Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Scanningscentrum

Als het aangifteformulier in het Nederlands is:

Federale Overheidsdienst Financiën
Scanningscentrum
Zuiderpoort – Blok B
Gaston Crommenlaan 6, Bus 001
9050 GENT (Ledeberg)

 

Als het aangifteformulier in het Frans of in het Duits is:

Service Public Fédéral Finances
Centre de scanning
Avenue du Prince de Liège 133, Bâtiment A
5100 NAMUR (Jambes)