Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

BowConvert86 - Handleiding en gebruikersvideo's

 BowConvert86 (ZIP, 471.33 KB) is een hulpmiddel om fiscale fiches voor kosten voor kinderopvang (281.86) in te dienen in de toepassing Belcotax-on-web (BOW).

Hoe?

 1. Gegevens van de attesten invoeren.
 2. Gegevens exporteren naar een XML-bestand.
  Opgelet: dit is het enige bestandstype dat door Belcotax-on-web aanvaard wordt voor validatie.

Eenmaal geïnstalleerd kan het offline gebruikt worden, onafhankelijk van Belcotax-on-web.
 

Gebruikersvideo's over de codering

Handleiding BowConvert86

 • Installatie en foutmelding

  Windows kan een foutmelding geven bij:

  foutmelding

  Klik op ‘More info’.

  Kies vervolgens ‘Run anyway’.

 • Algemene functionaliteiten

  Taalkeuze

  • BowConvert86 is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits.
  • U kunt de taal wijzigen via het keuzemenu bovenaan.

  taalkeuze

  Uitleg van de velden

  U krijgt meer uitleg door over de invulvelden te gaan of op het vraagteken icone question te klikken:

  • info over bv. de maximale lengte van de gegevens
   aantal karakters voor veld kbo-nummer
  • toelichting bij het keuzemenu
   icoontje voor meer info over keuzemenu voor vergunningscertificering
    

  De gegevens plakken

  • Tabbladen Afzender / Opvanginstantie / Certificeringsinstantie / Fiche(s):
   1. Gebruik de rechtermuisknop.
   2. Klik op ‘Plakken’.
    gegevens plakken in een veld
  • Tabblad Fiche(s):
   1. Plaats de cursor op de plaats (cel) waar het plakken moet starten.
   2. Klik op ‘Plakken’.
    Voorbeeld: plakken vanaf ‘Uw referentie‘ op lijn 1.
    veld referentie: plakken in tabblad


  Validatie van de gegevens

  De knop ‘Valideren’ (onderaan elk tabblad) laat het programma de correctheid van de ingevoerde gegevens nakijken (lengte, samenstelling (bij NN) …).

  • De gegevens zijn correct? Er verschijnt een vinkjevalideren alles ok.
  • De gegevens zijn fout? Er verschijnt een kruis valideren niet ok.
   • Klik op het kruisje om een overzicht te krijgen van de fouten.
   • De rode of met X gemarkeerde velden moet u verbeteren of aanvullen.

  validatie van de gegevens: knop en venster met meer info over de fouten

  Ter info: in het tabblad ‘Fiche(s)’ verschijnt er een X in de kolom ‘Error’ als er zich fouten op die lijn bevinden.

 • Tabblad Afzender

  Codering van de afzender

  • ofwel door de opvanginstantie zelf: de informatie moet identiek zijn aan die in het tabblad ‘Opvanginstantie’
  • ofwel door een andere gemachtigde (bv. sociaal secretariaat, gemeente …) die het bestand voor de opvanginstantie uploadt in Belcotax-on-web (BOW)

  U moet verplicht alle velden invullen.

  Opgelet: de afzender wordt steeds geïdentificeerd door het ondernemingsnummer (KBO).

  Indiening door een natuurlijke persoon of feitelijke vereniging zonder KBO-nummer

  Om zelf het bestand in te dienen moet u toegang vragen tot de toepassing.

  Hoe?

  • Het document ’Aanvraag toegang tot Belcotax-on-web’ vervolledigen.
  • Dat document sturen naar belcotax@minfin.fed.be.
  • Een persoonlijk nummer, gekoppeld aan het nationaal nummer, wordt u toegezonden.

  Voorbeeld

  voorbeeld ingevoerde gegevens in de tabblad afzender

 • Tabblad Opvanginstantie

  Gegevens overnemen zoals vermeld op het attest 281.86

  attest 281.86: gegevens opvanginstantie

  Gegevens overnemen

  • Alle velden zijn verplicht behalve:
   • contactpersoon
   • telefoonnummer
   • e-mailadres
  • Voor feitelijke verenigingen zonder KBO-nummer:
   • Rechtspersoonlijkheid: ‘rechtspersoon’ aanduiden
   • KBO-nr.: persoonlijk nummer invullen dat ontvangen werd van de dienst Belcotax
  • Divisie nr.: kunnen organisaties met meerdere entiteiten gebruiken om dubbele nummering te voorkomen als ze voor elke entiteit apart indienen

  Voorbeeld van codering

  opvanginstantie: voorbeeld ingevoerde gegevens

 • Tabblad Certificeringsinstantie

  Gegevens overnemen zoals vermeld op het attest 281.86

  attest 281.86: vak 1

  Gegevens overnemen

  Alle velden zijn verplicht behalve begin- en einddata.

  Voorbeeld van codering

  tabblad certificeringsinstantie: voorbeeld van ingevoerde gegevens

 • Tabblad Fiche(s)

  Gegevens overnemen zoals vermeld op het attest 281.86

  attest 281.86: gegevens op vak 2

  Voor de landcode kiest u het betrokken land in het keuzemenu linksboven in het tabblad. De code van dat land verschijnt dan in het vakje rechts.

  tabblad fiche: landcode

  Voorbeeld - gegevens van het kind

  tabblad fiches: voorbeeld van ingevoerde gegevens voor kinderen

  Voorbeeld - gegevens van de schuldenaar

  tabblad fiches: voorbeeld gegevens van een schuldenaar

  Voorbeeld - gegevens van opvangperiodes 1 en 2

  tabblad fiches: voorbeeld codering van opvangeriodes 1 en 2

  Voorbeeld - gegevens van opvangperiodes 3 en 4

  • Enkel opgave 325
   • 0 = fiche 281.86 (standaard)
   • 2 = fiche zonder inhoud
  •  Nr. en Nr. Eerste fiche: automatische nummering vanaf de eerste fiche

  tabblad fiches: voorbeeld codering van opvangeriodes 3 en 4

 • Tabblad XML

  Creatie XML-bestand

  Een laatste validatie vindt plaats vóór de effectieve creatie van het XML-bestand.

  • Als de gegevens correct zijn, is het XML-bestand terug te vinden in de bestemmingsmap.
   tabblad XML: validatie van de gegevens - xml-bestand correct
  • Als er fouten zitten in de gegevens, duidt het rode kruisje aan waar er nog ontbrekende of foutieve gegevens vervolledigd of aangepast moeten worden.
   tabblad XML: fouten bij de validatie van de gegevens gesignaleerd door een rood kruis
    

  Een bestaand XML-bestand uploaden (optie)

  • U kunt een bestand dat opgeslagen is op uw computer uploaden via ‘Een XML-bestand opladen’.
  • U vervolledigt het bestand in BowConvert86.


  Het XML-bestand omzetten naar een .zip-bestand en versturen

  1. U moet het XML-bestand verplicht omzetten naar een .zip-bestand:

  • Stuur een e-mail als het bestand fouten bevat.
  • Het bestand wordt pas verzonden en gevalideerd:
   • na de opening van Belcotax-on-web (BOW), begin februari volgend op het attestjaar,
   • door een persoon met toegang tot BOW.

  2. Upload het omgezette bestand op BOW.