Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

One Stop Shop (OSS) - Registratie in België

U moet zich aanmelden bij Intervat.

Klik vervolgens op  ‘One Stop Shop (OSS) - EU e-commerce’.

Klik in het ‘Dashboard’ op ‘Aanvraag tot registratie’.

Afhankelijk van uw situatie moet u zich in een of meer regelingen registreren. Kies de regeling die voor u van toepassing is en volg de aanvraagprocedure voor elke regeling:

Ten laatste binnen de 14 dagen na uw aanvraag tot registratie, ontvangt u op het e-mailadres dat u in uw aanvraag hebt opgegeven:

 • een pdf per aanvraag, ondertekend door de FOD Financiën, die als ontvangstbevestiging geldt
 • een bewijs van uw registratie of een gemotiveerde weigering

Registratie in de OSS in België

 • Hoe kunt u zich registreren in de Unieregeling (BE)?

  U moet de volgende velden invullen:

  • velden met een sterretje: altijd
  • velden zonder sterretje: alleen als ze van toepassing zijn op uw situatie

  De tooltips  in de verschillende schermen geven ook meer informatie.

  Controleer de gegevens die vooraf zijn ingevuld op basis van de al bij de FOD Financiën gekende gegevens en verbeter ze zo nodig.

  1. Keuze van de regeling

  In de rubriek ‘Aanvraag tot registratie’:

  • kies ‘Unieregeling (BE)’ als ‘Keuze van de regeling’
  • vul het btw-nummer van de onderneming in
  • klik op ‘Doorgaan’

  aanvraag tot registratie: keuze van de Unieregeling en btw-identificatie

  2. Identificatiegegevens

  In de rubriek ‘Identificatiegegevens’:

  • moet u onder ‘Belastingplichtige’ het volgende invullen:
   • de begindatum van het gebruik van de bijzondere OSS-regeling 
   • uw handelsnaam
     
   U kunt ook:
   • de locatie van de hoofdzetel van uw bedrijfsactiviteit invullen
   • een of meer websites invullen
   • het vakje aanvinken als u niet in de Unie gevestigd bent
   • het vakje aanvinken als u een elektronische interface bent
   • het vakje aanvinken als u een btw-eenheid bent
     
   identificatie van de belastingplichtige: adres, datum van ingang van het gebruik van de bijzondere OSS-regeling, zetel van de bedrijfsuitoefening en handelsnaam, website, aan te vinken vakjes als niet in de Unie gevestigd, als elektronische interface, als btw-eenheid
    
  • moet u onder ‘Contactpersoon’ het volgende invullen:
   • ofwel uw contactgegevens en e-mailadres
   • ofwel die van de contactpersoon die de officiële correspondentie voor OSS zal krijgen
     
   contactpersoon voor correspondentie OSS: naam, telefoon, e-mail
    
  • moet u onder ‘Bankgegevens’ het volgende invullen:
   • het IBAN-nummer (en eventueel de BIC-code) dat gebruikt wordt voor de betalingen voor deze bijzondere OSS-regeling
   • de rekeninghouder
     
   bankgegevens: IBAN, BIC, rekeninghouder
    
  • moet u, als u een mandaatnemer bent, de rubriek ‘Gevolmachtigde indiener’ invullen.
   Als u geen btw-nummer of TIN-nummer (douanenummer) hebt, kies dan ‘Andere’ en gebruik uw nationaal nummer.

   aangifte via scherm: gegevens van de gevolmachtigde indiener: identificatienummer, adres, mail, telefoon
    

  3. Vestigings- en registratiegegevens

  • Onder ‘Identificatie(s) in de Europese Unie’ moet u invullen:
   • of u geïdentificeerd bent in een andere lidstaat, van waaruit u intracommunautaire afstandsverkopen van goederen en/of dienstverleningen verricht. 

    Om een identificatie in een andere lidstaat toe te voegen, klik op .

    toevoegen als identificatie in een andere lidstaat van waaruit intracommunautaire afstandsverkopen van goederen en/of dienstverleningen worden verricht

    Vervolledig vervolgens de gegevens voor deze identificatie in het venster dat zich opent.

