Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een periodieke aangifte indienen via Intervat

Ga, nadat u verbonden bent met Intervat, naar het tabblad ‘Dashboard’.

U kunt uw periodieke aangifte indienen:

 • ofwel ‘via bestand’ (XML), wat aangeraden is als u over de juiste boekhoudsoftware beschikt.
  Via Intervat stuurt u een XML-bestand met de aangiftegegevens.
 • ofwel ‘via scherm’, als u geen geschikte boekhoudsoftware heeft.

U codeert de aangiftegegevens rechtstreeks in Intervat.

dashboard Intervat – via scherm of via bestand

Hoe een standaard periodieke aangifte indienen?

 • Via XML-bestand

  1. Opladen van het (de) bestanden

  In het tabblad ‘Dashboard’ kunt u :

  • één enkel bestand indienen
  • tegelijk maximaal 20 bestanden opladen tot een maximum van 999 aangiften in totaal, alle soorten aangiften samen (behalve OSS).
    
  Indiening van één enkel bestand

  Zoek of versleep uw bestand naar het scherm.
   

  aangifte via bestand: een bestand opladen

  Klik op ‘Doorgaan’.

  U kunt ook de functie ‘Herladen in de schermen’ selecteren als uw bestand slechts één aangifte bevat. In dat geval, volg de procedure voor indiening via scherm.

  Indiening van meerdere bestanden

  Vink eerst het vakje ‘Ik wil meerdere bestanden indienen’ aan.

  aangifte via bestand: par fichier : vakje aanvinken om meerdere bestanden in te dienen

  De pagina vernieuwt automatisch zodat u meerdere bestanden kunt opladen.

  aangifte via bestand: opladen van meerdere bestanden

  Versleep uw bestanden naar het scherm of zoek ze op uw computer op.

  Aandachtspunten:

  • De totale grootte van de 20 bestanden mag niet groter zijn dan 20 MB.
  • De bestanden mogen geen Excel-bestanden of OSS-aangiften bevatten.
  • Kijk na als eenzelfde aangifte niet in meerdere bestanden voorkomt.
  • Als u mandataris bent: moeten al uw gegevens overal identiek zijn (ook na de komma) in alle bestanden om te vermijden dat alle bestanden zouden verworpen worden.

  2. Validatie van de gegevens

  Als er een foutmelding verschijnt, controleer dan de mogelijke oorzaken van de fout.

  Als uw bestand niet conform is, verschijnt er in ‘Mijn aangiften’ een nieuwe regel met de status ‘Verworpen’.

  Als uw bestand geen fouten bevat, verschijnt er in ‘Mijn aangiften’ een nieuwe regel met de status ‘Gevalideerd’.

  Klik op check om de aangifte verder af te werken.

  mijn zendingen: bestand gevalideerd maar niet ondertekend

  In de module ‘Validatie van de gegevens’ mogen geen fouten voorkomen.

  Klik op ‘Volgende stap’.

  validatie van de gegevens: geen fouten vastgesteld

  3. Handtekening

  In de laatste module ‘Samenvatting van de ingevoerde gegevens en akkoord’, klik op ‘Tekenen en indienen’.

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de akkoordverklaring; ik onderteken deze zending digitaal

  4. Ontvangstbevestiging

  Wanneer u terugkeert naar het tabblad ‘Dashboard’, moet er een nieuwe regel met uw periodieke aangifte staan met de status ‘Succes’.

  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken op PDF.

  mijn zendingen: bestand gevalideerd en ondertekend

 • Via scherm

  U moet de volgende velden invullen:

  • velden met een sterretje: altijd.
  • velden zonder sterretje: enkel als ze op uw situatie betrekking hebben.

  Tip: bewaar de aangifte regelmatig tijdens het invoeren.

  U kunt dit doen zodra u bij het invoeren van de ‘Aangiftegegevens’ komt. Klik op ‘Download de ingevoerde gegevens’, rechts onderaan het scherm.

