Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een intracommunautaire opgave indienen via Intervat

Ga, nadat u verbonden bent met Intervat, naar het tabblad ‘Dashboard’.

U kunt uw intracommunautaire opgave indienen:

 • ofwel ‘via bestand’ (XML), wat aangeraden is als u over de juiste boekhoudsoftware beschikt.
 • ofwel ‘via scherm’, als u geen geschikte boekhoudsoftware heeft.
  U codeert de gegevens van de intracommunautaire opgave rechtstreeks in Intervat.
 • Ofwel ‘via Excel-bestand’, als u offline wilt werken en u niet over de juiste boekhoudsoftware beschikt.
  U kunt deze optie niet kiezen als u als mandataris intracommunautaire opgaven indient voor andere bedrijven.


dashboard Intervat – via scherm of via bestand

Hoe een intracommunautaire opgave indienen?

 • Via XML-bestand

  1. Opladen van het (de) bestanden

  In het tabblad ‘Dashboard’ kunt u :

  • één enkel bestand indienen
  • tegelijk maximaal 20 bestanden opladen tot een maximum van 999 aangiften in totaal, alle soorten aangiften samen (behalve OSS).
    
  Indiening van één enkel bestand

  Zoek of versleep uw bestand naar het scherm.
   

  aangifte via bestand: een bestand opladen

  Klik op ‘Doorgaan’.

  U kunt ook de functie ‘Herladen in de schermen’ selecteren als uw bestand slechts één aangifte bevat. In dat geval, volg de procedure voor indiening via scherm.

  Indiening van meerdere bestanden

  Vink eerst het vakje ‘Ik wil meerdere bestanden indienen’ aan.

  aangifte via bestand: par fichier : vakje aanvinken om meerdere bestanden in te dienen

  De pagina vernieuwt automatisch zodat u meerdere bestanden kunt opladen.

  aangifte via bestand: opladen van meerdere bestanden

  Versleep uw bestanden naar het scherm of zoek ze op uw computer op.

  Aandachtspunten:

  • De totale grootte van de 20 bestanden mag niet groter zijn dan 20 MB.
  • De bestanden mogen geen Excell-bestanden of OSS-aangiften bevatten.
  • Kijk na als eenzelfde aangifte niet in meerdere bestanden voorkomt.
  • Als u mandataris bent: moeten al uw gegevens overal identiek zijn (ook na de komma) in alle bestanden om te vermijden dat alle bestanden zouden verworpen worden.

  2. Validatie van de gegevens

  Als er een foutmelding verschijnt, controleer dan de mogelijke oorzaken van de fout.

  Als uw bestand niet conform is, verschijnt er in ‘Mijn aangiften’ een nieuwe regel met de status ‘Verworpen’.

  Als uw bestand geen fouten bevat, verschijnt er in ‘Mijn aangiften’ een nieuwe regel met de status ‘Gevalideerd’.

  Klik op check om het indienen van de intracommunautaire opgave verder af te werken.

  mijn aangiften: bestand gevalideerd maar niet ondertekend

  In de module ‘Validatie van de gegevens’ mogen geen fouten voorkomen.

  Klik op ‘Volgende stap’.

  validatie van de gegevens: geen fouten vastgesteld
   

  3. Ondertekening

  In de laatste module ‘Samenvatting van de ingevoerde gegevens en akkoord’, klik op ‘Tekenen en indienen’.

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de akkoordverklaring; ik onderteken deze zending digitaal
   

  4. Ontvangstbevestiging

  Wanneer u terugkeert naar het tabblad ‘Dashboard’, moet er een nieuwe regel met uw intracommunautaire opgave (ICO) staan met de status ‘Succes’.

  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken opPDF.

  mijn aangiften: intracommunautaire opgave met status succes

 • Via scherm

  U moet de volgende velden invullen:

  • velden met een sterretje: altijd.
  • velden zonder sterretje: enkel als ze op uw situatie betrekking hebben.