    Onder 'Nummer': vul uw btw-nummer of uw fiscaal identificatienummer in.

    Vink ook aan of het om een vaste inrichting of een identificatie zonder vaste inrichting gaat en klik op ‘Toevoegen’.

    gegevens van de identificatie in een andere lidstaat: identificatie per btw-nummer of TIN-nummer, landcode, nummer, handelsnaam, adres

    Om een identificatie te verwijderen, klik op .
     
   • of u geïdentificeerd bent in een andere lidstaat zonder vaste inrichting en van waaruit u geen intracommunautaire afstandsverkopen van goederen verricht. 

    toevoegen als identificatie in een andere lidstaat zonder vaste inrichting van waaruit geen intracommunautaire afstandsverkopen van goederen worden verricht

    Om een identificatie in een andere lidstaat toe te voegen, klik op  en vul de gevraagde gegevens in. 

    identificatie in een andere lidstaat zonder vaste inrichting zonder intracommunautaire afstandsverkopen: btw-identificatienummer en land

    Om een identificatie te verwijderen, klik op .
     
  • Onder ‘Beheer van huidige en vorige registraties voor de bijzondere regeling OSS’, moet u invullen of u al geregistreerd bent in het OSS-systeem en de informatie per bestaande registratie invullen.

   beheer van de al bestaande registraties in het OSS-systeem: een regeling toevoegen

   Om een registratie in een andere regeling toe te voegen, klik op  en vul de gevraagde gegevens in.

   Om een registratie te verwijderen, klik op  .
    

  4. Bijlagen en toelichting

  In de rubriek 'Bijlagen en toelichting’ hebt u de mogelijkheid om een bijlage toe te voegen.

  De grootte van de bijlagen is beperkt tot 5,2 MB en de aanvaarde bestandsformaten zijn pdf, TIFF en JPEG. 

  Klik op opslaan   om een bijlage toe te voegen.

  Voeg vervolgens een beschrijving toe van de verrichte handelingen in het kader van de OSS-regeling. De grootte van de beschrijving is beperkt tot 220 tekens.

  Registratie in OSS-regeling: bijlagen met beschrijving toevoegen
     
  U moet het vakje 'Aanvinken om te bevestigen' aanvinken.

  vakje aanvinken om te bevestigen, voorafgegaan door de verklaring ik heb kennis genomen van alle wettelijke bepalingen van de One Stop Shop
    
  Klik vervolgens op 'Volgende stap'.

  5. Validatie van de gegevens

  In de rubriek ‘Validatie van de gegevens’ zou er geen enkele fout vastgesteld mogen zijn.

  Als er een foutmelding verschijnt, stuur dan een e-mail naar oss@minfin.fed.be. Als u de fout die de indiening blokkeert niet verbetert, krijgt uw registratie de status ‘Verworpen’.

  Klik op ‘Volgende stap’.
   
  validatie van de gegevens: geen fout vastgesteld

  6. Handtekening

  Klik in de laatste rubriek ‘Samenvatting van de ingevulde gegevens en akkoord’ op ‘Tekenen en indienen’.

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de verklaring voor akkoord, digitale ondertekening van deze verzending

  7. Ontvangstbevestiging

  Wanneer u terugkeert naar het venster ‘Dashboard’, moet er een nieuwe regel met uw registratie staan met de status ‘Succes’.

  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken op pdf  .

  mijn aangiften: aanvraag tot registratie OSS met status succes en ondertekend

 • Hoe kunt u zich registreren in de Niet-Unieregeling (EU)?

  U moet de volgende velden invullen:

  • velden met een sterretje: altijd
  • velden zonder sterretje: alleen als ze van toepassing zijn op uw situatie

  De tooltips  in de verschillende schermen geven ook meer informatie.