  1. Btw-nummer

  In het tabblad ‘Dashboard’:

  • voer het btw-nummer in
  • kies ‘Periodieke aangifte’
  • klik op ‘Doorgaan’

  aangifte via scherm: btw-nummer en type aangifte

  2. Algemene inlichtingen

  In het gedeelte ‘Algemene informatie’:

  • Vul onder ‘Belastingplichtige’ uw e-mailadres in, als het veld niet vooraf ingevuld is.

   aangifte via scherm: gegevens van de aangever: adres, mail, telefoon
    
  • Vul in het rubriek ‘Periode van aangifte’ het jaar in. Vul, afhankelijk van uw regime (maandelijks of driemaandelijks), de maand of het kwartaal in waarvoor u een aangifte indient.

   aangifte via scherm: periode van aangifte: maand, kwartaal, jaar
    
  • Als u een mandaatnemer bent, vul dan de rubriek ‘Gevolmachtigde indiener’ in.
   Als u geen btw-nummer of TIN-nummer (douanenummer) hebt, selecteer dan ‘Andere’ en gebruik bijvoorbeeld uw nationaal nummer.

   aangifte via scherm: gegevens van de gevolmachtigde indiener: identificatienummer, adres, mail, telefoon
    
  • Klik op ‘Volgende stap’ onderaan de pagina.
    

  3. Gegevens van de aangifte

  • In de rubriek ‘Aangiftegegevens’ moet u de verschillende beschikbare roosters invullen.

   aangifte via scherm: overzicht van de te selecteren roosters
   Informatie over de verschillende roosters

   Selecteer de roosters door de betreffende vakjes aan te vinken aanvinken . Als u alle vereiste roosters hebt geselecteerd, klikt u op ‘Bevestigen'.

   déclaration par écran : montant à remplir par grille

   Vul vervolgens in elk van de geselecteerde roosters het juiste bedrag in.

   aangifte via scherm: vul het bedrag per rooster in
   Om een/meerdere rooster(s) te (de)selecteren, klik op aangifte via scherm: (de)selecteren van roosters
   Om een rooster te verwijderen, klik op verwijderen
    
  • Het deel ‘Verhoudingsgetal’ is bedoeld voor gemengde belastingplichtigen. Vul dat alleen in als  het van toepassing is op uw situatie (PDF, 199.56 KB).
   Vul in het veld ‘Verhoudingsgetal’ een geheel getal tussen 1 en 99 in om recht te hebben op een terugbetaling.
   Als u dit veld niet invult, is de standaardwaarde 100 %.

   aangifte via scherm: verhoudingsgetal
  • Vink de vakjes aan als dat nodig is:
   • 'Geen klanten op te nemen in de klantenlisting': vink dit vakje aan om een nihil-klantenlisting in te dienen in de periodieke aangifte voor de laatste periode van het kalenderjaar.
   • Als tolerantie zal de administratie ook rekening houden met de aangevinkte vakjes in de periodieke btw-aangiften van de eerste drie maanden of het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar waarop de klantenlisting betrekking heeft.
   • ‘Aanvraag tot terugbetaling’:  vink dit enkel aan om een terugbetaling van de btw te vragen.
   • ‘Aanvraag van betaalformulier’: vink dit enkel aan om overschrijvingsdocumenten te krijgen. (Opmerking: u kunt makkelijk online betalen.)
     
   aangifte via scherm: vakjes om aan te vinken
    

  4. Bijlagen en commentaren

  In de module 'Commentaar' hebt u de mogelijkheid om een bijlage en/of een commentaar toe te voegen.

  De omvang van de bijlagen is beperkt tot 5,2 MB en de aanvaarde bestandsformaten zijn PDF, TIFF en JPEG. Klik op opslaan om een bijlage toe te voegen.

  De grootte van het commentaar is beperkt tot 10.000 karakters.

  Klik vervolgens op 'Volgende stap'.
   

  aangifte via scherm: bijlagen of commentaren toevoegen

  5. Validatie van de gegevens

  In de module ‘Validatie van de gegevens’ mogen geen fouten voorkomen.

