Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

NCTS

Deze e-service biedt u de mogelijkheid om al uw verrichtingen in het kader van het communautair en gemeenschappelijk douanevervoer voortaan langs elektronische weg op te volgen en af te handelen.

Omdat de te verzenden gegevens van vertrouwelijke aard zijn moet de elektronische verbinding beveiligd worden. Hiervoor is een certificaat vereist.

Indien u reeds over een certificaat beschikt (voor de BTW-aangiften of aangiften bedrijfsvoorheffing …) kan u onmiddellijk verdergaan. Zo niet, moet u zich eerst wenden tot de websites van Certipost, Global Sign of ISABEL, waar u dit certificaat kan aanvragen. U kunt eveneens uw elektronisch identiteitskaart gebruiken.

De persoon die handelt voor eigen rekening en die de web NCTS wil gebruiken, dient te beschikken over ofwel:

  • een elektronische identiteitskaart, afgeleverd in België 
  • een certificaat X.509

De certificaten X.509 erkend door FOD Financiën afgeleverd door :


Naar de toepassing: