Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Finprof

Uw aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen via internet

Het aangeven van de bedrijfsvoorheffing dient verplicht te gebeuren via internet (Finprof) sinds 1/1/2009 (KB van 3/6/2007 – BS van 14/06/2007).
 

Actualiteiten

 • 02/10/2023 - Commerciële certificaten ‘Isabel’ en ‘Globalsign’ geven vanaf 31 januari 2024 geen toegang meer tot de e-services van de FOD Financiën

Vanaf 31 januari 2024 zult u met de commerciële certificaten van Isabel en Globalsign niet meer kunnen inloggen op de e-services (Finprof bij voorbeeld) van de FOD Financiën. Er zijn meerdere alternatieve manieren om in te loggen.

 • 18/09/2023 - Nieuw mailadres

U kan het team BV vanaf vandaag bereiken via het nieuwe mailadres teambvprp@minfin.fed.be. Alle mails die nog verstuurd worden naar de oude mailadressen worden automatisch doorgestuurd.

 • 31/07/2023 - Terugbetalingen teveel betaalde bedrijfsvoorheffing: terug mogelijk

Vanaf vandaag is het terug mogelijk om de terugbetaling uit te voeren van de teveel betaalde bedrijfsvoorheffing.

 • 31/07/2023 - Betalingen ontvangen op oude rekeningnummer: automatische doorstorting naar nieuw rekeningnummer BE85 6792 0036 3806

Vanaf  07/07/2023 worden alle betalingen die toekomen op het rekeningnummer BE15 6792 0025 953  van het Team Perception Eupen-Sankt Vith  automatisch doorgestort naar het nieuwe rekeningnummer BE85 6792 0036 3806. Alle betalingen die werden ontvangen op het oude rekeningnummer (BE15 6792 0025 953), vanaf de migratie tot voor deze datum, werden manueel overgemaakt naar het nieuwe rekeningnummer BE85 6792 0036 3806. 

 • 28/07/2023 - Afsluiting van Finprof voor inkomsten 2022 op 1 oktober 2023

Aangezien de inproductiestelling in juni van het nieuwe systeem om aangiften in de bedrijfsvoorheffing in te dienen, is besloten om Finprof voor inkomsten 2022 af te sluiten op 1 oktober 2023.

Om fouten op het laatste moment te voorkomen, verzoeken wij u om uw laatste bestanden een paar dagen voor de deadline op te sturen, zodat u nog tijd hebt om ze te corrigeren.

Indien u nadien nog een verbeterende aangifte voor 2022 wenst in te dienen, moet u :

 • voor een negatieve aangifte: een bezwaar indienen
 • voor een positieve aangifte: een aanvullende opgave 325 indienen via Belcotax On Web

Alvast bedankt.

 • 18/07/2023 - Technische problemen bij het indienen van de aangifte bedrijfsvoorheffing

Wegens een overbevraging van de systemen van de FOD Financiën worden er technische problemen gemeld, bij het indienen van de aangiftes bedrijfsvoorheffing via het programma Finprof (FinprofLegacy). Gelieve later opnieuw te proberen.

Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip.

 • 22/06/2023 - Nieuw rekeningnummer voor de bedrijfsvoorheffing bron: BE85 6792 0036 3806

Opgelet: Vanaf 22/06/2023 dient de bedrijfsvoorheffing bron betaald te worden op het nieuwe unieke rekeningnummer BE85 6792 0036 3806, ongeacht uw woonplaats.

Betalingen die op de oude rekeningnummers BE32 6792 0022 7602 en BE96 6792 0022 7905 worden uitgevoerd worden voorlopig automatisch doorgestort naar het nieuwe rekeningnummer.

 • 20/06/2023 - Toepassing FinprofLegacy terug beschikbaar

Om toegang te krijgen tot de FinprofLegacy-toepassing, klikt u op de link in de rechterkolom van deze pagina.

We hebben de link naar de oude Finprof-toepassing behouden, zodat u nog steeds de ingediende aangiftes kunt opzoeken.

 • 16/06/2023 - Terugbetalingen teveel betaalde bedrijfsvoorheffing: voorlopig niet mogelijk 

Wegens de inproductiestelling van Finprof zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om een terugbetaling van teveel betaalde bedrijfsvoorheffing uit te voeren.  We doen er alles aan om deze periode zo kort als mogelijk te houden.

Onze excuses voor dit ongemak.

 • 09/06/2023 - Lancering van de nieuwe Finprof: uitzonderlijke verlenging van de aangifte en betalingsperiode voor bedrijfsvoorheffing (voor de periode van mei 2023) naar 29 juni 2023

Om het goed verloop van de inproductiestelling van FinprofLegacy en de migratie van de historische gegevens te waarborgen, zal Finprof niet beschikbaar zijn van 11 juni 2023 (24u00) tot en met 20 juni 2023 (12u00). Tijdens die periode zal het dus helaas niet mogelijk zijn om aangiftes elektronisch in te dienen.

Daarom staan we uitzonderlijk toe om de aangifte en de betaling voor de periode van mei 2023 in te dienen en te betalen tegen uiterlijk 29 juni 2023 (bedrag moet op deze datum bijgeschreven zijn op rekening van FOD Financiën).

Gelieve bij de betaling de juiste gestructureerde mededeling te gebruiken. Deze gestructureerde mededeling
kan worden berekend via het programma “Berekening gestructureerde mededeling”. Voor degenen die gebruik maken van doorlopende opdrachten, herinneren wij u eraan dat de gestructureerde mededeling telkens anders is, op basis van de maand of het kwartaal waarvoor de aangifte wordt ingevoerd.

 • 09/06/2023 - Bedrijfsvoorheffing: de toepassingen BV-land en Finprof worden samengevoegd en worden Finprof

De FOD Financiën heeft de toepassingen BV-land en Finprof volledig herzien en gemoderniseerd. Het resultaat hiervan vinden we voortaan terug in de nieuwe applicatie, Finprof.

Deze nieuwe versie bevat:

 • een module voor het indienen van de aangiftes bedrijfsvoorheffing: FinprofLegacy (het oude Finprof)
 • een module voor het verwerken van de aangiftes en de betalingen bedrijfsvoorheffing (het vroegere BV-land)
Wat verandert er concreet?

Op het moment dat u via de nieuwe toepassing een aangifte indient, krijgt u onmiddellijk te zien of de aangifte aanvaard of geweigerd werd. Dit gebeurt volledig automatisch, de medewerkers van het Team Bedrijfsvoorheffing moeten hiervoor niet langer tussenkomen.

In de toekomst zal het mogelijk zijn om online een overzicht te krijgen van de aangiftes en betalingen.

Ook voorzien we op termijn een integratie van verschillende andere e-diensten m.b.t. de bedrijfsvoorheffing.

Tijdens de eerste fase van de inproductiestelling van Finprof zal het helaas tijdelijk niet mogelijk zijn om een rekeningoverzicht bedrijfsvoorheffing op te vragen.  We doen er alles aan om deze periode zo kort als mogelijk te houden.

We houden u uiteraard op de hoogte.

 • 01/01/2023 - Driemaandelijkse aangifte: grensbedrag voor 2023

Het limietbedrag, vermeld in het artikel 412, derde lid, WIB 92, om te bepalen of de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in 2023 onderworpen zijn aan het stelsel van de trimestriële betaling, wordt op 42.710 € gebracht.

 

 Archief - Actualiteiten 2021-2022 (PDF, 260.67 KB)