  Als er een foutmelding verschijnt, controleer dan de mogelijke oorzaken van de fout. Als u de fout die de indiening blokkeert niet verbetert, krijgt uw aangifte de status ‘Verworpen’.

  Klik op ‘Volgende stap’.

  validatie van gegevens: geen fout vastgesteld
   

  6. Handtekening

  In de laatste module ‘Samenvatting van de ingevoerde gegevens en akkoord’, klik op ‘Tekenen en indienen’.
   

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de akkoordverklaring; ik onderteken deze zending digitaal

  7. Ontvangstbevestiging

  Wanneer u terugkeert naar het ‘Dashboard’, moet er een nieuwe regel met uw periodieke aangifte staan met de status ‘Succes’.

  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken op PDF.
   

  mijn zendingen: aangifte met status succes en ondertekend

Hoe een nihil periodieke aangifte indienen?

 • Via XML-bestand

  1. Opladen van het (de) bestanden

  In het tabblad ‘Dashboard’ kunt u :

  • één enkel bestand indienen
  • tegelijk maximaal 20 bestanden opladen tot een maximum van 999 aangiften in totaal, alle soorten aangiften samen (behalve OSS).
    
  Indiening van één enkel bestand

  Zoek of versleep uw bestand naar het scherm.
   

  aangifte via bestand: een bestand opladen

  Klik op ‘Doorgaan’.

  U kunt ook de functie ‘Herladen in de schermen’ selecteren als uw bestand slechts één aangifte bevat. In dat geval, volg de procedure voor indiening via scherm.

  Indiening van meerdere bestanden

  Vink eerst het vakje ‘Ik wil meerdere bestanden indienen’ aan.

  aangifte via bestand: par fichier : vakje aanvinken om meerdere bestanden in te dienen

  De pagina vernieuwt automatisch zodat u meerdere bestanden kunt opladen.

  aangifte via bestand: opladen van meerdere bestanden

  Versleep uw bestanden naar het scherm of zoek ze op uw computer op.

  Aandachtspunten:

  • De totale grootte van de 20 bestanden mag niet groter zijn dan 20 MB.
  • De bestanden mogen geen Excel-bestanden of OSS-aangiften bevatten.
  • Kijk na als eenzelfde aangifte niet in meerdere bestanden voorkomt.
  • Als u mandataris bent: moeten al uw gegevens overal identiek zijn (ook na de komma) in alle bestanden om te vermijden dat alle bestanden zouden verworpen worden.
    

  2. Validatie van de gegevens

  Als er een foutmelding verschijnt, controleer dan de mogelijke oorzaken van de fout.

  Als uw bestand niet conform is, verschijnt er in ‘Mijn aangiften’ een nieuwe regel met de status ‘Verworpen’.

  Als uw bestand geen fouten bevat, verschijnt er in ‘Mijn aangiften’ een nieuwe regel met de status ‘Gevalideerd’.

  Klik op check om de aangifte verder af te werken.

  mijn zendingen: bestand gevalideerd maar niet ondertekend

  In de module ‘Validatie van de gegevens’ mogen geen fouten voorkomen.

  Klik op ‘Volgende stap’.

  validatie van de gegevens: geen fouten vastgesteld

  3. Handtekening

  In de laatste module ‘Samenvatting van de ingevoerde gegevens en akkoord’, klik op ‘Tekenen en indienen’.

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de akkoordverklaring; ik onderteken deze zending digitaal

  4. Ontvangstbevestiging

  Wanneer u terugkeert naar het tabblad ‘Dashboard’, moet er een nieuwe regel met uw periodieke aangifte staan met de status ‘Succes’.

  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken op PDF.

  mijn zendingen: bestand gevalideerd en ondertekend

 • Via scherm

  U hebt twee mogelijkheden:

  • ofwel gebruikt u de versnelde methode zoals hieronder beschreven
  • ofwel doorloopt u alle stappen voor het indienen van een periodieke aangifte (zonder vermelding van een bedrag/transactie in de aangifte). Om dat te doen, voegt u gewoon een bedrag ‘0,00’ toe aan rooster 71 of 72.

