Intervat

Met de toepassing Intervat kunt u uw btw-aangiften (of deze van uw klanten) indienen.

Meer info
 

Actualiteiten
 

 • 05-12-2018 - Nieuw: naast het rekeninguittreksel kunt u voortaan ook de actuele stand van de btw-rekening-courant raadplegen op MyMinfin.be
  Meld u aan als onderneming (MyMinfin Pro) en vind er onder ‘Mijn Fiscaliteit’ eveneens uw verrichtingen en de laatste afsluiting van uw rekening-courant terug.  

  U moet dus niet meer wachten op het driemaandelijkse overzicht per brief, maar kunt op elk moment uw status raadplegen.
   
 • 03-12-2018 - E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 8 en 9 december, mogelijke storingen op zondag 9 december
  Door een IT-onderhoud zullen onze e-services niet beschikbaar zijn op zaterdag 8 december 2018 tussen 8 en 18 uur en kunnen zij verstoord worden op zondag 9 december 2018.
   
  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 28-11-2018 - Impact van de Brexit op btw en douane-formaliteiten
  Vanaf 30 maart 2019 zal door de Brexit het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Dat heeft gevolgen, onder meer op het vlak van btw en douane, voor ondernemingen die handelen met het Verenigd Koninkrijk.
   
  Veel is afhankelijk van het feit of er voor 30 maart een akkoord gesloten wordt. Met een akkoord zal er immers een overgangsperiode zijn tot en met 31 december 2020 en zal de Brexit pas echt een impact hebben vanaf 1 januari 2021. Tijdens de overgangsperiode blijven voor het Verenigd Koninkrijk dezelfde regels gelden als voor een lidstaat van de EU.

  Meer info
   
 • 14-05-2018 - Vereenvoudigde elektronische handtekening en nieuwe ontvangstvestigingen
  Vanaf heden kunt u uw aangiften gemakkelijker ondertekenen via de knop 'Voor akkoord,… '. Het oude systeem dat gebruikt werd in de pdf werd inderdaad vervangen.

   Meer info (PDF, 315.31 KB)
   
 • 12-01-2018 - Ontvangstbewijs: vereenvoudigde procedure en nieuw model
  Wij hebben de procedure van indienen van ontvangstbewijzen vereenvoudigd. Enkel uw handtekening voldoet voortaan om uw aangifte correct in te dienen.

  Hieronder een voorbeeld van het nieuwe model van bevestiging (pagina 1):

  Ontvangstbewijs
   
 • 14-11-2017 – Probleem met de toegang tot Intervat? Maak de cache van uw browser leeg en wis de cookies
  Als u geen toegang kunt krijgen tot Intervat, raden we u aan om de cache van uw browser leeg te maken en de cookies te wissen.
   
 • 13-11-2017 - Nieuwe versie geïnstalleerd
  De nieuwe, verbeterde versie van Intervat is geïnstalleerd.  Meer informatie over de nieuwe functionaliteiten (PDF, 615.32 KB).
   
 • 18-07-2017 - Controleer in Intervat of een ondernemingsnummer btw-plichtig is
  Wilt u weten of uw klant een actief btw nummer heeft? Ga naar het tabblad ’btw regimes’ in het linker menu om toegang te krijgen tot die informatie. Door het ondernemingsnummer in te geven kunt u de regeling van belastingheffing en de indieningsverplichtingen (periodieke aangiften en klantenlijsten) raadplegen. Deze informatie is van belang voor uw eigen klantenlijst.  Bekijk hier de stappen in Intervat (PDF, 279.73 KB).

 

Archief