Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Hoe Finelts gebruiken?

Hoe Finelts gebruiken?

 • Hoe toegang krijgen tot Finelts?

  U krijgt toegang tot Finelts via uw elektronische identiteitskaart (eID), itsme® of eIDAS.

  Meer informatie over hoe u verbinding kunt maken

 • Moet ik de mandataris(sen) registreren?

  U moet aan ons bepaalde informatie meedelen over de personen die gemandateerd worden om de gegevens door te sturen. Dit kan gebeuren via een e-mail gericht aan info.finelts@minfin.fed.be.

  Afhankelijk van de wijze waarop de gemandateerde zich wil identificeren, moeten volgende gegevens in de e-mail worden opgenomen:

  • Indien de gebruiker zich wil identificeren met zijn Belgische elektronische identiteitskaart (eID):
   • Het ondernemingsnummer waarvoor de gebruiker is gemandateerd.
   • De naam van de gemandateerde.
   • Het nationaal nummer van de gemandateerde.
   • Het e-mailadres van de gemandateerde.
     
  • Indien de gebruiker zich wil identificeren met een certificaat van klasse 3:
   • Het ondernemingsnummer waarvoor de betrokken gebruiker is gemandateerd.
   • Het e-mailadres van de gemandateerde.
   • Het onderwerp (subject) van het certificaat.

  Voorbeeld van een onderwerp (subject): ST=Brussels,L=Brussels,OU=Belgian Federal Government,O=Federal Public Service Finances,CN=Trainings SPF Finances - FOD Financien,C=BE.

 • Hoe werkt de Finelts-toepassing?

  U hebt twee mogelijkheden om de aangifte op te sturen:

  • ofwel via een webformulier: in dit webformulier kunnen de gegevens worden ingegeven en daarna doorgestuurd. Deze mogelijkheid wordt vooral voorzien voor instellingen met weinig dossiers/contracten,
  • ofwel via het doorsturen van een XML-bestand: dit XML-bestand moet door de instelling zelf worden opgesteld volgens de structuur bepaald in een xsd-schema, vooraleer het kan worden doorgestuurd.
 • Kan ik gedurende onbeperkte tijd ingelogd blijven in de toepassing?

  Zolang u actief in de toepassing werkt, blijft u ook ingelogd. Indien u echter gedurende een langere tijd (vanaf ongeveer 15 minuten) niet werkt in de toepassing en deze laat open staan, zal er een time-out optreden.

 • Hoe kan ik zeker zijn dat mijn ingediende aangifte ontvangen is?

  Via het scherm “Consultatie per aangifte” kunt u alle aangiftes en hun status bekijken. De status 'Succes' betekent dat de aangifte goed verwerkt is.

  De status 'Validated' betekent dat u de aangifte nog moet afwerken en uw goedkeuring geven.
 • Hoe kan ik een verbetering aanbrengen aan een eerder ingediende aangifte?

  U moet de oorspronkelijk ingediende aangifte eerst annuleren. U kunt dit doen in het scherm “Consultatie per aangifte”.

  Nadien kunt u de verbeterde aangifte elektronisch indienen.
 • Hoe kan ik een aangifte/een record annuleren?

  Een aangifte kunt u annuleren via het scherm “Consultatie per aangifte”.

  Als u slechts 1 record wilt annuleren, kan dat ook via “Consultatie per record”. Daarvoor hebt u het contractnummer van dat record nodig.

  Opgelet! Enkel aangiftes ingebracht in de nieuwe applicatie kunnen op deze manier geannuleerd worden. Wilt u een volledige aangifte uit het verleden annuleren, neem dan contact op met info.finelts@minfin.fed.be.
 • Kan ik testen of mijn aangifte onder de vorm van een XML-bestand correct is?

  Ja, hiervoor beschikt u over de SIMUL-omgeving. Hier kan u uw XML-bestand testen op alle validatieregels die voorzien zijn en krijgt u onmiddellijk het resultaat te zien.

  Opgelet! Om overbelasting te vermijden, wordt gevraagd om de grootte van de testbestanden te beperken tot 15MB.
 • Welke betalingen moeten deel uitmaken van het aangiftejaar?

  Alle betalingen die u in het aangiftejaar gedaan hebt, moeten doorgegeven worden.

  Voorbeeld (aangiftejaar 2019):
  Alle betalingen gedaan aan de staat tussen 01/01/2018 en 31/12/2018 moeten in het aangiftejaar 2019 doorgegeven worden.
  In de praktijk betekent dat de taksen geheven tussen 01/12/2017 en 31/11/2018.
 • Wat moet ik doen als bepaalde velden leeg blijven bij de aangifte in Internet Explorer?

  Gelieve in dat geval de aangifte via Edge te doen.
 • Wat kan ik doen in geval van een probleem met de PDF handtekening?

  Hebt u nog vragen? Zie Contact.
 • Meer uitleg over de verschillende producten

  Pension Account - Pensioenspaarrekening: Spaarrekeningen in het kader van het pensioensparen. 

  Pension Insurance - Spaarverzekeringen: Levensverzekeringen in het kader van pensioensparen en langetermijnsparen. 
  - Type 1 = Spaarverzekering pensioensparen.
  - Type 2 = Levensverzekering in het kader van het langetermijnsparen => 10% taks.

  Life Insurance: Alle producten die vallen onder de taks op de verzekeringsverrichtingen.