Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

UBO-register

Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinfin-portaal.

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (‘Wet’) voorziet in de invoering van een register van uiteindelijke begunstigden in België (waarbij het Engels acroniem ‘UBO’ staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het ‘UBO-register’).

 ons leren kennen onze kerncijfers


Ons dienstaanbod

Hoe inscrijven in het UBO-register?

registratie in het UBO-register

Registreer u in een paar stappen in het UBO-register om aan de wet te voldoen.

HOE registreren?

Inloggen op het UBO-register

inloggen op het UBO-register

Log in op het register van uiteindelijke begunstigden.

inloggen


Ons nieuwsoverzicht

TOEGANG VOOR PERSONEN ZONDER BELGISCHE AUTHENTICATIEMETHODE

Personen zonder een Belgische authenticatiemethode (eID, Itsme, TOTP ) kunnen vanaf nu via de toepassing ForREG (Foreign Registration) toegang krijgen tot het UBO-register. Volg de stappen op de FORREG-pagina om toegang te krijgen. 

BIJNA 21.000 SPOOK- OF SLAPENDE BEDRIJVEN EN VERENIGINGEN GESCHRAPT UIT DE KBO- 30/01/2024

Bijna 21.000 spook- of slapende entiteiten zijn uit de Kruispuntbank van Ondernemingen geschrapt vanwege het niet naleven van hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot het UBO-register. Dit initiatief heeft als doel de strijd tegen slapende of spookentiteiten te versterken en achterblijvers aan te moedigen hun uiteindelijke begunstigden te registreren. Deze schrappingen zijn het resultaat van de wijziging van het Wetboek van Economisch Recht door de wet van 5 november 2023 betreffende diverse bepalingen inzake economie, die op 21 december 2023 in werking is getreden. Drie redenen voor automatische schrapping van vennootschappen en verenigingen die niet aan hun verplichtingen met betrekking tot het UBO-register voldoen, zijn voorzien: 

  • Het niet verstrekken van informatie aan het UBO-register en publicatie in het Belgisch Staatsblad gedurende de afgelopen zeven jaar. 

  • Het niet nakomen van de verplichting om informatie te verstrekken aan het UBO-register binnen 60 dagen na het opleggen van een administratieve boete. 

  • Het niet voldoen aan de verplichting tot jaarlijks bijwerken. 

Hoewel de schrappingen louter administratief zijn, hebben ze aanzienlijke gevolgen. De betrokken entiteiten kunnen nog steeds juridisch bestaan, maar hun operaties en relaties met derden, met name banken, kunnen beperkt of zelfs volledig gestaakt worden.  

Maximaal 5 ubo-mandaten per onderneming - 10/01/2024

Vanaf nu kan een wettelijke vertegenwoordiger maximaal vijf UBO-mandaten aan derden toewijzen. Dit betekent dat de mandaatgever gelijktijdig aan maximaal vijf verschillende mandaatnemers mandaten kan toewijzen om toegang te krijgen tot of informatie in te vullen in het UBO-register. Voor meer informatie met betrekking tot mandaten kan je de volgende pagina raadplegen.

PUBLICATIE VAN DE KERNCIJFERS VAN het ubo-register - 1/12/2023

Heb je een vraag over de kerncijfers?
Om beter aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen, hebben we de kerncijfers van het UBO-register op onze website gepubliceerd.
U kunt ze raadplegen via de pagina "UBO-register" en vervolgens klikken op "Onze kerncijfers".

 Raadpleeg onze overige nieuwsberichten


Hulp nodig?

Hulp nodig?

Wij staan to​t uw dienst!

Heeft u een vraag over de registratie en het gebruik van het UBO-register? Heeft u een probleem met het registratieproces? Vele gebruikershandleidingen, FAQ’s en video's zijn beschikbaar om u te helpen.

Als u de oplossing voor uw probleem niet heeft gevonden, kunt u ook contact met ons opnemen via ons contactformulier of telefonisch op 02/572.57.57 (code 16552).

gebruikershandleidingen FAq'S VIDEO'S