Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

CDCK DMAT

ICT-applicatie voor de overdracht van effecten aan de Deposito- en consignatiekas in het kader van de afschaffing van effecten aan toonder.

Het proces van afschaffing en progressieve dematerialisatie van effecten aan toonder begon in 2008. De laatste fasen van dit proces zijn de verkoop, door de emittenten, van effecten nog in omloop op 1/1/2015, gevolgd door de overdracht van de verkoopopbrengst en van onverkochte effecten aan de Deposito- en consignatiekas, tussen 1/12/2015 en 31/12/2015. De applicatie CDCK DMAT maakt het voor alle emittenten van effecten mogelijk deze overdracht op een doeltreffende en gestandaardiseerde manier uit te voeren. Ter herinnering, de informatie verstrekt aan de DCK maakt het mogelijk om de restitutie van effecten of de verkoopopbrengst aan de rechthebbenden die de aanvraag indienen te verzekeren, maar ook om de inning van de boete, voorzien in de wet, te verzekeren.