Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tax-on-web

Toegang tot uw online aangifte

De uiterste datum voor het indienen van uw aangifte via Tax-on-web (personenbelasting) is:

Video informatie Tax On Web

Hoe dien ik mijn aangifte online in?

 • Ga naar MyMinfin.be.
 • Meld u aan.
 • Kijk de vooraf ingevulde gegevens na. Indien nodig verbetert u ze of vult u ze aan.
 • Klik op ‘Bevestigen voor verzending’.
 • Kijk uw aangifte een laatste keer na. Vergeet niet het vakje ‘Ik hou de nodige verantwoordingsstukken (opgenomen in de toelichting) ter beschikking’ aan te kruisen.
 • Klik op ‘Verzenden’.
 • Opgelet: als u een gemeenschappelijke aangifte indient, moet uw partner de aangifte ook nog verzenden.

Top

Waar vind ik hulp over de inhoud van mijn aangifte?

 • Gebruik de online hulp in Tax-on-web die u vindt bij verschillende codes:
  • om een wizard te openen die u helpt om een code in te vullen
  • om de gegevens van uw fiscale fiches te bekijken
  • om de inhoud van de toelichting bij de aangifte te lezen
 • Bekijk onze FAQ.
  ​U vindt ook meer informatie in de verschillende rubrieken van de website:
 • Richt u tot uw centrum Particulieren
  Hebt u een vraag over uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte? Dan kan u per telefoon terecht bij uw centrum Particulieren.
 • Doe een beroep op een accountant (of belastingadviseur).

Top


Hoe kan ik mijn belastingen laten berekenen?

Vooraleer u uw aangifte verzendt: klik op ‘Berekenen van de belastingen’ in het menu bovenaan de pagina. Opgelet, dit is een simulatie. In sommige gevallen kan de definitieve berekening van uw belastingen, die u vindt in uw aanslagbiljet (belastingafrekening), hiervan afwijken.

Nadat u uw aangifte verzonden hebt: in Tax-on-web klikt u onder ‘Mijn documenten’ op de knop ‘Berekenen’ naast uw aangifte.

Er verschijnt niets? Uw browser blokkeert waarschijnlijk pop-ups. Open de pop-up via de melding bovenaan of onderaan uw scherm of pas de instellingen van uw browser aan.

In sommige specifieke gevallen kunnen we momenteel uw belastingen nog niet berekenen. Dat heeft geen impact op uw aangifte: u moet niet wachten om ze te verzenden. De berekening van uw belastingen zal binnenkort beschikbaar zijn in Tax-on-web.

Top


Kan ik mijn aangifte bewaren vooraleer ze te verzenden?

Ja. U kunt uw aangifte bewaren en ze later verder bewerken, en dat zo vaak u wenst.

Opgelet: als uw aangifte klaar is, vergeet dan niet te klikken op ‘Bevestigen voor verzending’ en dan op ‘Verzenden’ om ons uw aangifte te sturen.

Dient u een gemeenschappelijke aangifte in? Als uw partner de aangifte verzond en u ze vervolgens wijzigt, moet uw partner zich ook opnieuw aanmelden, de aangifte openen en op ‘Verzenden’ klikken.

Top


Kan ik mijn aangifte nog verbeteren na verzending?

U hebt uw aangifte ingediend, maar beseft dat u een fout gemaakt hebt of iets bent vergeten te vermelden?

Tot 15 juli 2024

U hebt uw aangifte ingediend via MyMinfin (Tax-on-web), een medewerker van de FOD Financiën of een accountant

U kunt uw aangifte zelf (éénmaal) wijzigen via Tax-on-web.

Vergeet niet te klikken op ‘Bevestigen voor verzending’ en vervolgens op ‘Verzenden’ om ons uw verbeterde aangifte te bezorgen.

Dient u een gezamenlijke aangifte in? Uw partner moet zich ook opnieuw aanmelden, de aangifte openen en op ‘Verzenden’ klikken.

Hebt u al bijlagen bijgevoegd? Die worden bewaard. Indien nodig kunt u nog extra bijlagen toevoegen.

U kunt ook deel 2 van de aangifte toevoegen of verwijderen.

