Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Indieningstermijnen fiches

Indieningstermijnen fiches

 • Indieningstermijnen fiches

  Fiche / Attest Indieningstermijn
  Fiches 281.01 ten laatste op 29 februari
  Fiches 281.10 tot 281.30 (uitgezonderd 281.25) ten laatste op 29 februari
  Fiches 281.40 en 281.45 ten laatste op 29 februari
  Fiches 281.60 tot 281.71 ten laatste op 29 februari
  Fiches 281.80 tot 281.82 ten laatste op 29 februari
  Fiches 281.86 ten laatste op 29 februari
  Fiches 281.00, 281.49, 281.72, 281.75, 281.77 en 281.79 ten laatste op 30 maart 
  Fiches 281.83 tot 281.85 ten laatste op 30 maart
  Fiches 281.87 en 281.88 ten laatste op 30 maart
  Fiches 281.50, 281.76, 281.90 en 281.93 ten laatste op 29 juni

  Indien deze datum overschreden wordt, wordt het bestand aanzien als laattijdig op fiscaal vlak.

  Opgelet!

  Geen enkel bestand, zelfs een verbeterend, wordt nog geaccepteerd na 30 september van het derde jaar volgend op het jaar van de inkomsten.

  Bijvoorbeeld: fiches betreffende het jaar van inkomsten 2022 worden niet meer geaccepteerd na 30 september 2025.

 • Wanneer kan ik een attest 281.25 indienen?

  Voor terugvorderingen van in een vorig jaar ten onrechte betaalde bedragen moet u een attest 281.25 opmaken. Voor meer informatie over het gebruik van dit attest, zie 'Bericht aan schuldenaars' betreffende attest 281.25.

  Deze attesten kunnen het hele jaar door ingediend worden via Belcotax-on-web.

  U moet het attest op het moment van de terugvordering of de beslissing tot terugvordering indienen via Belcotax-on-web met de meest recente versie van Belcotax-on-web.

  Opgelet: attesten 281.25 voor terugvorderingen over het voorbije inkomstenjaar mogen pas vanaf 1 augustus inkomstenjaar +1 ingediend worden. Tot en met 31 juli inkomstenjaar +1 moeten terugvorderingen verrekend worden door de originele fiche te verbeteren.

  Voorbeeld 1 : Een originele fiche 281.10 werd ingediend op 28 februari van het jaar N. Op 15 juli van het jaar  wordt een bezoldiging teruggevorderd die in N-1 ten onrechte betaald werd. Daarvoor moet de originele fiche 281.10, ingediend op 28 februari van het jaar N verbeterd worden. Het bedrag aan bezoldigingen en bedrijfsvoorheffing wordt verminderd in de originele fiche 281.10.

  Voorbeeld 2 : op 17 september van het jaar N wordt een bezoldiging teruggevorderd die in N-1 ten onrechte werd betaald. Daarvoor moet een attest 281.25 worden opgemaakt met het brutobedrag. De originele fiche 281.10 blijft ongewijzigd.

  Voorbeeld 3 : op 15 maart van het jaar N wordt een bezoldiging teruggevorderd die in N-2 ten onrechte betaald werd. Daarvoor moet een attest 281.25 opgemaakt worden met het brutobedrag. De originele fiche 281.10 blijft ongewijzigd.

 • Fiche 281.78

  Jaar van de fiche

  Voor de fiche 281.78 is het de afsluitingsdatum van het boekjaar die het jaar van de fiche bepaalt.

  Dien de fiches 281.78 in via Belcotax-on-web inkomsten N als het boekjaar afgesloten wordt in het jaar (tussen 1 januari en 31 december inbegrepen).

  Indieningstermijn

  De indieningstermijn van de fiches 281.78 hangt af van de afsluitingsdatum van het boekjaar.

  Voor de vennootschappen die boekhouden per kalenderjaar wordt het boekjaar dat loopt van 1 januari N tot en met 31 december N (aanslagjaar N+1) bedoeld. 

  De indieningstermijn voor de fiches 281.78 komt overeen met de indieningstermijn voor de aangifte in de vennootschapsbelasting, aanslagjaar N+1 (eventueel uitstel inbegrepen).

  Voor de vennootschappen die niet per kalenderjaar boekhouden betreft het de boekjaren afgesloten tussen 1 januari N en 30 december N (aanslagjaar N).

  Dien de fiches 281.78 in dit geval ten laatste in: