Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Hoe de verschillende types aangiften corrigeren via Intervat?

Over het algemeen moet u een nieuwe aangifte indienen die de oorspronkelijke aangifte zal vervangen door:

 • de referentie aan te duiden van de oorspronkelijke aangifte
 • alle gegevens over de desbetreffende periode in te dienen (inclusief de gegevens die correct waren).

U kunt uitsluitend de aangiften corrigeren die correct zijn ingediend met de status ‘Succes’ (zie de rubriek ‘Een aangifte indienen’)

De soort aangifte bepaalt:

 • de mogelijke verbeteringen
 • de termijn om de aangifte te corrigeren
 • de procedure van indiening
 • de referentie die nodig is om de aangifte die u wenst te corrigeren terug te vinden
Type aangifte Termijn om te corrigeren via Intervat Referentie van de te corrigeren aangifte
Aangifte Call of Stock (COS) 18 maanden na de eerste indiening Referentie Intervat
Aangifte curator 18 maanden na de eerste indiening Referentie Intervat
Aangifte van nieuwe vervoermiddelen 18 maanden na de eerste indiening Referentie Intervat
Intracommunautaire opgave 18 maanden na de eerste indiening Referentie Intervat
Klantenlisting 2 jaar na de desbetreffende periode Referentie Intervat
MOSS-aangifte 3 jaar na de eerste indiening -
OSS-aangifte 3 jaar na de eerste indiening -
Periodieke aangifte 18 maanden na de eerste indiening Referentie Intervat
Pro rata 18 maanden na de eerste indiening Referentie Intervat
Speciale aangifte 18 maanden na de eerste indiening Referentie Intervat
VAT Refund aanvraag 18 maanden na de eerste indiening Globale referentie

* Voor Nederland, 31 december van het 5de jaar dat volgt op het jaar van de handelingen.

Welke verbeteringen kan ik aanbrengen in wat er al werd aangegeven?

 • Algemene regel

  Voor alle aangiften die niet zijn opgenomen in deze FAQ zijn, kunt u alle gegevens verbeteren, behalve de aangiftetermijn.

 • Intracommunautaire opgave – Call of stock - Nieuwe vervoermiddelen

  U kunt transacties aanpassen of toevoegen in een eerdere aangifte door een verbeterend element toe te voegen.

  Meer informatie in de rubriek ‘En aangifte indienen

 • Klantenlisting

  U kunt meerdere klantenlistings indienen voor eenzelfde periode.

  Als u ze wenst samen te voegen, gelieve dat te vermelden in het vak ‘Commentaar’.

  Zo niet, zullen we u contacteren om na te gaan welke er moeten behouden worden of als u ze wenst samen te voegen.

 • VAT Refund

  Voor de aangiften VAT Refund, kunt alleen volgende zaken verbeteren:

  • uw persoonlijke gegevens (adres, e-mail, bankrekeningnummer …)
  • de bijlage(n)
  • een uitdrukkelijke aanvraag door een lidstaat van teruggave. Bijvoorbeeld:
   • een activiteitencode aanpassen
   • een document toevoegen

  Vergeten of foutieve bedragen of aankoop- of invoer documenten

  Als u bepaalde invoer- of aankoopdocumenten bent vergeten in uw driemaandelijkse VAT Refund aangifte, moet u die documenten toevoegen aan uw jaarlijkse aangifte.

  U kunt een document of bedragen van een reeds ingediende aangifte (driemaandelijks of jaarlijks) uitsluitend toevoegen/aanpassen/verwijderen als de lidstaat:

  • u dat uitdrukkelijk vraagt of
  • uw aangifte nog niet heeft behandeld.

  In dat geval, ga stap voor stap te werk:

  1. Voer opnieuw uw oorspronkelijke VAT Refund aanvraag in door alle bedragen op ‘0,00’ te zetten. Vermeld de referentie van de aangifte die moet verbeterd worden in het vak ‘Verbetering van een voorafgaand document’.verbetering van een voorafgaand document: referentie van de te verbeteren aangifte
  2. Dien een nieuwe VAT Refund aanvraag in.
   Laat het vak ‘Verbetering van een voorafgaand document’ blanco aangezien u de referentie van de oorspronkelijke VAT Refund aanvraag niet moet gebruiken.

  Geen verbetering mogelijk  van een VAT Refund aanvraag aan Frankrijk

  Frankrijk aanvaardt geen verbetering van VAT Refund aangiften. U moet contact opnemen met de Franse dienst die bevoegd is om uw situatie uit te leggen. U vindt hun gegevens in de bevestigingse-mail die de lidstaat van teruggave u heeft gestuurd nadat u uw aangifte hebt ingediend via Intervat.

  Contactgegevens van lidstaten

  U vindt de contactgegevens van de verschillende lidstaten in de gids ‘VAT Refund – contactpunten van de bevoegde nationale autoriteiten’ op de website van de Europese Commissie.

 • OSS-aangifte

  U moet een reeds ingediende OSS-aangifte niet verbeteren. U moet alleen transacties aanpassen of toevoegen in het tabblad ‘Verbeteringen’ bij de indiening van een nieuwe aangifte.

  Meer informatie over de indiening van een OSS-aangifte.

