Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

UBO-register

Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinfin-portaal.

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (‘Wet’) voorziet in de invoering van een register van uiteindelijke begunstigden in België (waarbij het Engels acroniem ‘UBO’ staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het ‘UBO-register’).

 ons leren kennen 


Ons dienstaanbod

Hoe inscrijven in het UBO-register?

registratie in het UBO-register

Registreer u in een paar stappen in het UBO-register om aan de wet te voldoen.

HOE registreren?

Inloggen op het UBO-register

inloggen op het UBO-register

Log in op het register van uiteindelijke begunstigden.

inloggen


Ons nieuwsoverzicht

WETTELIJKE WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET UBO-REGISTER - 24/02/2023

Op 17 februari 2023 werden het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, evenals de wet tot wijzigingen van de AML wet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en traden deze in werking op dezelfde dag.

De nieuwe bepalingen wijzigen met name de procedure met betrekking tot de raadpleging van het UBO-register, om te voldoen aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 november 2022. Vanaf nu worden aan het grote publiek drie voorwaarden (niet-cumulatief) gesteld voor het verkrijgen van toegang tot informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, (i)vzw’s, stichtingen, trusts, fiducies en gelijkaardige juridische constructies. In afwachting van IT-ontwikkelingen om het UBO-register aan te passen aan deze nieuwe wettelijke bepalingen, kunnen raadplegingsverzoeken per e-mail worden verzonden naar het adres ubobelgium@minfin.fed.be.

 Raadpleeg onze overige nieuwsberichten


Hulp nodig?

Hulp nodig?

Wij staan to​t uw dienst!

Hebt u een vraag over de registratie en het gebruik van het UBO-register? Een probleem met uw procedures? Hieronder vindt u FAQ’s, gebruikershandleidingen en video's om u te helpen. 

Als u de oplossing voor uw probleem niet hebt gevonden, kunt u ook contact met ons opnemen via ons contactformulier of telefonisch op het nummer 02/572.57.57 (code 16552).

gebruikershandleidingen FAq'S VIDEO'S