Indieningstermijnen fiches

Indieningstermijnen fiches

 • Indieningstermijnen fiches
  Fiche / Attest Indieningstermijn
  fiches 281.10 tot 281.30 ten laatste op 29 februari
  fiches 281.60 tot 281.82
  (uitgezonderd fiches 281.61, 281.62, 281.63, 281.71 en 281.79)
  ten laatste op 29 februari
  fiche 281.71 (giften) ten laatste op 29 februari
  fiches 281.61, 281.62 en 281.63 ten laatste op 1 maart 
  fiches 281.85 en 281.88 ten laatste op 30 maart
  fiches 281.00, 281.79, 281.84 en 281.87 ten laatste op 31 maart
  fiches 281.40 en 281.45 ten laatste op 30 april
  fiche 281.50 ten laatste op 29 juni
  fiches 281.90 en 281.93 ten laatste op 30 juni

  Indien deze datum overschreden wordt, wordt het bestand aanzien als laattijdig op fiscaal vlak.

  Opgelet!

  Geen enkel bestand, zelfs een verbeterend, wordt nog geaccepteerd na 30 september van het derde jaar volgend op het jaar van de inkomsten.

  Bijvoorbeeld: fiches betreffende het jaar van inkomsten 2019 worden niet meer geaccepteerd na 30/09/2022.

  Als u toch nog nieuwe of verbeterende fiches zou moeten opmaken kan dat enkel via een specifieke procedure buiten Belcotax-on-web.  Daarvoor dient u contact op te nemen met het bevoegde documentatiecentrum.

 • Hoe en wanneer kan ik een attest 281.25 indienen?

  Voor terugvorderingen van in een vorig jaar ten onrechte betaalde bedragen moet u vanaf 01/01/2010 een attest 281.25 opmaken. Deze attesten kunnen het hele jaar door ingediend worden via Belcotax-on-web. Op een attest 281.25 worden de teruggevorderde bedragen in bruto vermeld (dus ook de eerder ingehouden bedrijfsvoorheffing moet teruggevorderd worden van de genieter en inbegrepen worden in het bedrag op het attest 281.25).

  Om de administratie de mogelijkheid te geven de genieter zo snel mogelijk een nieuwe belastingafrekening te bezorgen moet u het attest op het moment van de terugvordering of de beslissing tot terugvordering indienen via Belcotax-on-web. U gebruikt daarvoor de meest recente versie van Belcotax-on-web ; voor een terugvordering in september van het jaar N dient u het attest 281.25 dus in via Belcotax-on-web inkomstenjaar N-1. De administratie verwerkt de informatie dan meteen zodat de afrekening binnen de vijf maanden na de indiening van het attest gebeurt.

  Opgelet: attesten 281.25 voor terugvorderingen over het voorbije inkomstenjaar mogen pas vanaf 01/08/inkomstenjaar +1 ingediend worden. Tot en met 31/07/inkomstenjaar +1 moeten terugvorderingen verrekend worden door de originele fiche te verbeteren.

  Voorbeeld 1 : Een originele fiche 281.10 werd ingediend op 28/02 van het jaar N. Op 15/07/N wordt een bezoldiging teruggevorderd die in N-1 ten onrechte betaald werd. Daarvoor moet de originele fiche 281.10, ingediend op 28/02/N verbeterd worden. Het bedrag aan bezoldigingen en bedrijfsvoorheffing wordt verminderd in de originele fiche 281.10.

  Voorbeeld 2 : op 17/09 van het jaar N wordt een bezoldiging teruggevorderd die in N-1 ten onrechte werd betaald. Daarvoor moet een attest 281.25 worden opgemaakt met het brutobedrag. De originele fiche 281.10 blijft ongewijzigd.

  Voorbeeld 3 : op 15/03 van het jaar N wordt een bezoldiging teruggevorderd die in N-2 ten onrechte betaald werd. Daarvoor moet een attest 281.25 opgemaakt worden met het brutobedrag. De originele fiche 281.10 blijft ongewijzigd.