Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een aangifte indienen onder de niet-Unieregeling (EU)

Zodra u aangemeld bent bij ‘OSS – EU e-commerce’ in Intervat:

 • ga naar het tabblad ‘Dashboard’
 • klik op ‘Aangifte’

dashboard OSS: aangifte via scherm of via bestand

U kunt uw aangifte onder de niet-Unieregeling (EU) indienen:

 • ofwel ‘via bestand’ (XML), wat wordt aanbevolen als u over de juiste boekhoudsoftware beschikt.
  U stuurt via Intervat een XML-bestand met de gegevens van de aangifte.
 • ofwel ‘via scherm’, als u niet over de juiste  boekhoudsoftware beschikt.
  U voert de gegevens van de aangifte rechtstreeks in Intervat in.

Hoe een aangifte indienen onder de Niet-Unieregeling (EU)?

 • Via XML-bestand

  1. Opladen van het bestand

  In het tabblad ‘Aangifte via bestand’:

  • laad uw bestand op
  • klik op ‘Doorgaan’

  aangifte via bestand: laden en verzendingstype

  U kunt ook de functie ‘Herladen in de schermen’ selecteren als uw bestand slechts één-OSS aangifte bevat. In dat geval, volg de procedure van indiening via scherm.  

  2. Validatie van de gegevens

  Als uw bestand niet conform is, dan zal er een nieuwe regel verschijnen in ‘Mijn aangiften’ met de status ‘Verworpen’.

  Als u er niet in slaagt om de fouten in het bestand te verbeteren, stuur dan een e-mail naar oss@minfin.fed.be en voeg een kopie van het bestand toe.

  Als uw bestand geen fout bevat, zal er een nieuwe regel verschijnen  in ‘Mijn aangiften’ met de status ‘Gevalideerd’.

  Klik op check om de aangifte verder af te werken.

  mijn aangiften: bestand gevalideerd maar niet ondertekend

  In de module ‘Validatie van de gegevens’ zou er geen fout mogen voorkomen.

  Klik op ‘Volgende stap’.

  validatie van de gegevens: geen fouten vastgesteld

  3. Handtekening

  In de laatste module ‘Samenvatting van de ingevoerde gegevens en akkoord’, klik op ‘Tekenen en indienen’.

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de akkoordverklaring; ik onderteken deze zending digitaal

  4. Ontvangstbevestiging

  Door terug te keren naar ‘Dashboard’, zou er een nieuwe regel moeten staan met uw OSS-aangifte met de status ‘Succes’.

  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken op PDF.

  mijn zendingen: bestand gevalideerd en ondertekend

 • Via scherm

  U moet de volgende velden invullen:

  • velden met een sterretje: altijd.
  • velden zonder sterretje: alleen als ze op uw situatie betrekking hebben.

  Tip: bewaar de aangifte regelmatig tijdens het invoeren.

  U kunt dat doen zodra u bij het invoeren van de ‘Aangiftegegevens’ aankomt door te klikken op ‘Download de ingevoerde gegevens’, rechts onderaan het scherm.

  1. Keuze van de regeling

  In het scherm ‘Aangifte’ van het dashboard’:

  • kies ‘Niet-Unieregeling (EU)’ als keuze van de regeling
  • vul het btw-nummer in
  • klik op ‘Doorgaan’

   aangifte via scherm: keuze van de niet-Unieregeling en btw-identificatienummer

  Klik op ‘Volgende stap’.

  2. Periode van aangifte

  Selecteer het kwartaal en het jaar van de aangifte.

  aangifte via scherm: periode van de aangifte: kwartaal en jaar

  3. Aangifte van diensten

  • In ‘Aangifte’ moet u:
   • ‘Diensten’ selecteren als ‘Type aangifte’
   • het vertrekpunt van de aangifte selecteren (‘Van’):
   • de betrokken lidstaat van verbruik selecteren (‘Naar’)
   • het ‘bedrag exclusief btw’ invullen
   • indien nodig de verschillende vooraf ingevulde btw-tarieven aanpassen in het keuzemenu
   • het automatisch berekende btw-bedrag aanpassen als dat bedrag niet correct is

    aangifte via scherm: aangifte van diensten: type aangifte, van, naar, bedrag exclusief btw, btw-tarief, btw-bedrag
    Klik op plusom een aangifte toe te voegen.
    Klik op verwijderenom een aangifte te verwijderen.
     
  • In ‘Correcties’ kunt u een aangifte van een vroegere periode verbeteren.

   aangifte via scherm: correcties: toevoegen van een verbeterende aangifte

   Klik op plusom een verbeterende aangifte toe te voegen.

   U moet het volgende aangeven:

   > het kwartaal van de verbeterde aangifte
   > het jaar van de verbeterde aangifte
   > de betrokken lidstaat van verbruik
   > het verbeterde btw-bedrag dat bij het oorspronkelijke bedrag zal worden opgeteld

   Het oorspronkelijke btw-bedrag dat moet worden verbeterd, wordt automatisch vooraf ingevuld en kan niet worden aangepast.

