Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een aanvraag voor btw-teruggave indienen via Intervat

Ga, nadat u verbonden bent met Intervat, naar het tabblad ‘Dashboard’.

U kunt uw aanvraag voor buitenlandse btw-teruggave (= VAT Refund aanvraag) indienen:

 • ofwel ‘via bestand’ (XML), wat aangeraden is als u over de juiste boekhoudsoftware beschikt.
  Via Intervat stuurt u een XML-bestand met de gegevens van de aanvraag.
 • ofwel ‘via scherm’, als u geen geschikte boekhoudsoftware heeft.
  U voert de gegevens van de aanvraag rechtstreeks in Intervat in.

dashboard Intervat – via scherm of via bestand

Hoe een VAT Refund aanvraag indienen?

 • Via XML-bestand

  1. Opladen van het (de) bestanden

  In het tabblad ‘Dashboard’ kunt u:

  • één enkel bestand indienen
  • tegelijk maximaal 20 bestanden opladen tot een maximum van 999 aangiften in totaal, alle types aangiften samen (behalve OSS).
    
  Indiening van één enkel bestand

  Zoek of versleep uw bestand naar het scherm.
   

  aangifte via bestand: een bestand opladen

  Klik op ‘Doorgaan’.

  U kunt ook de functie ‘Herladen in de schermen’ selecteren als uw bestand slechts één aangifte bevat. In dat geval, volg de procedure voor indiening via scherm.

  Indiening van meerdere bestanden

  Vink eerst het vakje ‘Ik wil meerdere bestanden indienen’ aan.

  aangifte via bestand: par fichier : vakje aanvinken om meerdere bestanden in te dienen

  De pagina vernieuwt automatisch zodat u meerdere bestanden kunt opladen.

  aangifte via bestand: opladen van meerdere bestanden

  Versleep uw bestanden naar het scherm of zoek ze op uw computer op.

  Aandachtspunten:

  • De totale grootte van de 20 bestanden mag niet groter zijn dan 20 MB.
  • De bestanden mogen geen Excel-bestanden of OSS-aangiften bevatten.
  • Kijk na als eenzelfde aangifte niet in meerdere bestanden voorkomt.
  • Als u mandataris bent: moeten al uw gegevens overal identiek zijn (ook na de komma) in alle bestanden om te vermijden dat alle bestanden zouden verworpen worden.

  2. Validatie van de gegevens

  Als er een foutmelding verschijnt, controleer dan de mogelijke oorzaken van de fout.

  Als uw bestand niet conform is, verschijnt er in ‘Mijn aangiften’ een nieuwe regel met de status ‘Verworpen’.

  Als uw bestand geen fouten bevat, verschijnt er in ‘Mijn aangiften’ een nieuwe regel met de status ‘Gevalideerd’.

  Klik op check om de VAT Refund aanvraag verder af te werken.

  mijn zendingen: bestand gevalideerd maar niet ondertekend

  In de module ‘Validatie van de gegevens’ mogen geen fouten voorkomen.

  Klik op ‘Volgende stap’.

  validatie van de gegevens: geen fouten vastgesteld

  3. Handtekening

  In de laatste module ‘Samenvatting van de ingevoerde gegevens en akkoord’, klik op ‘Tekenen en indienen’.

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de akkoordverklaring; ik onderteken deze zending digitaal

  4. Ontvangstbevestiging

  Wanneer u terugkeert naar het tabblad ‘Dashboard’, zou er een nieuwe regel moeten staan met uw VAT Refund aanvraag met de status 'Succes'.

  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken op PDF.

  mijn zendingen: bestand gevalideerd en ondertekend

 • Via scherm

  U moet de volgende velden invullen:

  • velden met een sterretje: altijd.
  • velden zonder sterretje: enkel als ze op uw situatie betrekking hebben.

  Tip: bewaar de VAT Refund aanvraag regelmatig tijdens het invoeren.

  U kunt dat doen zodra u bij het invoeren van de ‘Aangiftegegevens’ aankomt door te klikken op ‘Download de ingevoerde gegevens’, in de hoek rechts onderaan.