  1. Keuze van de regeling

  In de rubriek ‘Aanvraag tot registratie’:

  • kies ‘Niet-Unieregeling (EU)’ in ‘Keuze van de regeling’
  • klik op ‘Doorgaan’

  aanvraag tot registratie: keuze van niet-Unieregeling

  2. Identificatiegegevens

  In de rubriek ‘Identificatiegegevens’:

  • moet u onder ‘Belastingplichtige’ het volgende invullen:
   • uw fiscale identificatie in een andere lidstaat
   • uw adres
   • de begindatum van het gebruik van de bijzondere OSS-regeling
   • uw handelsnaam
     
   U kunt ook:
   • de locatie van de hoofdzetel van uw bedrijfsactiviteit invullen
   • een of meer websites invullen
   • het vakje aanvinken als u niet in de Unie gevestigd bent​
     
   identificatie van de belastingplichtige: nationaal fiscaal nummer, naam, adres, datum van ingang van het gebruik van de bijzondere OSS-regeling, zetel van de bedrijfsuitoefening, handelsnaam, een of meer websites toevoegen, vakje aanvinken als niet in de Unie gevestigd
    
  • moet u onder ‘Contactpersoon’ het volgende invullen:
   • ofwel uw contactgegevens en e-mailadres
   • ofwel die van de contactpersoon die de officiële correspondentie voor OSS zal krijgen
     
   contactpersoon voor correspondentie OSS: naam, telefoon, e-mail
    
  • moet u onder ‘Bankgegevens’ het volgende invullen:
   • het IBAN- of OBAN-nummer dat gebruikt wordt voor de betalingen voor deze bijzondere OSS-regeling:
    • als u het IBAN-nummer invult, kunt u de BIC invullen
    • als u het OBAN-nummer invult, moet u de BIC invullen
   • de rekeninghouder
     
   bankgegevens: IBAN, OBAN, BIC, rekeninghouder
    
  • moet u, als u een mandaatnemer bent, de rubriek ‘Gevolmachtigde indiener’ invullen.
   Als u geen btw-nummer of TIN-nummer (douanenummer) hebt, kies dan ‘Andere’ en gebruik uw nationaal nummer.

   aangifte via scherm: gegevens van de gevolmachtigde indiener: identificatienummer, adres, mail, telefoon
    

  3. Registratiegegevens

  In de rubriek ‘Beheer van huidige en vorige registraties voor de bijzondere regeling OSS’, moet u invullen of u al geregistreerd bent in het OSS-systeem en de informatie per bestaande registratie invullen.

  beheer van de al bestaande registraties in het OSS-systeem: een regeling toevoegen

  Om een registratie in een andere regeling toe te voegen, klik op  en vul de gevraagde gegevens in.

  gegevens van de al bestaande registratie in het OSS-systeem: keuze van de regeling, prefix, btw-identificatienummer en lidstaat van identificatie

  Om een registratie te verwijderen, klik op .
   

  4. Bijlagen en toelichting

  In de rubriek 'Bijlagen en toelichting' hebt u de mogelijkheid om een bijlage toe te voegen.

  De grootte van de bijlagen is beperkt tot 5,2 MB en de aanvaarde bestandsformaten zijn pdf, TIFF en JPEG. 

  Klik op opslaan om een bijlage toe te voegen.

  Voeg vervolgens een beschrijving toe van de verrichte handelingen in het kader van de OSS-regeling. De grootte van de beschrijving is beperkt tot 220 tekens.

  registratie in OSS-regeling: bijlagen met beschrijving toevoegen
     
  U moet het vakje 'Aanvinken om te bevestigen' aanvinken.

  vakje aanvinken om te bevestigen, voorafgegaan door de verklaring ik heb kennis genomen van alle wettelijke bepalingen van de One Stop Shop
    
  Klik vervolgens op 'Volgende stap'.

  5. Validatie van de gegevens

  In de rubriek ‘Validatie van de gegevens’ zou er geen enkele fout vastgesteld mogen zijn.

  Als er een foutmelding verschijnt, stuur dan een e-mail naar oss@minfin.fed.be. Als u de fout die de indiening blokkeert niet verbetert, krijgt uw registratie de status ‘Verworpen’.

  Klik op ‘Volgende stap’.

  validatie van de gegevens: geen fout vastgesteld

  6. Handtekening

  Klik in de laatste rubriek ‘Samenvatting van de ingevoerde gegevens en akkoord’ op ‘Tekenen en indienen’.  

