Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verworpen aangifte of slechts gedeeltelijk geslaagde indiening

Wat moet ik doen als mijn aangifte verworpen werd?

Als u een aangifte indient (of een jaarlijkse klantenlisting, een intracommunautaire opgave ... ) die technisch ongeldig is, wordt deze ‘verworpen’.

mijn aangiften: verworpen aangifte

U moet de fouten in de aangifte verbeteren om deze correct te kunnen indienen.

U kunt:

> de fouten verbeteren en een nieuwe, verbeterde aangifte indienen. Afhankelijk van het type aangifte vindt u meer informatie over de mogelijke fouten in de rubriek ‘Een aangifte indienen’.

> vertrekken van de verworpen aangifte door te klikken op om de aangifte scherm per scherm te verbeteren.

mijn aangiften: scherm per scherm verbeteren van de verworpen aangifte

U komt meteen bij de module ‘Validatie van de gegevens’.

U kunt de blokkerende elementen verbeteren door scherm per scherm terug te keren naar de vorige stappen en zo de aangifte af te werken.

Neem contact met ons op als u het probleem niet opgelost krijgt.

Wat moet ik doen als mijn XML-bestand met meerdere aangiften verworpen wordt?

Als u een bestand indient met meerdere aangiften waarvan er één of meerdere fouten bevatten, verschijnt er een nieuwe regel in ‘Mijn aangiften’ met als status ‘Verworpen’.

In bepaalde gevallen kunt u gewoon verdergaan met indienen.

Als u bijvoorbeeld een bestand hebt ingediend met 765 aangiften waarvan er 750 technisch in orde zijn en 15 verworpen, zal uw bestand de status ‘Verworpen’ krijgen.

Klik op icône pour sélectionner la déclaration om door te gaan met het indienen van de conforme aangiften.

mijn aangiften: verworpen bestand:  indiening van conforme aangiften

1. Validatie van de gegevens

De module ‘Validatie van de gegevens’ moet minstens één blokkerende fout bevatten.

validatie van de gegevens: blokkerende fout

Klik onderaan het scherm op 'Volgende stap'.

2. Ondertekening

Klik in de laatste module 'Samenvatting van de ingevoerde gegevens en akkoord’ op 'Tekenen en indienen'.

knop tekenen en indienen, voorafgegaan door de melding voor akkoord, digitale ondertekening van deze verzending

3. Gedeeltelijk geslaagd

Aangezien u het bestand verstuurd hebt terwijl 15 aangiften fouten bevatten, heeft het bestand de status ‘Gedeeltelijk geslaagd’.

mijn aangiften: verzending van bestand gedeeltelijk geslaagd

Dat wil zeggen dat de 750 conforme aangiften correct zijn ingediend.

Voor de verworpen aangiften kunt u:

> een nieuw correct bestand indienen dat de fouten in de verworpen aangiften verbetert.
> ze één voor één indienen via de schermen. Klik opicône pour accéder aux déclarations rejetéesom toegang te krijgen tot de verworpen aangiften.

mijn aangiften: toegang tot verworpen aangiften

Klik op icône pour sélectionner la déclaration om te beginnen met het scherm per scherm indienen van de aangifte.

mijn aangiften: beginnen met verbeteren en indienen per scherm van de verworpen aangiften

Neem contact met ons op als u het probleem niet opgelost krijgt.