  1. Btw-nummer

  In het tabblad ‘Dashboard’:

  • vul het btw-nummer in
  • kies ‘Vatrefund’ bij ‘Type aangifte’
  • klik op ‘Doorgaan’

  aangifte via scherm: btw-nummer en type aangifte

  2. Algemene inlichtingen

  In het gedeelte ‘Algemene informatie’:

  • Vul onder ‘Belastingplichtige’ uw e-mailadres in, als het veld niet vooraf ingevuld is.

   aangifte via scherm: gegevens van de aangever: adres, mail, telefoon
    
  • Op basis van uw btw-nummer en doorgegeven informatie via uw formulier 604A of 604B, zullen enkele activiteitendomeinen vooraf worden ingevuld met de NACE-code.

   Om een activiteitendomein toe te voegen, klik op plus.
   Om een activiteitendomein te verwijderen, klik opsupprimer.

   U vindt de NACE-codes van uw bedrijf op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

   Als uw activiteiten niet meer up-to-date zijn, kunt u ze altijd handmatig selecteren. De lidstaat van teruggave baseert zich op de informatie die hij ontvangt van de lidstaat van herkomst en kan een VAT Refund aanvraag dus weigeren omwille van afwijkende gegevens.

   aangifte via scherm: activiteitendomeinen in de vorm van NACE-codes
    
  • ‘Periode van aangifte’ geeft de periode weer waarvoor u de globale VAT Refund vraagt.  
   De periode kan overeenstemmen met:
   • één of meerdere kwartalen
    Vink het (de) kwarta(a)l(en) aan en vul het jaar in voor de betrokken periode. Als er meerdere kwartalen zijn, moeten die elkaar opvolgen. Het minimumbedrag om een driemaandelijkse aanvraag in te dienen is 400 euro aan betaalde btw:
    • per lidstaat
    • per betrokken kwartaal (januari – maart, april – juni, juli – september, oktober – december).
   • een volledig jaar
    U kunt indienen:
    • ofwel alleen een jaarlijkse VAT Refund aanvraag
    • ofwel één of meerdere driemaandelijkse aanvragen en een jaarlijkse VAT Refund aanvraag voor de facturen die u driemaandelijks vergat in te dienen.
    In dat geval selecteer geen enkel kwartaal en vul alleen het jaar in.
    Het minimumbedrag om een jaarlijkse aanvraag in te dienen is 50 euro aan betaalde btw:
    • per lidstaat
    • per betrokken kwartaal (van januari tot december).

   aangifte via scherm: periode van aangifte: maand, kwartaal, jaar

  • Vul alle velden in van de rubriek ‘Bankgegevens voor de terugbetalingen’.

   aangifte via scherm – bankgegevens voor de terugbetalingen : IBAN, BIC, munteenheid, naam van de rekeninghouder, aanvinken als de rekeninghouder aanvrager of gevolmachtigde indiener is

  • Als u mandataris bent, vul dan de rubriek ‘Gevolmachtigde indiener’ in.
   Als u geen btw-nummer of TIN-nummer (douanenummer) hebt, selecteer dan ‘Andere’ en gebruik bijvoorbeeld uw nationaal nummer.

   aangifte via scherm: gegevens van de gevolmachtigde indiener: identificatienummer, adres, mail, telefoon

   Klik op ‘Volgende stap’ onderaan de pagina.

  3. Gegevens van de aangifte

  • Pro rata

   U moet de rubriek ‘Pro rata’ invullen als niet alle kosten die u heeft gemaakt bestemd zijn voor een btw-aftrekbare activiteit. In dat geval, vul pro rata het percentage in van de kosten die gelinkt zijn aan uw activiteit.

   Dat pro rata zal worden toegepast op alle facturen die in uw verzoek om een btw-teruggave worden ingediend.

   Bijvoorbeeld: u heeft een reis gemaakt binnen de EU, waarvan 60% als zakenreis en 40% als vrijetijdsbesteding.
   Als u ‘60’ invult in het veld ‘Pro rata’, zal er slechts 60 % van de btw die in de documenten wordt vermeld, op uw rekening worden teruggestort.

   aangiftegegevens – pro rata: procent

   Vul een geheel getal in tussen 1 en 99 om recht te hebben op een teruggave.

   Als u het veld niet invult, is de standaardwaarde 100 %.