  Tip: bewaar de aangifte regelmatig tijdens het invoeren.

  U kunt dit doen zodra u bij het invoeren van de ‘Aangiftegegevens’ komt. Klik op ‘Download de ingevoerde gegevens’, rechts onderaan het scherm.

  1. Btw-nummer

  In het tabblad ‘Dashboard’:

  • voer het btw-nummer in van de onderneming,
  • kies bij ‘Verzendingstype’ voor ‘Intracommunautaire opgaven’,
  • klik op ‘Doorgaan’.

  aangifte via scherm: btw-nummer en type aangifte
   

  2. Algemene inlichtingen

  In het gedeelte ‘Algemene informatie’:

  • Vul in de rubriek ‘Aangever’ uw e-mailadres in en bevestig het.

   aangifte via scherm: gegevens van de aangever: adres, mail, telefoon
    
  • Vul in de rubriek ‘Periode van aangifte’ het jaar in. Vul, afhankelijk van uw regime (maandelijks of driemaandelijks) en uitzonderingen die de periode van indienen veranderen, de maand of het kwartaal in waarvoor u een aangifte indient.

   aangifte via scherm: periode van aangifte: maand, kwartaal, jaar
  • Als u een mandataris bent, vul dan de rubriek ‘Gevolmachtigde indiener’ in.
   Als u geen btw-nummer of TIN-nummer (douanenummer) hebt, selecteer dan ‘Andere’ en gebruik uw nationaal nummer.

   aangifte via scherm: gegevens van de gevolmachtigde indiener: identificatienummer, adres, mail, telefoon
    
  • Klik op ‘Volgende stap’ onderaan de pagina.
    

  3. Gegevens van de aangifte

  In het deel ‘Gegevens van de aangifte’ kunt u:

  - de transacties van de intracommunautaire opgave voor de betrokken periode invullen.
  - een/meerdere transactie(s) van een eerder ingediende intracommunautaire opgave verbeteren.

  • Om de transacties van de periode af te ronden, moet u de volgende vier velden per transactie invullen:
   1. Land: vermeld de lidstaat waar de transactie heeft plaatsgevonden.
   2. Btw-nummer: vul het btw-nummer van uw klant in.
   3. Code: kies code L, T of S van de categorie die overeenkomt met de transactie.
   4. Bedrag: vermeld het bedrag van de transactie.
     
   intracommunautaire opgave via scherm: opgave afnemers: land, btw-nummer, code, bedrag
   Om een transactie toe te voegen, klik opplus
   Om een transactie te verwijderen, klik op supprimer

  • Om een transactie van een reeds ingediende intracommunautaire opgave te verbeteren, moet u:
   • de vier verplichte velden met de verbeterde gegevens invullen.
   • de drie velden ‘Maand’, ‘Kwartaal’, ‘Jaar’ invullen om de periode van de onjuiste intracommunautaire opgave te specificeren.
     
   intracommunautaire opgave via scherm : opgave afnemers: correctie periode maand, kwartaal, jaar

   Bijvoorbeeld:
   In februari 2020 hebt u een intracommunautaire opgave ingediend met een onjuist bedrag van 500 euro in plaats van 200 euro voor een Franse klant.

   intracommunautaire opgave via scherm: opgave afnemers: land, btw-nummer, code, bedrag

   In maart 2020 verbetert u deze transactie in de huidige intracommunautaire opgave door een regel toe te voegen met dezelfde Franse klant.
   U geeft als bedrag - 300 euro aan en voert februari 2020 in als de periode van de onjuiste intracommunautaire opgave.

   intracommunautaire opgave via scherm: opgave afnemers: verbetering van het bedrag voor februari 2020
    

  4. Bijlagen en commentaren

  In het deel ‘Commentaar’ hebt u de mogelijkheid om een bijlage en/of een commentaar toe te voegen.

  De omvang van de bijlagen is beperkt tot 5,2 MB en de aanvaarde bestandsformaten zijn PDF, TIFF en JPEG.

