Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wat is Intervat ?

Wat is Intervat?

 • Wie kan Intervat gebruiken?

  Intervat kan gebruikt worden door natuurlijke personen en rechtspersonen die btw-belastingplichtigen zijn.

 • Waarvoor dient Intervat?

  Met de Intervattoepassing kunt u volgende documenten manueel of via een xml-bestand indienen:

  • periodieke btw-aangiften
  • klantenlistings
  • intracommunautaire opgaven
  • aanvragen tot terugbetaling VatRefund
  • opgaven van intracommunautaire levering van nieuwe vervoermiddelen
  • bijzondere btw-aangiften
  • registratie en aangiften via het éénloketsysteem OSS
  • aangiften curator
 • Is het mogelijk om nog een papieren aangifte in te dienen?

  In principe moet u uw periodieke btw-aangifte altijd op elektronische wijze indienen via de toepassing Intervat.

  Als dat om een van de volgende redenen niet mogelijk is voor u:

  • u beschikt niet over de nodige informaticamiddelen
  • een buitenlandse gevolmachtigde dient voor u de btw-aangifte in
  • in geval van technische problemen
  • ...

  dan kunt u een papieren aangifte indienen. Daarvoor moet u een ondertekende, schriftelijke verklaring met de redenen indienen bij uw belastingkantoor. U moet daar ook blanco aangifte-formulieren aanvragen en ze naar het scanningcentrum sturen.