U hebt uw aangifte per post ingediend

Bel naar uw taxatiekantoor (centrum Particulieren).

U moet bijkomende bijlagen voor uw aangifte uploaden? Vraag de rechtzetting van uw aangifte aan via dit contactformulier (kies het onderwerp ‘Alle vragen over belastingen, betalingen en terugbetalingen’, dan ‘Personenbelasting’).  

Na 15 juli 2024

Het is niet meer mogelijk uw aangifte te verbeteren via MyMinfin (Tax-on-web).

Bel naar uw taxatiekantoor (centrum Particulieren).

U moet bijkomende bijlagen voor uw aangifte uploaden? Vraag de rechtzetting van uw aangifte aan via dit contactformulier (kies het onderwerp ‘Alle vragen over belastingen, betalingen en terugbetalingen’, dan ‘Personenbelasting’). 

Top


Moet ik bijlagen of nota’s toevoegen? Hoe doe ik dat?

U kunt bijlagen bij uw aangifte voegen. Dat is niet verplicht, maar voor bepaalde bewijsstukken wel aangewezen. Voor meer informatie kunt u de toelichting raadplegen.

U moet uw bewijsstukken echter wel bewaren en ze voorleggen als uw belastingdienst daarom vraagt.

De rubrieken van de aangifte waar u bijlagen aan kunt toevoegen zijn aangeduid met . Klik op de paperclip om een bijlage toe te voegen.

Bijlagen moet u verzenden in PDF-formaat. De omvang per bestand is beperkt tot 2 MB. De totale omvang voor alle bijlagen samen is beperkt tot 10 MB.

U kunt ook nota’s toevoegen aan uw aangifte. De rubrieken van de aangifte waar u een nota aan kunt toevoegen zijn aangeduid met .

Die nota’s mogen alleen tekst bevatten (dus geen afbeeldingen, tabellen enz.).

Top


Hoe kan ik nakijken of mijn aangifte goed verzonden is?

Na de verzending van de aangifte (door beide partners in geval van een gemeenschappelijke aangifte) verschijnt er meteen een bevestiging op het scherm.

Uw vindt uw aangifte dan in MyMinfin, onder ‘Mijn aangifte / Mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte’ en onder ‘Mijn documenten’.

Top


Kan ik mijn aangifte raadplegen na verzending?

Ja. Uw vindt uw aangifte in MyMinfin, onder ‘Mijn aangifte / Mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte’ en onder ‘Mijn documenten’.

Top


Wat is deel 2 van de aangifte?

Deel 2 moet alleen ingevuld worden door:

 • zelfstandigen,
 • bedrijfsleiders,
 • personen die inkomsten ontvangen hebben die niet aangegeven kunnen worden in deel 1, met name ‘diverse inkomsten’ (andere dan onderhoudsuitkeringen).

Wilt u deel 2 toevoegen aan uw aangifte? Meld u aan bij MyMinfin en ga naar uw aangifte. Klik vanuit uw TaxBox op:

 • ‘Invullen’ om uw aangifte te openen,
 • ‘Ik wil andere gegevens toevoegen' onderaan het scherm, vervolgens
 • ‘Deel 2 toevoegen' in het hoofdmenu van de aangifte.

U kunt deel 2 ook toevoegen nadat u uw aangifte verzonden hebt (zie ‘Verbetering’).

Top


Wat moet ik doen als mijn aangifte niet beschikbaar is in Tax-on-web?

 • Bent u niet-inwoner? Raadpleeg de FAQ over het indienen van uw belastingaangifte.
 • Hebt u vorig jaar of dit jaar België verlaten en woont u sindsdien in het buitenland? U moet een ‘speciale aangifte’ indienen op papier, ten laatste 3 maanden na uw vertrek. Contacteer uw belastingkantoor voor een ‘speciale aangifte’.
 • U bevindt zich niet in een van deze twee situaties? Contacteer uw belastingkantoor en vermeld uw rijksregisternummer (dat vindt u op uw identiteitskaart).

Top


Andere vraag?

Raadpleeg de veelgestelde vragen of contacteer ons Contact center.

Top