   Ongeacht uw pro rata, kan elke lidstaat ook bepaalde beperkingen opleggen (zie de rubriekspecifieke gegevens voor dit land).
   Als u slechts voor één lidstaat een pro rata wilt toepassen, kunt u altijd een afzonderlijk VAT Refund aanvraag indienen.
    
  • Invoerdocument

   U moet een invoerdocument invullen wanneer u in een andere lidstaat de btw heeft betaald voor de aankoop van goederen of diensten die van buiten de EU komen.

   Vul een invoerdocument in per factuur. Gelieve ook alle facturen correct in te voeren.   

   aangiftegegevens – invoerdocument: toevoeging
   Om een invoerdocument toe te voegen, klik op plus.
   Vul het invoerdocument in dat opent in een apart venster.
    
  • Aankoopdocument

   U moet een aankoopdocument invullen wanneer u in een andere lidstaat de btw heeft betaald voor de aankoop van goederen of diensten afkomstig uit de EU.

   Vul een aankoopdocument in per factuur. Gelieve ook alle facturen correct in te voeren.   

   aangiftegegevens – aankoopdocument: toevoeging
   Om een aankoopdocument toe te voegen, klik op plus.
   Vul het aankoopdocument in dat opent in een apart venster.

  4. Bijlagen (facturen)

  Onder ‘Toevoegen/verwijderen bijlagen’ moet u de verschillende facturen opladen waarvoor u de btw wilt laten terugbetalen.

  Verzamel de facturen per lidstaat in één bestand. Dat bestand zal door de lidstaat als basis dienen voor de teruggave.

  Formaat en grootte van de bestanden

  Toegelaten formaten: pdf, jpeg en tiff.

  De bestandsgrootte is beperkt tot 5,2MB. Wat te doen als uw bestand die limiet overschrijdt?

  • Scan de facturen in zwart-wit met een resolutie tot 200 dpi. De gescande documenten met een resolutie van 100 dpi zijn volledig leesbaar.
  • Als u meerdere facturen heeft, beperk de grootte van dat bestand tot 5,2 MB en voeg de facturen toe met de hoogste bedargen. Sla de andere facturen op in een apart bestand.
   Voeg in het bestand een opmerking toe waarin u uitlegt dat u niet alle facturen heeft kunnen toevoegen. Neem de facturen op en vermeld dat u die documenten ter beschikking stelt van de lidstaat van teruggave.
   Schrijf de opmerking in één van de talen die de lidstaat in zijn voorkeuren heeft aangegeven (zie de rubriek specifieke gegevens voor dit land).
   De lidstaat moet u contacteren en u een adres geven waarnaar u de andere facturen die niet zijn toegevoegd, kunt opsturen.

  Bijlage toevoegen/verwijderen

  Verplichte velden:

  • het land van teruggave waarvoor de bijlage bestemd is.
  • het document in het formaat (jpeg, pdf of tiff).

  Facultatief veld: beschrijving van de bijlage.

  Om een bijlage toe te voegen, klik op opslaan.

  Om een bijlage te verwijderen, klik op supprimer.

  aangifte via scherm - bijlagen toevoegen: het land en de bijlagen selecteren, beschrijving invullen

  Na het toevoegen van alle bijlagen, vink het vakje ‘Aanvinken om te bevestigen’ aan.

  knop aanvinken om te bevestigen

  Klik op ’Volgende stap’.

  5. Commentaar

  U kunt die rubriek alleen gebruiken voor een algemene opmerking die niet bestemd is voor een lidstaat.

  Als u een opmerking wenst te sturen naar een lidstaat van teruggave, voeg een verklarende nota toe aan het bestand dat bestemd is voor die lidstaat.

  De lengte van de commentaar is beperkt tot 10.000 tekens. Vermijd het gebruik van speciale tekens zoals: é, è, ç, ù, ë, É, È, &, $, *, <,>, +, | , /, \, « , », « ; » ...

  aangifte via scherm – bijlagen toevoegen: algemene commentaar

  Klik op ’Volgende stap’.

  6. Validatie van de gegevens

  In de module ‘Validatie van de gegevens’ zou er geen fout mogen voorkomen.