  1. Btw-nummer

  Via tabblad ‘Dashboard’:

  • voer het btw-nummer in
  • kies ‘Periodieke aangifte’
  • vink het vakje ‘Ik wil een Nihil aangifte indienen’ aan
  • geef de periode in: vul, afhankelijk van uw regime (maandelijks of driemaandelijks), de maand of het kwartaal in waarvoor u indient
  • klik vervolgens op ‘Doorgaan’

  aangifte via scherm: vak aangekruist ik wil een nihil aangifte indienen
   

  2. Validatie van de gegevens

  Als u geen foutmelding tegenkomt, verschijnt er in ‘Mijn aangiften’ een nieuwe regel met de status ‘Gevalideerd’.

  Als er een foutmelding verschijnt, controleer dan de mogelijke oorzaken van de fout. Als u de fout die de indiening blokkeert niet verbetert, krijgt uw aangifte de status ‘Verworpen’

  Klik op check om de indiening van uw aangifte af te werken.
   

  mijn zendingen: nihil aangifte gevalideerd maar niet ondertekend
   

  In de module ‘Validatie van de gegevens’ mogen geen fouten voorkomen.

  Klik op ‘Volgende stap’.
   

  validatie gegevens: geen fouten vastgesteld
   

  3. Handtekening

  In de laatste module ‘Samenvatting van de ingevoerde gegevens en akkoord’, klik op ‘Tekenen en indienen’.
   

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de akkoordverklaring; ik onderteken deze zending digitaal
   

  4. Ontvangstbevestiging

  Wanneer u terugkeert naar het ‘Dashboard’, moet er een nieuwe regel met uw periodieke aangifte staan met de status ‘Succes’.

  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken op PDF.
   

  mijn zendingen: aangifte met status succes en ondertekend

Wat te controleren in geval van een foutmelding bij het indienen van een aangifte?

 • Via XML-bestand

  Het XSD-schema en de tags

  Kijk na of uw XML-bestand het juiste XSD-schema bevat.

  Blanco tags zijn niet toegestaan. U moet dus elke tag die u noemt, invullen.

  De naam van uw bestand

  Gebruik geen accenten of speciale tekens zoals: é, è, ç, ù, ë, É, È, &, $, *, <,>, +, | , /, \, « , », « ; »...

  Als u een gecomprimeerd (.VAT) bestand gebruikt, moet de bestandsnaam hetzelfde zijn in de bestandsbeschrijving en in de XML.

  Het formaat van de bedragen

  Elk getal moet twee cijfers achter de komma hebben (bijvoorbeeld ‘123,40’, ‘456,00’).

  Het formaat van de e-mailadressen

  Controleer of er geen komma is gebruikt in plaats van een punt in de e-mailadressen. (Dat is een veel voorkomende fout bij het gebruik van het numerieke toetsenbord, dat een komma geeft in plaats van een punt).

  De vermelding van de periode

  U moet het jaar en de maand of het kwartaal invullen waarvoor u uw periodieke aangifte doet.

  Kopiëren en plakken

  Vermijd de functie kopiëren/plakken. Die kan leiden tot diverse fouten in Intervat.


  Wat betekenen de iconen die voor de foutmeldingen staan?

 • Via scherm

  Het formaat van de bedragen

  Is er geen spatie voor of na het bedrag?

  bedrag met een extra spatie na het laatste cijfer

  Hebt u de twee cijfers na de komma ingevoerd?

  bedrag met slechts één cijfer na de komma

  De vermelding van alle noodzakelijke informatie

  Wanneer u niet alle nodige informatie vermeldt (bevestiging van uw e-mailadres, jaartal, enz.), kunt u geen toegang krijgen tot de volgende module.

  Het formaat van het telefoonnummer

  Gebruik alleen nummers. Gebruik geen speciale tekens (‘/’, '.’) of spaties.

  foutmelding door een schuine streep in het telefoonnummer


  Wat betekenen de iconen die voor de foutmeldingen staan?