   Voorbeeld

   U hebt voor Oostenrijk een aangifte ingediend voor het 3e kwartaal van 2021 voor een bedrag van 200 euro. Het juiste bedrag was 100 euro.

   U moet dan een verbetering indienen ter waarde van het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het verbeterde  bedrag.

   Wanneer u bijvoorbeeld de aangifte zou indienen voor het 4e kwartaal van 2021, moet u het bedrag van -100 euro invullen bij ‘Correcties’.

   aangifte via scherm: correcties: periode van de verbeterde aangifte: kwartaal, jaar, land, correctiebedrag

  4. Validatie van de gegevens

  In de module ‘Validatie van de gegevens’ zou er geen fout mogen  voorkomen.

  Als er een foutmelding verschijnt, zal uw aangifte de status ‘Verworpen’ krijgen.

  Als u er niet in slaagt om de fout die de indiening blokkeert te verbeteren, stuur dan een e-mail naar oss@minfin.fed.be.

  Klik op ‘Volgende stap’.

  validatie van gegevens: geen fout vastgesteld

  5. Handtekening

  In de laatste module ‘Samenvatting van de ingevoerde gegevens en akkoord’, klik op ‘Tekenen en indienen’.
   

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de akkoordverklaring; ik onderteken deze zending digitaal

  6. Ontvangstbevestiging

  Door terug te keren naar ‘Dashboard’, zou er een nieuwe regel moeten staan met uw OSS-aangifte met de status ‘Succes’.

  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken op PDF.
   

  mijn zendingen: bestand gevalideerd en ondertekend

Hoe een nihil aangifte indienen onder de niet-Unieregeling (EU)?

 • Via XML-bestand

  1. Opladen van het bestand

  In het tabblad ‘Aangifte via bestand’:

  • laad uw bestand op
  • klik op ‘Doorgaan’

  aangifte via bestand: laden en verzendingstype

  U kunt ook de functie ‘Herladen in de schermen’ selecteren als uw bestand slechts één-OSS aangifte bevat. In dat geval, volg de procedure van indiening via scherm.  

  2. Validatie van de gegevens

  Als uw bestand niet conform is, dan zal er een nieuwe regel verschijnen in ‘Mijn aangiften’ met de status ‘Verworpen’.

  Als u er niet in slaagt om de fouten in het bestand te verbeteren, stuur dan een e-mail naar oss@minfin.fed.be en voeg een kopie van het bestand toe.

  Als uw bestand geen fout bevat, zal er een nieuwe regel verschijnen  in ‘Mijn aangiften’ met de status ‘Gevalideerd’.

  Klik op check om de aangifte verder af te werken.

  mijn aangiften: bestand gevalideerd maar niet ondertekend

  In de module ‘Validatie van de gegevens’ zou er geen fout mogen voorkomen.

  Klik op ‘Volgende stap’.

  validatie van de gegevens: geen fouten vastgesteld

  3. Handtekening

  In de laatste module ‘Samenvatting van de ingevoerde gegevens en akkoord’, klik op ‘Tekenen en indienen’.

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de akkoordverklaring; ik onderteken deze zending digitaal

  4. Ontvangstbevestiging

  Door terug te keren naar ‘Dashboard’, zou er een nieuwe regel moeten staan met uw OSS-aangifte met de status ‘Succes’.

  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken op PDF.

  mijn zendingen: bestand gevalideerd en ondertekend

 • Via scherm

  1. Keuze van de regeling

  In het scherm ‘Aangifte’ van het dashboard’:

  • kies ‘Niet-Unieregeling (EU)’ als keuze van de regeling
  • vul het btw-nummer van de onderneming in
  • vink het vakje ‘Ik wens een nihil aangifte in te dienen’ aan
  • geef het betrokken kwartaal en jaar aan
  • klik op ‘Doorgaan’

  aangifte via scherm: keuze van de niet-unieregeling, btw-identificatienummer, vakje aangevinkt ik wens een nihil aangifte in te dienen, kwartaal, jaar

  2. Validatie van de gegevens

  Als u geen foutmelding krijgt, verschijnt er nieuwe regel in ‘Mijn aangiften’ met de status ‘Gevalideerd’.

  Als er een foutmelding verschijnt, zal uw aangifte de status ‘Verworpen’ krijgen.

  Als u er niet in slaagt om de fout die de indiening blokkeert te verbeteren, stuur dan een e-mail naar oss@minfin.fed.be.

  Klik op check om de aangifte verder af te werken.

  mijn aangiften: bestand gevalideerd maar niet ondertekend

  In de module ‘Validatie van de gegevens’ zou er geen fout mogen voorkomen.

  Klik op ‘Volgende stap’.
   

  validatie gegevens: geen fouten vastgesteld

  3. Handtekening

  In de laatste module ‘Samenvatting van de ingevoerde gegevens en akkoord’, klik op ‘Tekenen en indienen’.
   

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de akkoordverklaring; ik onderteken deze zending digitaal

  4. Ontvangstbevestiging

  Door terug te keren naar ‘Dashboard’, zou er een nieuwe regel moeten staan met uw OSS-aangifte met de status ‘Succes’.

  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken op PDF.
   

  mijn aangiften: aangifte met status succes en ondertekend