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de verklaring voor akkoord, digitale ondertekening van deze verzending

  7. Ontvangstbevestiging

  Wanneer u terugkeert naar het venster ‘Dashboard’, moet er een nieuwe regel met uw registratie staan met de status ‘Succes’.
  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken op pdf.

  mijn aangiften: aanvraag tot registratie OSS met status succes en ondertekend

 • Hoe kunt u zich registreren in de Invoerregeling (IM)?

  U moet de volgende velden invullen:

  • velden met een sterretje: altijd
  • velden zonder sterretje: alleen als ze van toepassing zijn  op uw situatie 

  De tooltips  in de verschillende schermen geven ook meer informatie. 

  Controleer de gegevens die vooraf zijn ingevuld op basis van de al bij de FOD Financiën gekende gegevens en verbeter ze zo nodig.

  1. Keuze van de regeling

  In de rubriek ‘Aanvraag tot registratie’:

  • kies ‘Invoerregeling (IM)’ in ‘Keuze van de regeling’
  • klik op ‘Doorgaan’  

  aanvraag tot registratie: keuze van invoerregeling

  Als u als tussenpersoon optreedt, komt u meteen bij de volgende stap terecht.

  2. Identificatiegegevens

  In de rubriek ‘Identificatiegegevens’: 

  • moet u onder ‘Belastingplichtige’ het volgende invullen:
   • uw btw-nummer (Belgisch of van een andere lidstaat van de Europese Unie) of uw fiscaal nummer
   • uw adres
   • de begindatum van het gebruik van de bijzondere OSS-regeling
   • uw handelsnaam
     
   U kunt ook:
   • de locatie van de hoofdzetel van uw bedrijfsactiviteit invullen
   • een of meer websites invullen
     
   identificatie van de belastingplichtige: btw-identificatienummer of fiscaal nummer, naam, adres, datum van ingang van het gebruik van de bijzondere OSS-regeling, zetel van de bedrijfsuitoefening, handelsnaam, een of meer websites toevoegen
    
  • moet u onder ‘Contactpersoon’ het volgende invullen:
   • ofwel uw contactgegevens en e-mailadres
   • ofwel die van de contactpersoon die de officiële correspondentie voor OSS zal krijgen
     
   contactpersoon voor correspondentie OSS: naam, telefoon, e-mail
    
  • moet u onder ‘Bankgegevens’ het volgende invullen:
   • het IBAN-nummer (en eventueel de BIC-code) dat gebruikt wordt voor uw betalingen voor deze bijzondere OSS-regeling
   • de rekeninghouder

   Als u als tussenpersoon optreedt, hoeft u dit gedeelte niet in te vullen, aangezien wij uw eigen bankgegevens gebruiken in het kader van de invoerregeling.

   bankgegevens: IBAN, BIC, rekeninghouder

  3. Vestigings- en registratiegegevens

  • Onder ‘Identificatie(s) in de Europese Unie’, moet u invullen of u geïdentificeerd bent in een andere lidstaat met een vaste inrichting.

   toevoeging als identificatie in een andere lidstaat met vaste inrichting

   Om een identificatie in een andere lidstaat toe te voegen, klik op 

   Vul vervolgens de gegevens van deze identificatie in.

   gegevens van de identificatie in een andere lidstaat met vaste inrichting: identificatie per btw-nummer of TIN-nummer, landcode, nummer, handelsnaam, adres
   Om een identificatie te verwijderen, klik op .
    
  • Onder ‘Beheer van huidige en vorige registraties voor de bijzondere regeling OSS’, moet u invullen of  u al geregistreerd ben in het OSS-systeem en de informatie per bestaande registratie invullen.

   beheer van de al bestaande registraties in het OSS-systeem: een regeling toevoegen

   Om een registratie in een andere regeling toe te voegen, klik op  en vul de gevraagde gegevens in. 

   gegevens van de al bestaande registratie in het OSS-systeem: keuze van de regeling, prefix, btw-identificatienummer en lidstaat van identificatie

   Om een registratie te verwijderen, klik op .
    

  4. Bijlagen en toelichting

  In de rubriek ‘Bijlagen en toelichting’ hebt u de mogelijkheid om een bijlage toe te voegen.

  De grootte van de bijlagen is beperkt tot 5,2 MB en de aanvaarde bestandsformaten zijn pdf, TIFF en JPEG. 