 • MOSS-aangifte

  Verbeter onmiddellijk de MOSS-aangifte door de gewenste aanpassingen aan te brengen.  

  Contacteer moss@minfin.fed.be voor meer informatie.

Hoe een reeds ingediende aangifte verbeteren?

 • Via XML-bestand

  Het XML-bestand kan bestaan uit een of meerdere aangiften van eenzelfde soort, met alle correcte gegevens voor de desbetreffende periode.

  Voor elke aangifte die u wenst aan te passen, moet uw XML-bestand de tag bevatten die aangeeft dat het gaat om een verbetering en de referentie van de te verbeteren aangifte. De tag hangt af van het type aangifte dat u wilt corrigeren.

  Voorbeelden:

  • Listing clients :
   <ReplacedClientListing>1-0000000000-202000</ReplacedClientListing>
  • VAT Refund :
   <GlobalVatRefundReference>BE2021000000000000</GlobalVatRefundReference>

  Zodra het XML-bestand werd aangepast, is de indieningsprocedure dezelfde als voor een klassieke aangifte via XML-bestand. Meer informatie over het indienen van verschillende aangiften.

  ‘Herladen in de schermen’

  Als u een aangifte als een XML-bestand hebt opgeslagen, kunt u deze functie gebruiken als u verder wenst te gaan met het indienen via scherm. Die functie is alleen bruikbaar als het XML-bestand slechts een aangifte bevat.

  Zodra u de referentie hebt van de te verbeteren aangifte, klik op ‘Dashboard’.

  In ‘Aangifte via bestand’:

  • Laad het bestand op.
  • Vink ‘Herladen in de schermen’ aan.
  • Klik op ‘Doorgaan’.

  aangifte via bestand : het bestand laden en de vak herladen in de schermen aanvinken

  In ‘Verbetering van een voorafgaand document’, vul je de referentie van de te verbeteren aangifte in.

  verbetering van een voorafgaand document: referentie van de te verbeteren aangifte

  Het vervolg van de procedure is dezelfde als voor het indienen van een standaardaangifte via scherm. Meer informatie over het indienen van verschillende aangiften.

 • Via scherm

  In het dashboard kunt u gemakkelijker de volgende types aangiften via scherm verbeteren:

  • een periodieke aangifte
  • een intracommunautaire opgave
  • een aangifte van nieuwe vervoermiddelen
  • een speciale aangifte (629)
  • een aangifte curator

  Selecteer het type aangifte dat u wilt verbeteren.

  Kruis het vakje ‘Ik wens een "verbeterende" aangifte in te dienen’ aan.

  aangifte via scherm: vakje aankruisen ik wens een verbeterende aangifte in te dienen

  Selecteer de periode van de te verbeteren aangifte. De keuze van de periode zal verschillen naargelang de gekozen type aangifte (en eventueel van uw regime).

  aangifte via scherm - periode van de te verbeteren aangifte: maand of kwartaal en jaar

  U kunt alleen aangiften met de status ‘Succes’ verbeteren. Als dat voor deze periode niet het geval is, blijft de knop ‘Doorgaan’ inactief.

   aangifte via scherm: knop doorgaan inactief als de aangifte niet succesvol is

  In de volgende stap zijn de referentie en periode vooraf ingevuld.

  aangifte via scherm – verbetering: vooraf ingevulde referentie van een voorafgaand document

  aangifte via scherm – verbetering: vooraf ingevulde periode

  Het vervolg van de procedure is hetzelfde als voor het indienen van een standaardaangifte via scherm. Meer informatie over het indienen van de verschillende aangiften.

 • Vertrekkend van de oorspronkelijk ingediende aangifte

  U kunt de oorspronkelijke aangifte overnemen om de aangegeven gegevens te herladen in de schermen. Die functie is bruikbaar om zowel een aangifte ingediend via scherm of een aangifte ingediend via bestand te verbeteren.

  Zodra u de referentie hebt van de aangifte, klik op ‘Dashboard’.

  Vertrekkend van een aangifte ingediend via scherm

  Zoek in ‘Mijn aangiften’ de aangifte die u wenst te verbeteren en klik op kopieericoon om de gegevens te herladen in de schermen.

  mijn aangiften: start vanaf de aangifte die via scherm wordt ingediend door op het kopieericoon te klikken

  Vertrekkend van een aangifte ingediend via bestand

   Zoek in ‘Mijn aangiften’ het bestand dat u wenst te verbeteren en klik opicône dossier.

  mijn aangiften: de ingediende aangifte via bestand zoeken door op het mapicoon te klikken

  De aangifte(n) verschijnen onder ‘Mijn aangiften’.

  Zoek eventueel de aangifte die u wenst te verbeteren en klik op kopieericoon om de gegevens te herladen in de schermen.

  mijn aangiften: start vanaf de aangifte die via bestand wordt ingediend door op het kopieericoon te klikken

  Vul de referentie in ‘Verbetering van een voorafgaand document’ in.

  erbetering van een voorafgaand document: referentie van de te verbeteren aangifte

  Het vervolg van de procedure is dezelfde als voor het indienen van een standaardaangifte via scherm. Meer informatie over het indienen van verschillende aangiften.