Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

ForReg

ForReg (Foreign Registration) is een toepassing waarmee de FOD Financiën personen zonder een Belgische authenticatiemethode (eID, Itsme en TOTP) of eIDAS toegang kan verlenen tot zijn toepassingen. ForReg biedt aan die personen een alternatieve validatieprocedure zonder dat zij zich fysiek naar ons land moeten verplaatsen.

Personen die niet beschikken over een Belgische authenticatiemethode kunnen namelijk pas toegang krijgen tot de toepassingen van de federale overheid nadat ze zich persoonlijk aangemeld hebben bij een registratiebureau. Die bureaus zijn te vinden in een aantal Belgische gemeentes en bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA). Na hun aanmelding ontvangen zij een activatiecode en -link waarmee zij een digitale sleutel kunnen activeren. Die digitale sleutel kunnen ze vervolgens gebruiken om toegang te krijgen tot de toepassingen van o.a. de FOD Financiën.

Wanneer de persoon niet over een Belgische authenticatiemethode beschikt (en er geen kan verkrijgen) kan die nu ook gebruikmaken van de toepassing ForReg om toegang te krijgen tot de toepassingen van de FOD Financiën.

Opgelet! Op dit moment is deze nieuwe authenticatiemethode nog niet compatibel met al onze online toepassingen. Het is dus nog te vroeg om een aanvraag in ForReg te doen om zich te identificeren in een toepassing die niet voorkomt in deze lijst:

Aan deze lijst zullen in de toekomst nog meer toepassingen worden toegevoegd.

Deze methode is alleen voorzien voor gebruikers die niet over een Belgische authenticatiemethode of eIDAS beschikken en/of wanneer de onderneming die hij vertegenwoordigt niet geregistreerd is bij de KBO. Als dit niet het geval is, zal uw ForReg-aanvraag worden afgewezenRaadpleeg meer info over eIDAS.

Als uw ForReg-aanvraag gaat over de aanmaak van een fiscaal mandaat, zal die ook worden afgewezen. Raadpleeg meer info over mandaten.

WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN?

 1. Maak een BOSA-account aan via deze link. Na het aanmaken van uw account moet u uw e-mailadres valideren.
 2. Ga naar de toepassing waarvoor u toegang wilt krijgen (bijvoorbeeld Intervat of PDIE) en meld u aan met de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw BOSA-account. Let op: houd de gegevens van uw BOSA-account zorgvuldig bij. Als u uw gebruikersnaam en/of uw wachtwoord vergeet, zult u een nieuwe account moeten aanmaken die gekoppeld is aan een ander e-mailadres.

 1. U wordt automatisch doorverwezen naar ForReg.
 2. Vul het ForReg-formulier in. Bewijs uw identiteit in ForReg door uw paspoort of identiteitskaart op te laden, samen met een foto van uzelf waarop het document ook zichtbaar is. Laad ook de volgende documenten en gegevens op: 
  • Arbeidscontract, indien mogelijk met vermelding van uw functietitel binnen het bedrijf;
  • Uw professionele e-mailadres of dat van uw dienst;
  • Het professionele e-mailadres van de bedrijfsleider namens wie u wilt handelen (om de kennisgeving te verzenden);
  • Een volmacht waaruit blijkt dat u het bedrijf kunt vertegenwoordigen en toegang hebt om de fiscale verplichtingen van het bedrijf uit te voeren, opgesteld door een directeur die het bedrijf kan vertegenwoordigen (persoon met vertegenwoordigingsbevoegdheid);
  • Een uittreksel uit het handelsregister waaruit blijkt dat u de bedrijfsleider bent of dat u de rechtspositie in het bedrijf hebt;
  • Een uittreksel uit de statuten van het bedrijf (als het document niet in een van de drie landstalen is opgesteld, moet u een officiële vertaling in het Frans, Nederlands, Duits of ten minste in het Engels bijvoegen);
  • De laatste publicatie in het Belgisch Staatsblad (of gelijkwaardig) van de benoeming van de bestuurder die de volmacht heeft opgesteld of, voor buitenlandse bedrijven, gelijkwaardige bewijsstukken (als het document niet in een van de drie landstalen is opgesteld, moet u een officiële vertaling in het Frans, Nederlands, Duits of ten minste in het Engels bijvoegen).
 3. Een medewerker van de FOD Financiën behandelt uw aanvraag en zal u vragen om uw identiteit verder te controleren tijdens een videogesprek.
 4. Wanneer uw identiteit gecontroleerd en gevalideerd is, wordt de status van uw aanvraag in ForReg bijgewerkt en krijgt u toegang tot de gevraagde toepassing. In dat geval wordt u na uw aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord van uw BOSA-account niet meer automatisch doorverwezen naar ForReg, maar rechtstreeks naar de toepassing.