_no_certificat_in_LDAP" of "user_wrong_certificat".

  Het is mogelijk dat u bij het aanmelden volgende foutmelding krijgt :

  AUTHENTICATIE MISLUKT – User_egov_no_certifcat_in _LDAP
  of
  AUTHENTICATIE MISLUKT – User_wrong_certificat

  Deze fout doet zich voor als uw certificaat klasse 3 niet correct geconfigureerd is voor het gebruik op Belcotax-on-web.

  U moet eerst en vooral uw certificaat exporteren vanuit uw browser via de functie "Extra" » "Internet opties" » "Inhoud" » "Certificaat". Daar volgt u de wizard die een bestand aanmaakt en op uw pc opslaat. Als het exporteren succesvol verlopen is meldt u zich aan op www.socialsecurity.be en daar kiest u voor de functie "Beheer van het certificaat te gebruiken op het portaal van de Sociale Zekerheid". U zoekt de locatie van uw certificaat op uw pc op en kiest dan "Het certificaat opladen".

  Meer info

  Opgelet : Sommige certificaten worden regelmatig vernieuwd. Na elke vernieuwing moet u het certificaat opnieuw exporteren en opladen op de website van de sociale zekerheid.

  Voor alle problemen bij het inloggen kan u terecht bij het Contact center van de Sociale Zekerheid.

  Contactcenter FOD Financiën

 • Bij het aanmelden krijg ik de foutmelding "Authentication_200".

  Het is mogelijk dat u bij het aanmelden volgende foutmelding krijgt : "Authentication_200". Deze boodschap kan veroorzaakt worden door een probleem met de beveiligingsinstellingen van de browser of het netwerk of doordat u een oude versie van de eID middleware gebruikt.

  Om de beveiligingsinstellingen aan te passen, kiest u in de browser voor het menu "Extra" en vervolgens "Internet opties". In het tabblad beveiliging kiest u voor "Vertrouwde websites" en de knop "Websites". Daar vinkt u volgende functie onderaan het venster uit : "Serververificatie (https:) voor alle websites in deze zone verplicht". Vervolgens typt u volgende adressen in het invoervak "http://*.fgov.be" en "https://*.fgov.be" en u klikt telkens op "Toevoegen". U sluit de verschillende vensters en uw browser af. U start een nieuw browservenster en u gaat naar www.belcotaxonweb.be.

  Meer info

  Het is in elk geval nuttig om de cookies, tijdelijke internetbestanden en browsegeschiedenis te wissen op PC- of netwerkniveau om er zeker van te zijn dat alle sessies met fouten verwijderd zijn.

 • Bij het aanmelden krijg ik de foutmelding "Page cannot be displayed/ Pagina kan niet worden weergegeven".

  Het is mogelijk dat u bij het aanmelden volgende foutmelding krijgt : "Pagina kan niet worden weergegeven / Page cannot be displayed". Deze boodschap wordt veroorzaakt door een beveiligingsinstelling van de browser en doet zich regelmatig voor onder Windows Vista en Windows 7.

  Kies in de browser voor het menu "Extra", vervolgens "Internet opties". In het tabblad beveiliging kiest u voor "Vertrouwde websites" en de knop "Websites". Daar typt u volgend adres in het invoervak "*.socialsecurity.be" en u klikt op "Toevoegen".

  Vervolgens verwijdert u via "Extra" - "Internet opties" de browsegeschiedenis, de cookies en de tijdelijke bestanden. U sluit de verschillende vensters en uw browser af. U start een nieuw browservenster en u gaat naar www.belcotaxonweb.be. Het inloggen moet nu wel lukken.

  Mogelijk is er ook een probleem met de configuratie van uw certificaat. Voor de procedure om uw certificaat te configureren zie de vraag "Bij het aanmelden krijg ik de foutmelding "Authenticatie mislukt" : "user_no_certificat_in_LDAP" of "user_wrong_certificat"."

  Als het probleem zich blijft voordoen neemt u best contact op met:

  Contactcenter FOD Financiën

 • Na de login procedure krijg ik de melding "De afzender is niet gekend in het systeem Belcotax"

  Als u na het inloggen een scherm krijgt met de melding "De afzender is niet gekend in het systeem Belcotax" bent u nog niet eerder aangemeld geweest. De eerste keer dat u aanmeldt kan u uw naam en adres controleren en indien nodig verbeteren of aanvullen. Vervolgens klikt u op "DOORGAAN" om meteen in de toepassing te komen.

  Het is mogelijk dat uw KBO-nummer niet ingevuld is in dit scherm maar dat als waarde "00000null" wordt vermeld. Dat wijst erop dat in uw account bij de sociale zekerheid geen KBO-nummer vermeld is. U moet contact opnemen met Eranova, de helpdesk van de sociale zekerheid, om uw KBO-nummer te laten toevoegen aan uw account. Mogelijk bent u geregistreerd als dienstverlener natuurlijk persoon. Dergelijke account bevat geen KBO-nummer. In dat geval moet u een nieuwe account laten aanmaken als werkgever, onderneming zonder personeel of dienstverlener rechtspersoon.

  Contactcenter FOD Financiën

 • Tijdens de connectie bekom ik de mededeling 'Error 404'

  U gebruikt waarschijnlijk het (veiligheids) certificaat van klasse 3 (GlobalSign).

  U dient dan uw kaart te (her)opladen op de website van de FOD Sociale Zekerheid.
  Meer info