  Als er een foutmelding verschijnt, controleer dan de mogelijke oorzaken van de fout. Als u de fout die de indiening blokkeert niet verbetert, krijgt uw VAT Refund aanvraag de status ‘Verworpen’.

  U kunt de gegevens die u tot nu toe heeft ingevoerd, ook downloaden.

  Klik op ‘Volgende stap’.

  validatie van gegevens: geen fout vastgesteld
   

  7. Handtekening

  In de laatste module ‘Samenvatting van de ingevoerde gegevens en akkoord’, klik op ‘Tekenen en indienen’.

  knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de akkoordverklaring; ik onderteken deze zending digitaal

  8. Ontvangstbevestiging

  Wanneer u terugkeert naar het ‘Dashboard’, moet er een nieuwe regel met de VAT Refund aanvraag staan met de status ‘Succes’.

  U kunt uw ontvangstbevestiging downloaden door te klikken op pdf.

  mijn zendingen: VAT refund aanvraag met de status gevalideerd en ondertekend

Hoe een invoerdocument of een aankoopdocument invullen?

 • Invoerdocument

  Vul de volgende vier kaders in.

  invoerdocument – in te vullen kaders: document, leverancier, goederen en diensten, transactie en aftrek

  1. Document

  • Land van terugbetaling: vul de lidstaat in waar u de terug te vorderen btw heeft betaald.
   Nadat u dat veld hebt ingevuld, verschijnt de link specifieke gegevens voor dit land

   Klik op die link alvorens verder te gaan met de procedure om de volgende info te achterhalen:
   • te gebruiken munteenheid
   • de verschillende grensbedragen vanaf dewelke er gevraagd wordt een factuur in te dienen
   • de lijst met codes en hun beschrijving
   • te gebruiken ta(a)l(en):
    • om de beschrijving op te stellen als u de code ’10. Andere’ onder ’Goederen en diensten’ invult
    • om te communiceren met de lidstaat
      
  • Referentietype: vink MRN (Movement Reference Number) aan als het gaat over een aangifte voor douanevervoer die door de Europese douane wordt gebruikt om ingevoerde goederen te identificeren.

  • Referentie: duid de referentie van de factuur aan.

  • Datum: duid de datum aan waarop de factuur is verzonden.

  invoerdocument: specifieke gegevens voor dit land, land van terugbetaling, referentietype aan te vinken selectievakjes MRN of andere, referentie, datum

  2. Leverancier

  Om uw leverancier te identificeren, moet u de volgende velden invullen:

  • velden met sterretje: altijd
  • velden zonder sterretje: facultatief

  invoerdocument - leverancier: naam, adres, land, postcode en gemeente

  3. Goederen en diensten

  Om dat kader te openen, klik op plus.

  Kies in het uitrolmenu welke goederen en diensten u wilt laten terugbetalen. De goederen en diensten worden met een code weergegeven.

  Voor meer informatie over de codes en hun beschrijving: ziespecifieke gegevens voor dit land.

  invoerdocument - goederen en diensten: code, omschrijving en taal

  U kunt meerdere codes hebben.
  Om een nieuwe code toe te voegen, klik opplus.

  Om een code te verwijderen, klik opsupprimer.

  Past geen enkele code bij uw situatie?

  • Kies de code ’10. Andere’ en voeg een beschrijving toe.
  • Selecteer de taal waarin u de beschrijving schrijft door een van de voorkeursta(a)l(en) van het land van terugbetaling te gebruiken (zier specifieke gegevens voor dit land).
    

  4. Transactie en aftrek

  • Alle bedragen zijn in …: vul de munteenheid in die het land wenst (zie specifieke gegevens voor dit land).
   Vraag een nieuwe factuur in de juiste munteenheid als de gebruikte munteenheid op de factuur verschilt van de munteenheid van het land.

  • Maatstaf van heffing: vermeld het bedrag van de transactie exclusief btw.

  • Bedrag aan btw dat in rekening is gebracht: vul het bedrag aan btw in voor die transactie.
   Als u in het veld ‘Pro rata’ een percentage heeft ingevuld, wordt het bedrag aan btw automatisch aangepast.

  invoerdocument – transactie en aftrek: munteenheid van het bedrag, maatstaf van heffing, bedrag in rekening gebrachte btw, bedrag aftrekbare btw, pro rata

  Klik op ‘Toevoegen’ als alle verplichte velden zijn ingevuld om het invoerdocument te finaliseren.

  invoerdocument: lijst van de toegevoegde documenten

  Om een document aan te passen, klik op de overeenkomstige regel.