  Klik op opslaan om een bijlage toe te voegen.

  Voeg vervolgens een beschrijving toe van de verrichte handelingen in het kader van de OSS-regeling. De grootte van de beschrijving is beperkt tot 220 tekens.

  Registratie in OSS-regeling: bijlagen met beschrijving toevoegen
    
  U moet het vakje 'Aanvinken om te bevestigen' aanvinken.
   
  vakje aanvinken om te bevestigen, voorafgegaan door de verklaring ik heb kennis genomen van alle wettelijke bepalingen van de One Stop Shop

  Klik vervolgens op 'Volgende stap'.

  5. Validatie van de gegevens

  In de rubriek ‘Validatie van de gegevens’ zou er geen enkele fout vastgesteld mogen zijn.

  Als er een foutmelding verschijnt, stuur dan een e-mail naar oss@minfin.fed.be. Als u de fout die de indiening blokkeert niet verbetert, krijgt uw registratie de status ‘Verworpen’.

  Klik op ‘Volgende stap’.

  validatie van de gegevens: geen fout vastgesteld

  6. Handtekening

  Klik in de laatste rubriek ‘Samenvatting van de ingevoerde gegevens en akkoord’ op ‘Tekenen en indienen’.

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de verklaring voor akkoord, digitale ondertekening van deze verzending

  7. Ontvangstbevestiging

  Wanneer u terugkeert naar het venster ‘Dashboard’, moet er een nieuwe regel met uw registratie staan met de status ‘Succes’.
  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken op pdf.
   
  mijn aangiften: aanvraag tot registratie OSS met status succes en ondertekend

 • Hoe kunt u zich als tussenpersoon registreren (IN)?

  U moet de volgende velden invullen:

  • velden met een sterretje: altijd
  • velden zonder sterretje: alleen als ze van toepassing zijn op uw situatie

  De tooltips bouton info-bulles in de verschillende schermen geven ook meer informatie. 

  Controleer de gegevens die vooraf ingevuld zijn op basis van de al bij de FOD Financiën gekende gegevens en verbeter ze zo nodig.

  1. Keuze van de regeling

  In de rubriek ‘Aanvraag tot registratie’:

  • kies ‘Tussenpersoon (IN)’ in ‘Keuze van de regeling’
  • vul het btw-nummer van de onderneming in
  • klik op ‘Doorgaan’

  aanvraag tot registratie: keuze van de tussenpersoonsregeling en btw-identificatienummer

  2. Identificatiegegevens

  In de rubriek ‘Identificatiegegevens’:

  • moet u onder ‘Belastingplichtige’ het volgende invullen:
   • de locatie van de hoofdzetel van uw bedrijfsactiviteit
   • uw handelsnaam
     
   identificatie van de belastingplichtige: btw-identificatienummer, naam, adres, zetel van de bedrijfsuitoefening, handelsnaam
    
  • moet u onder ‘Contactpersoon’ het volgende invullen:
   • ofwel uw contactgegevens en e-mailadres
   • ofwel die van de contactpersoon die de officiële correspondentie voor OSS zal krijgen
     
   contactpersoon voor correspondentie OSS: naam, telefoon, e-mail
    
  • moet u onder ‘Bankgegevens’ het volgende invullen:
   • het IBAN-nummer (en eventueel de BIC-code) dat gebruikt wordt voor de betalingen voor deze bijzondere OSS-regeling
   • de rekeninghouder
     
   bankgegevens: IBAN, BIC, rekeninghouder

  3. Vestigings- en registratiegegevens

  • Onder ‘Identificatie(s) in de Europese Unie’, moet u invullen of u geïdentificeerd bent in een andere lidstaat met een vaste inrichting.

   toevoeging als identificatie in een andere lidstaat met een vaste inrichting

   Om een identificatie in een andere lidstaat toe te voegen, klik op  plus.