  Klik op  sauvegarder om een bijlage toe te voegen.

  De grootte van het commentaar is beperkt tot 10.000 tekens.

  Klik vervolgens op ‘Volgende stap’.

  aangifte via scherm: bijlagen of commentaren toevoegen
   

  5. Validatie van de gegevens

  In het deel ‘Validatie van de gegevens’ mogen geen fouten voorkomen.

  Als er een foutmelding verschijnt, controleer dan de mogelijke oorzaken van de fout. Als u de fout die de indiening blokkeert niet verbetert, krijgt uw aangifte de status ‘Verworpen’.

  U kunt ook de gegevens die u tot nu toe hebt ingevoerd, downloaden.

  Klik op ‘Volgende stap’.

  validatie van gegevens: geen fout vastgesteld
   

  6. Handtekening

  In het laatste deel ‘Samenvatting van de ingevoerde gegevens en akkoord’, klik op ‘Tekenen en indienen’.

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de akkoordverklaring; ik onderteken deze zending digitaal 
   

  7. Ontvangstbevestiging

  Wanneer u terugkeert naar het ‘Dashboard’, moet er een nieuwe regel met uw intracommunautaire opgave staan met de status ‘Succes’.

  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken op PDF.

  mijn aangiften: intracommunautaire opgave met status succes

 • Via Excel-bestand

  Gebruik verplicht onze Excel-template.

  1. Opladen van het bestand

  In het tabblad ‘Dashboard’:

  • laad het bestand op,
  • kies bij ‘Verzendingstype’ voor ‘Intracommunautaire opgaven’,
  • klik op ‘Doorgaan’ om naar de volgende stap te gaan.

  aangifte via Excelbestand: opladen en verzendingstype
   

  2.Validatie van de gegevens

  Als er een foutmelding verschijnt, controleer dan de mogelijke oorzaak van de fout.

  Als uw bestand niet conform is, verschijnt er in ‘Mijn aangiften’ een nieuwe regel met de status ‘Verworpen’.

  Als uw bestand geen fout bevat, verschijnt er een nieuwe regel in ‘Mijn aangiften’ met de status ‘Gevalideerd’.

  Klik op check om verder te gaan met het indienen van uw intracommunautaire opgave.

  mes envois : fichier validé mais non signé

  In het deel ‘Validatie van de ingevoerde gegevens’, mag er geen fout voorkomen.

  Klik op ‘Volgende stap’.

  validatie van de gegevens: geen fouten vastgesteld
   

  3. Handtekening

  In het laatste deel ‘Samenvatting van de invoerde gegevens en akkoord’, klik op ‘Tekenen en indienen’.

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de akkoordverklaring; ik onderteken deze zending digitaal
   

  4. Ontvangstbevestiging

  Wanneer u terugkeert naar het tabblad ‘Dashboard’, moet er een nieuwe regel met uw intracommunautaire opgave (ICO) staan met de status ‘Succes’.

  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken op  PDF.

  mijn zendingen: intracommunautaire opgave met status succes en ondertekend

Wat te controleren in geval van een foutmelding bij het indienen van een intracommunautaire opgave?

 • Via XML-bestand

  Het XSD-schema en de tags

  Kijk na of uw XML-bestand het juiste XSD-schema bevat.

  Blanco tags zijn niet toegestaan. U moet dus elke tag die u noemt, invullen.

  De juistheid van het buitenlandse btw-nummer

  Controleer in VIES of uw buitenlandse btw-nummers correct en geldig zijn, voordat u ze invoert in Intervat.

  Het btw-nummer

  Geef enkel het btw-nummer in, zonder de landscode.

  De naam van uw bestand

  Gebruik geen accenten of speciale tekens zoals: é, è, ç, ù, ë, É, È, &, $, *, <,>, +, | , /, \, « , », « ; »...

  Als u een gecomprimeerd (.VAT) bestand gebruikt, moet de bestandsnaam hetzelfde zijn in de bestandsbeschrijving en in de XML.