  Om een ander invoerdocument voor eenzelfde leverancier en hetzelfde land van terugbetaling in te vullen, kunt u de gegevens kopiëren door te klikken op icône copier un document.

  Om een document te verwijderen, klik opsupprimer.

 • Aankoopdocument

  Vul de volgende vier kaders in.

  aankoopdocument – in te vullen kaders: document, leverancier, goederen en diensten, transactie en aftrek

  1. Document

  • Land van terugbetaling: vul de lidstaat in waar u de terug te vorderen btw heeft betaald.
   Nadat u dat veld hebt ingevuld, verschijnt de link specifieke gegevens voor dit land

   Klik op die link alvorens verder te gaan met de procedure om de volgende info te achterhalen:
   • te gebruiken munteenheid
   • de verschillende grensbedragen vanaf dewelke er gevraagd wordt een factuur in te dienen
   • de lijst met codes en hun beschrijving
   • te gebruiken ta(a)l(en):
    • om de beschrijving op te stellen als u de code ’10. Andere’ onder ’Goederen en diensten’ invult
    • om te communiceren met de lidstaat
  • Vereenvoudigde factuur: vink dat vakje aan als u een factuur wilt indienen met de meest belangrijke info en een vereenvoudigde inhoud.
   Meer informatie

  • Datum: duid de datum aan waarop de factuur is verzonden.

  ankoopdocument: specifieke gegevens voor dit land, land van terugbetaling, vakje vereenvoudigde factuur aanvinken, referentie, datum

  2. Leverancier

  Er zijn drie manieren om uw leverancier te identificeren.

  Voor elke manier, moet u de volgende velden invullen:

  • velden met sterretje: altijd.
  • velden zonder sterretje: facultatief, behalve als het land van terugbetaling Duitsland is

  U moet alle velden invullen als het land van terugbetaling Duitsland is. Zo niet zal de Duitse overheid uw VAT Refund aanvraag automatisch weigeren en zullen ze de btw niet terugbetalen.

  • Geen identificatie

   Gebruik die optie alleen als u het vakje ‘Vereenvoudigde factuur’ in het kader ‘Document’ heeft aangevinkt.
   Vul de gevraagde informatie in.

   aankoopdocument - leverancier: vakje geen identificatie aangevinkt, naam, adres, land, postcode en gemeente

  • Btw-nummer

   Vul de gevraagde informatie in.

   aankoopdocument - leverancier: vakje btw-nummer aangevinkt, naam, adres, land, postcode en gemeente

  • Andere

   De optie ‘Andere’ verschijnt alleen als u Duitsland als land van terugbetaling heeft aangeduid.
   Vul de gevraagde informatie in.

   aankoopdocument - leverancier: vakje andere aangevinkt, naam, adres, land, postcode en gemeente

  3. Goederen en diensten

  Om dat kader te openen, klik op plus.

  Kies in het uitrolmenu welke goederen en diensten u wilt laten terugbetalen. De goederen en diensten worden met een code weergegeven.

  Voor meer informatie over de codes en hun beschrijving: ziespecifieke gegevens voor dit land.

  invoerdocument - goederen en diensten: code, omschrijving en taal

  U kunt meerdere codes hebben.
  Om een nieuwe code toe te voegen, klik opplus.

  Om een code te verwijderen, klik opsupprimer.

  Past geen enkele code bij uw situatie?

  • Kies de code ’10. Andere’ en voeg een beschrijving toe.
  • Selecteer de taal waarin u de beschrijving schrijft door een van de voorkeursta(a)l(en) van het land van terugbetaling te gebruiken (zier specifieke gegevens voor dit land).
    

  4. Transactie en aftrek

  • Alle bedragen zijn in …: vul de munteenheid in die het land wenst (zie specifieke gegevens voor dit land).
   Vraag een nieuwe factuur in de juiste munteenheid als de gebruikte munteenheid op de factuur verschilt van de munteenheid van het land.

  • Maatstaf van heffing: vermeld het bedrag van de transactie exclusief btw.