   Vul vervolgens de gegevens van deze identificatie in.

   gegevens van de identificatie in een andere lidstaat met vaste inrichting: identificatie per btw-nummer of TIN-nummer, landcode, nummer, handelsnaam, adres

   Om een identificatie te verwijderen, klik op supprimer.
  • Onder ‘Beheer van vroegere registraties als tussenpersoon’ moet u invullen of u al geregistreerd bent in het OSS-systeem en de informatie per bestaande registratie invullen.

   beheer van vroegere registraties als tussenpersoon: een registratie toevoegen

   Om een registratie in een andere regeling toe te voegen, klik op  plusen vul de gevraagde gegevens in.

   gegevens van de al bestaande registratie in het OSS-systeem: keuze van de regeling, prefix, btw-identificatienummer en lidstaat van identificatie
    Om een registratie te verwijderen, klik op supprimer.

  4. Bijlagen en toelichting

  In de rubriek 'Bijlagen en toelichting' hebt u de mogelijkheid om een bijlage toe te voegen.

  De grootte van de bijlagen is beperkt tot 5,2 MB en de aanvaarde bestandsformaten zijn pdf, TIFF en JPEG.

  Klik op  opslaan om een bijlage toe te voegen.

  Voeg vervolgens een beschrijving toe van de verrichte handelingen in het kader van de OSS-regeling. De grootte van de beschrijving is beperkt tot 220 tekens.

  Registratie in OSS-regeling: bijlagen met beschrijving toevoegen

  U moet het vakje 'Aanvinken om te bevestigen' aanvinken.

  vakje aanvinken om te bevestigen, voorafgegaan door de verklaring ik heb kennis genomen van alle wettelijke bepalingen van de One Stop Shop

  Klik vervolgens op 'Volgende stap'.

  5. Validatie van de gegevens

  In de rubriek ‘Validatie van de gegevens’ zou er geen enkele fout vastgesteld mogen zijn.

  Als er een foutmelding verschijnt, stuur dan een e-mail naar oss@minfin.fed.be. Als u de fout die de indiening blokkeert niet verbetert, krijgt uw registratie de status ‘Verworpen’.

  Klik op ‘Volgende stap’.

  validatie van de gegevens: geen fout vastgesteld

  6. Handtekening

  Klik in de laatste rubriek ‘Samenvatting van de ingevoerde gegevens en akkoord’  op ‘Tekenen en indienen’.

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de verklaring voor akkoord, digitale ondertekening van deze verzending

  7. Ontvangstbevestiging

  Wanneer u terugkeert naar het venster ‘Dashboard’, moet er een nieuwe regel met uw registratie staan met de status ‘Succes’.

  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken op  pdf.

  mijn aangiften: aanvraag tot registratie OSS met status succes en ondertekend

  8. Optreden als tussenpersoon

  Zodra de FOD Financiën uw registratie heeft bevestigd, ontvangt u een tussenpersoonsnummer van het type IN 0XXX.XXX.XXX.

  Vul dat IN-nummer in het venster ‘Optreden als tussenpersoon’ in.

  Klik vervolgens op ‘Zoek’.

  optreden als tussenpersoon: het tussenpersoonsidentificatienummer invullen

  Eenmaal geïdentificeerd als tussenpersoon, kunt u:

  • een nieuwe belastingplichtige registreren
  • uw geregistreerde belastingplichtigen tonen
  • ophouden als tussenpersoon op te treden

  optreden als tussenpersoon - mogelijke acties: nieuwe registratie in de invoerregeling, mijn belastingplichtigen tonen, ophouden als tussenpersoon op te treden

  Registratie van een belastingplichtige

  Klik op ‘Nieuwe registratie invoerregeling’ om de belastingplichtige te registreren die u vertegenwoordigt in de invoerregeling. Vul zijn gegevens in, behalve de bankgegevens en volg daarbij de klassieke procedure voor registratie in de invoerregeling.

  In het kader van de bijzondere invoerregeling gebruiken we namelijk de bankgegevens van de tussenpersoon.

  Weergave van de belastingplichtigen

  Klik op ‘Mijn belastingplichtigen tonen’ om de belastingplichtigen te beheren die u vertegenwoordigt in de invoerregeling. U ziet enkel de belastingplichtigen die u geregistreerd hebt via de module ‘Optreden als tussenpersoon’.

  optreden als tussenpersoon: weergave van de geregistreerde belastingplichtigen: identificatie, handelsnaam, status, knop mogelijke handeling