  Het formaat van de bedragen

  Elk getal moet twee cijfers achter de komma hebben (bijvoorbeeld ‘123,40’, ‘456,00’).

  Het formaat van de e-mailadressen

  Controleer of er geen komma is gebruikt in plaats van een punt in de e-mailadressen. (Dat is een veel voorkomende fout bij het gebruik van het numerieke toetsenbord, dat een komma geeft in plaats van een punt.)

  De vermelding van de periode

  U moet het jaar en de maand of het kwartaal invullen waarvoor u uw intracommunautaire opgave (ICO) indient.

  Kopiëren en plakken

  Vermijd de functie kopiëren/plakken. Die kan leiden tot diverse fouten in Intervat.

 • Via scherm

  Het formaat van de bedragen

  Is er geen spatie voor of na het bedrag?

  bedrag met een extra spatie na het laatste cijfer

  Hebt u twee cijfers na de komma ingevoerd?

  bedrag met slechts één cijfer na de komma

  De vermelding van alle noodzakelijke informatie

  Wanneer u niet alle nodige informatie vermeldt (bevestiging van uw e-mailadres, jaartal … ), kunt u geen toegang krijgen tot het volgende deel.

  De juistheid van het btw-nummer

  Hebt u een geldig btw-nummer ingevoerd?

  fout btw-nummer

  Controleer de juistheid van uw buitenlandse btw-nummers via VIES.

  Vermelding van de periode

  Hebt u de juiste periode opgegeven ?

  période komt niet overeen met het regime van de belastingplichtige

 • Via Excel-bestand

  Het Excel-bestandssjabloon

  Gebruik enkel een vast  bestandssjabloon (XLSX, 178.91 KB).

  Verander de opmaak niet. Zo kunt u het celformaat, de bestaande keuzemenu's en sommige ingesloten foutmeldingen behouden.

  In te vullen velden

  Vul alleen de blanco velden in. De gearceerde velden zijn beveiligd en worden automatisch ingevuld.

  Eén regel en één code per klant

  Voeg de transactiebedragen voor dezelfde klant op dezelfde regel toe. Het overzicht mag slechts één bedrag bevatten en slechts één L-, T- of S-code per klant.

  De nationaliteit van de klanten

  Controleer of alle opgenomen klanten buitenlandse btw-plichtigen in de Europese Unie zijn.

  Het btw-nummer

  Voer alleen het btw-nummer in, zonder de landcode.

  Het telefoonnummer

  Voer alleen getallen in (geen +, /, .).

  Kolommen die alleen moeten worden ingevuld als er een correctie wordt aangebracht

  Vul de drie kolommen onder ‘Verbetering voor’ alleen in als u een transactie wilt verbeteren uit een reeds ingediende intracommunautaire opgave.

  Het formaat van de e-mailadressen

  Controleer of er geen komma is gebruikt in plaats van een punt in de e-mailadressen. (Dat is een veel voorkomende fout bij het gebruik van het numerieke toetsenbord, dat een komma geeft in plaats van een punt.)

  De vermelding van de periode

  U moet, afhankelijk van uw regime, het jaar en de maand of het kwartaal invullen waarvoor u uw intracommunautaire opgave indient.

  De tekens in de naam en in de inhoud van het bestand

  Gebruik geen accenten of speciale tekens zoals: é, è, ç, ù, ë, É, È, &, $, *, <, >, +, | , /, \, " , " ; "...".

  Het formaat van de getallen en bedragen

  Elk getal moet twee cijfers achter de komma hebben (bijvoorbeeld ‘123,40’, ‘456,00’).

  Zorg ervoor dat de bedragen geen punt of valutasymbool bevatten (bijvoorbeeld ‘1500’).

  Formules en linken

  Controleer of uw bestand geen formules of linken naar andere spreadsheets bevat.

  Kopiëren en plakken

  Vermijd de functie kopiëren/plakken. Dit kan leiden tot diverse fouten in Intervat.