  • Bedrag aan btw dat in rekening is gebracht: vul het bedrag aan btw in voor die transactie.
   Als u in het veld ‘Pro rata’ een percentage heeft ingevuld, wordt het bedrag aan btw automatisch aangepast.

  invoerdocument – transactie en aftrek: munteenheid van het bedrag, maatstaf van heffing, bedrag in rekening gebrachte btw, bedrag aftrekbare btw, pro rata

  Klik op ‘Toevoegen’ als alle verplichte velden zijn ingevuld om het aankoopdocument te finaliseren.

  invoerdocument: lijst van de toegevoegde documenten

  Om een document aan te passen, klik op de overeenkomstige regel.

  Om een ander aankoopdocument voor eenzelfde leverancier en hetzelfde land van terugbetaling in te vullen, kunt u de gegevens kopiëren door te klikken op icône copier un document.

  Om een document te verwijderen, klik opsupprimer.

Wat te controleren in geval van een foutmelding bij het indienen van een VAT Refund aanvraag?

 • Via XML-bestand

  Het XSD-schema en de tags

  Controleer of uw XML-bestand het juiste XSD-schema heeft.

  Blanco tags zijn niet toegestaan. U moet dus elke tag die u vermeldt invullen.

  Het btw-nummer

  Uw VAT Refund aanvraag mag alleen correcte buitenlandse btw-nummers bevatten.

  Vul alleen het btw-nummer in zonder landcode.

  Controleer een btw-nummer.

  De naam van uw bestand

  Gebruik geen accenten of speciale tekens zoals: é, è, ç, ù, ë, É, È, &, $, *, <,>, +, | , /, \, « , », « ; »...

  Als u een gecomprimeerd (.VR) bestand gebruikt, moet de naam van het bestand identiek zijn in het XML-bestand als in het .vr bestand.

  De grootte van uw bestand

  De omvang van een bijlage is beperkt tot 5,2 MB per land van teruggave. Als u niet al uw facturen kunt samenvoegen in een bestand van die grootte, geef dit dan duidelijk aan in een nota in hetzelfde bestand.

  Het formaat van de getallen

  Elk getal moet twee decimalen na de komma hebben (bijvoorbeeld ‘123,40’, ‘456,00’).

  Het formaat van de e-mailadressen

  Controleer of er geen komma is gebruikt in plaats van een punt in de e-mailadressen. (Dat is een veelvoorkomende fout bij het gebruik van het numeriek toetsenbord, dat een komma geeft in plaats van een punt).

  Kopiëren en plakken

  Vermijd de functie kopiëren/plakken. Dat kan leiden tot diverse fouten in Intervat.

  Wat betekenen de iconen die voor de foutmeldingen staan?

 • Via scherm

  Het formaat van de bedragen

  Is er geen spatie voor of na het bedrag?

  bedrag met een extra spatie na het laatste cijfer

  Hebt u de twee cijfers na de komma ingevoerd?

  bedrag met slechts één cijfer na de komma

  De vermelding van alle noodzakelijke informatie

  Wanneer u niet alle nodige informatie vermeldt (bevestiging van uw e-mailadres, jaartal ...), kunt u niet naar de volgende stap gaan.

  Het IBAN-nummer of het BIC-nummer

  Hebt u het IBAN-nummer of het BIC-nummer correct ingevuld?

  IBAN-nummer of bic-nummer is niet correct

  De periode

  Hebt u de opeenvolgende kwartalen correct geselecteerd of een jaarlijkse aanvraag voor een volledig jaar ingediend?

  foutieve periode : geen opeenvolgende kwartalen of niet vroeger dan de dag van indiening of geen volledig jaar

  Factuurdatum

  Hebt u correct een factuurdatum geselecteerd die al gepasseerd is?

  factuur: selectie van een factuurdatum na de indieningsdatum

  Het overschakelen tussen stappen

  Gebruik de knoppen ‘Vorige stap’ of ‘Volgende stap’ in plaats van de pijlen browserbalk: pijlen om naar een vorige of een volgende pagina te gaan in uw browserbalk om van het ene scherm naar een ander scherm te gaan.

  Wat betekenen de iconen die voor de foutmeldingen staan?