Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Klantenlijst en intracommunautaire opgave via een Excel-bestand

Met Intervat kunt u uw klantenlijst (KL) en uw intracommunautaire opgave (ICO) indienen via een Excel-bestand.

We willen uw werk vergemakkelijken: lange lijsten moet u niet meer manueel invoeren via de schermen.  U vermijdt ook het risico van gegevensverlies.
 

Excel-bestanden voor klantenlijst en intracommunautaire opgave

Hoe de bestanden gebruiken?

 • In beide bestanden zitten er verplicht in te vullen velden, deze zijn aangeduid met een (*).
 • Sommige gegevens worden automatisch ingevuld (grijze vakken).
 • U kunt maximaal 4877 lijnen invoeren in het Excel bestand.
 • Gebruik geen formules. De cellen mogen alleen waarden bevatten.
 • Als u bijlagen of commentaren wilt toevoegen, dan moet u eerst het bestand opladen in de schermen door het activeren van Herladen in de schermen.
  Opgelet: het opladen kan enige tijd in beslag nemen.
   

Kan ik een ander bestand of een andere toepassing dan Excel gebruiken?

 • Gebruik enkel de door ons opgemaakte modellen. Andere zullen verworpen worden.
 • Copy/paste gebruiken vanuit een ander bestand kan wel.
 • U kunt ook Excel-bestanden gebruiken via Open Office. U moet dan wel de indeling van het bestand respecteren.
   

Hoe worden de bestanden verwerkt?

 • Intervat bewaart de Excel-bestanden niet. Ze worden tijdens het downloaden geconverteerd en opgeslagen als XML-bestanden.
 • Als er fouten in het bestand zitten, dan wordt dat na de validatie weergegeven.
 • Als u de bestanden via de schermen oplaadt, dan wordt dat afgehandeld als een indiening via de schermen.