Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Finprof

Uw aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen via internet.

Het aangeven van de bedrijfsvoorheffing dient verplicht te gebeuren via internet (Finprof) sinds 1/1/2009 (KB van 3/6/2007 – BS van 14/06/2007).
 

Actualiteiten
 

 • Afsluiting van het jaar 2020

  U kan de aangiften bedrijfsvoorheffing voor het jaar 2020 nog indienen via Finprof tot vrijdag 1 oktober 2021 voor 16 u.

  Indien u nadien nog een verbeterende aangifte voor 2020 wenst in te dienen, moet u :

  • voor een negatieve aangifte : een bezwaar indienen
  • voor een positieve aangifte : een aanvullende opgave 325 indienen via Belcotax On Web
 • Het KMO centrum specifieke materies is verantwoordelijk voor de behandeling van de bezwaarschriften inzake bedrijfsvoorheffing
  KMO centrum specifieke materies
  Kruidtuinlaan 50 bus 3409
  1000 Brussel
  Tel : 02/577 02 30
  Email : foreigners@minfin.fed.be
 • Verwijderde perioden
  Vanaf 2021 zijn de aangiftes « voorschot 4de trimester” en “15 eerste dagen van december” niet meer toegestaan. (Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie van 2 april 2021)
 • Internet explorer wordt niet langer ondersteund. Gelieve een andere browser te gebruiken (google chrome, mozilla firefox, microsoft edge,..).
 • Aanmelden via itsme
  U kunt itsme gebruiken om uw aangifte in de bedrijfsvoorheffing in te dienen
 • Driemaandelijkse aangifte: grensbedrag voor 2021 (New)
  Het limietbedrag, vermeld in het artikel 412, derde lid, WIB 92, om te bepalen of de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in 2021 onderworpen zijn aan het stelsel van de trimestriële betaling, wordt op 41.390 € gebracht.
 • Aangiften in de bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches – te vermijden fouten
  Aard van inkomsten
   
  U (of uw sociaal secretariaat, of uw boekhouder) dient aangiften in de bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches in? Wij vragen u om nauwgezet aandacht te besteden aan de aard van inkomsten die u vermeldt op de aangifte en aan het type van de fiscale fiches die u indient.
   
  De vermelding van een onjuiste aard van inkomsten leidt tot een fout ingediende aangifte of fiscale fiche.
   
  Vanaf 13 juli 2018 zullen we de aangifte in de bedrijfsvoorheffing vergelijken met de fiscale fiches per aard van inkomsten. Elk gebrek aan overeenstemming zal leiden tot een administratieve sanctie. De eerste vergelijkingen hebben betrekking op de inkomsten die in 2017 worden betaald of toegekend.

   Meer informatie (PDF, 49.69 KB)