MyMinfin

My Minfin logo

Maak via MyMinfin gebruik van de onlinediensten van de FOD Financiën en raadpleeg uw fiscale en patrimoniale gegevens. Dat kan met een pc, een tablet of een smartphone.

Wat vindt u allemaal via MyMinfin?

 • de toegang tot uw elektronische belastingaangifte (Tax-on-web)
 • een overzicht van uw eerdere belastingaangiften en aanslagbiljetten
 • een overzicht van uw schulden aan en de terugbetalingen door de administratie (personenbelasting, verkeersbelasting …)
 • de mogelijkheid om online een afbetalingsplan voor schulden die u terugvindt op uw fiscale balans in te dienen
 • de mogelijkheid om, bij een betwisting van een belastingaanslag of een btw-bedrag, via het onlineformulier een bezwaar of verzoekschrift in te dienen en de status van dat dossier op te volgen
 • een overzicht van uw kadastrale gegevens en uw huurcontracten
 • een overzicht van uw slapende tegoeden
 • de mogelijkheid om na te gaan of kredietinstellingen de administratie op de hoogte brachten van uw schulden (in dat geval riskeert u uw terugbetaling van de personenbelasting niet of niet volledig te ontvangen) de gegevens van uw bevoegd belastingkantoor...

En, als u een professionele activiteit uitoefent (via MyMinfin Pro):

 • de mogelijkheid om voor de onderneming die u vertegenwoordigt een 'bewijs van geen schuld' te downloaden
 • de mogelijkheid om voor de onderneming die u vertegenwoordigt de fiscale balans (bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting …) te raadplegen via het KBO-nummer
 • ...

Naar de toepassing:

www.myminfin.be