Intervat

Met de toepassing Intervat kunt u uw btw-aangiften (of deze van uw klanten) indienen.

Meer info
 

Actualiteiten
 

 • 13-06-2019 - Klantenlijst en intracommunautaire opgave via een Excel-bestand
  U kunt vanaf nu uw klantenlijst (KL) en uw intracommunautaire opgave (ICO) indienen via een Excel-bestand.
  We willen uw werk vergemakkelijken: lange lijsten moet u niet meer manueel invoeren via de schermen. U vermijdt ook het risico van gegevensverlies.
  Meer info
   
 • 21-03-2019 - Nieuwe interface voor Intervat
  Intervat beschikt vanaf nu over een nieuwe interface.  Ontdek de voornaamste wijzigingen (PDF, 201.88 KB).
   
 • 10-12-2018 - Hoe uw aangifte met de pdf-handtekening correct indienen
  Het kan zijn dat u een ontvangstmelding krijgt maar dat uw aangifte toch niet rechtsgeldig is ingediend. Dat komt vaak voor als u via de externe modus werkt, dus als uw browser niet toelaat om de pdf-handtekening direct in de browser te maken.

  Om uw aangifte via de externe modus correct in te dienen, moet u de aangifte bevestigen en ondertekenen door op ‘Voor akkoord, digitale ondertekening van deze verzending’ te klikken in de blauwe balk. Na het ondertekenen, keert u automatisch terug naar het dashboard. Als de aangifte correct is ingediend, krijgt u de status ‘Succes’.
   
 • 05-12-2018 - Nieuw: naast het rekeninguittreksel kunt u voortaan ook de actuele stand van de btw-rekening-courant raadplegen op MyMinfin.be
  Meld u aan als onderneming (MyMinfin Pro) en vind er onder ‘Mijn Fiscaliteit’ eveneens uw verrichtingen en de laatste afsluiting van uw rekening-courant terug.  

  U moet dus niet meer wachten op het driemaandelijkse overzicht per brief, maar kunt op elk moment uw status raadplegen.
   
 • 28-11-2018 - Impact van de Brexit op btw en douane-formaliteiten
  Vanaf 30 maart 2019 zal door de Brexit het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Dat heeft gevolgen, onder meer op het vlak van btw en douane, voor ondernemingen die handelen met het Verenigd Koninkrijk.
   
  Veel is afhankelijk van het feit of er voor 30 maart een akkoord gesloten wordt. Met een akkoord zal er immers een overgangsperiode zijn tot en met 31 december 2020 en zal de Brexit pas echt een impact hebben vanaf 1 januari 2021. Tijdens de overgangsperiode blijven voor het Verenigd Koninkrijk dezelfde regels gelden als voor een lidstaat van de EU.

  Meer info
   
 • 14-05-2018 - Vereenvoudigde elektronische handtekening en nieuwe ontvangstvestigingen
  Vanaf heden kunt u uw aangiften gemakkelijker ondertekenen via de knop 'Voor akkoord,… '. Het oude systeem dat gebruikt werd in de pdf werd inderdaad vervangen.

   Meer info (PDF, 315.31 KB)
   
 • 12-01-2018 - Ontvangstbewijs: vereenvoudigde procedure en nieuw model
  Wij hebben de procedure van indienen van ontvangstbewijzen vereenvoudigd. Enkel uw handtekening voldoet voortaan om uw aangifte correct in te dienen.

  Hieronder een voorbeeld van het nieuwe model van bevestiging (pagina 1):

  Ontvangstbewijs
   
 • 14-11-2017 - Probleem met de toegang tot Intervat? Maak de cache van uw browser leeg en wis de cookies
  Als u geen toegang kunt krijgen tot Intervat, raden we u aan om de cache van uw browser leeg te maken en de cookies te wissen.
   
 • 13-11-2017 - Nieuwe versie geïnstalleerd
  De nieuwe, verbeterde versie van Intervat is geïnstalleerd.  Meer informatie over de nieuwe functionaliteiten (PDF, 615.32 KB).
   
 • 18-07-2017 - Controleer in Intervat of een ondernemingsnummer btw-plichtig is
  Wilt u weten of uw klant een actief btw nummer heeft? Ga naar het tabblad ’btw regimes’ in het linker menu om toegang te krijgen tot die informatie. Door het ondernemingsnummer in te geven kunt u de regeling van belastingheffing en de indieningsverplichtingen (periodieke aangiften en klantenlijsten) raadplegen. Deze informatie is van belang voor uw eigen klantenlijst.  Bekijk hier de stappen in Intervat (PDF, 279.73 KB).

Archief