Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Intervat

Met de toepassing Intervat kunt u uw btw-aangiften (of deze van uw klanten) indienen.

Meer info
 

Actualiteiten

 • 08-06-2020 - Intervat is niet meer compatibel met Internet Explorer
  Sinds 5 juni 2020 is het niet meer mogelijk om de browser Internet Explorer te gebruiken voor Intervat.
  Wij raden u aan om de browsers Firefox, Chrome, Edge of Vivaldi te gebruiken.
   
 • 02-06-2020 - Nieuwe schermen voor indienen, opzoeken en raadplegen
  Een nieuwe versie van Intervat zal op 5 juni 2020 in productie gaan.
  We hebben de gebruiksvriendelijkheid van Intervat verbeterd door het aanbieden van nieuwe schermen voor:
  • het indienen van:
   • de jaarlijkse klantenlisting
   • de intracommunautaire opgave
   • de aangifte MTN (nieuwe vervoermiddelen)
   • de aanvraag Vatrefund
   • de aangifte Prorata Vatrefund
  • het opzoeken van btw-regimes
  • het raadplegen van eerder ingediende aangiften/aanvragen/…

  De in te vullen gegevens blijven ongewijzigd.

   Ontdek de nieuwe schermen van de versie 13.1.X (PDF, 1 MB)

 • 10-04-2020 - Wilt u gebruik maken van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen?
  U kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als uw omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en u voldoet aan de andere voorwaarden. Met deze regeling bent u vrijgesteld van de meeste btw-verplichtingen.

  U wilt gebruik maken van deze regeling? Als uw omzet in 2019 niet meer bedroeg dan 25.000 euro zal u, in de loop van de maand mei, een brief ontvangen met meer informatie over de voorwaarden en modaliteiten van deze regeling. U vindt die brief in MyMinfin. Daarvoor meldt u zich aan en klikt u op ‘Mijn documenten’.

  Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u voor deze regeling kiezen? Stuur dan de keuzeverklaring voor 10 juni 2020 naar uw bevoegde team beheer.

  Voor meer informatie in verband met de vrijstellingsregeling

   
 • 24-02-2020 - Curatoren - Indienen btw-verzamelaangiften
  In Intervat dienen sommige curatoren momenteel verzamelaangiften in die niet kunnen verwerkt worden. De reden hiervan is dat er enkel verzamelaangiften kunnen (én moeten) ingediend worden voor gefailleerde belastingplichtigen die op datum van het faillissementsvonnis zélf gehouden waren tot indiening van periodieke aangiften.

   Meer info (PDF, 191.43 KB)
   
 • 03-02-2020 - Brexit - gevolgen voor btw
  Sinds 1 februari maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie (EU). Dit brengt belangrijke fiscale gevolgen met zich mee.

  De terugtrekkingsovereenkomst voorziet echter in een overgangsperiode tot en met 31 december 2020.

  Tijdens deze periode blijven dezelfde regels gelden als voor een EU-lidstaat. De rechten en plichten van de Europese belastingplichtigen tegenover het Verenigd Koninkrijk blijven dus onveranderd: de intracommunautaire opgave (VIES), btw-teruggave, Mini One Stop Shop …

  Het akkoord bevat ook specifieke bepalingen die vanaf 1 januari 2021 zullen gelden.

  Deze betreffen: We zullen hierover binnenkort meer specifieke informatie publiceren.
   
  • leveringen van goederen die vóór 31 december 2020 begonnen zijn, maar die pas na 1 januari 2021 aankomen in het Verenigd Koninkrijk
  • de btw-teruggave
  • de Mini One Stop Shop (MOSS
  • VIES

  •  
 • 31-01-2020 - Een nieuwe versie van Intervat is beschikbaar
  U kunt vanaf nu:  Meer info (PDF, 477.74 KB)
   
 • 13-06-2019 - Klantenlijst en intracommunautaire opgave via een Excel-bestand
  U kunt vanaf nu uw klantenlijst (KL) en uw intracommunautaire opgave (ICO) indienen via een Excel-bestand.
  We willen uw werk vergemakkelijken: lange lijsten moet u niet meer manueel invoeren via de schermen. U vermijdt ook het risico van gegevensverlies.

  Meer info
   
 • 21-03-2019 - Nieuwe interface voor Intervat
  Intervat beschikt vanaf nu over een nieuwe interface.  Ontdek de voornaamste wijzigingen (PDF, 201.88 KB).
   
 • 10-12-2018 - Hoe uw aangifte met de pdf-handtekening correct indienen
  Het kan zijn dat u een ontvangstmelding krijgt maar dat uw aangifte toch niet rechtsgeldig is ingediend. Dat komt vaak voor als u via de externe modus werkt, dus als uw browser niet toelaat om de pdf-handtekening direct in de browser te maken.

  Om uw aangifte via de externe modus correct in te dienen, moet u de aangifte bevestigen en ondertekenen door op ‘Voor akkoord, digitale ondertekening van deze verzending’ te klikken in de blauwe balk. Na het ondertekenen, keert u automatisch terug naar het dashboard. Als de aangifte correct is ingediend, krijgt u de status ‘Succes’.
   
 • 05-12-2018 - Nieuw: naast het rekeninguittreksel kunt u voortaan ook de actuele stand van de btw-rekening-courant raadplegen op MyMinfin.be
  Meld u aan als onderneming (MyMinfin Pro) en vind er onder ‘Mijn Fiscaliteit’ eveneens uw verrichtingen en de laatste afsluiting van uw rekening-courant terug.  

  U moet dus niet meer wachten op het driemaandelijkse overzicht per brief, maar kunt op elk moment uw status raadplegen.
   
 • 14-05-2018 - Vereenvoudigde elektronische handtekening en nieuwe ontvangstvestigingen
  Vanaf heden kunt u uw aangiften gemakkelijker ondertekenen via de knop 'Voor akkoord,… '. Het oude systeem dat gebruikt werd in de pdf werd inderdaad vervangen.

   Meer info (PDF, 315.31 KB)
   
 • 12-01-2018 - Ontvangstbewijs: vereenvoudigde procedure en nieuw model
  Wij hebben de procedure van indienen van ontvangstbewijzen vereenvoudigd. Enkel uw handtekening voldoet voortaan om uw aangifte correct in te dienen.

  Hieronder een voorbeeld van het nieuwe model van bevestiging (pagina 1):

  Ontvangstbewijs
   
 • 14-11-2017 - Probleem met de toegang tot Intervat? Maak de cache van uw browser leeg en wis de cookies
  Als u geen toegang kunt krijgen tot Intervat, raden we u aan om de cache van uw browser leeg te maken en de cookies te wissen.
   
 • 18-07-2017 - Controleer in Intervat of een ondernemingsnummer btw-plichtig is
  Wilt u weten of uw klant een actief btw nummer heeft? Ga naar het tabblad ’btw regimes’ in het linker menu om toegang te krijgen tot die informatie. Door het ondernemingsnummer in te geven kunt u de regeling van belastingheffing en de indieningsverplichtingen (periodieke aangiften en klantenlijsten) raadplegen. Deze informatie is van belang voor uw eigen klantenlijst. Bekijk hier de stappen in Intervat.

Archief