Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

UBO-register

Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinfin-portaal. 

De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om adequate, nauwkeurige en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. 

 ons leren kennen 


Ons dienstaanbod

Hoe inscrijven in het UBO-register?

registratie in het UBO-register

Registreer u bij het UBO register om in een paar stappen aan de wet te voldoen.

HOE INSChRIJVEN?

Inloggen op het UBO-register

raadpleeg het UBO-register

Log in op het register van uiteindelijke begunstigden.

Aanmelden in Ubo-register


Ons nieuwsoverzicht

WETTELIJKE WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET UBO-REGISTER - 24/02/2023

Op 17 februari 2023 werden het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, evenals de wet tot wijzigingen van de AML wet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en traden deze in werking op dezelfde dag.

De nieuwe bepalingen wijzigen met name de procedure met betrekking tot de raadpleging van het UBO-register, om te voldoen aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 november 2022. Vanaf nu worden aan het grote publiek drie voorwaarden (niet-cumulatief) gesteld voor het verkrijgen van toegang tot informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, (i)vzw’s, stichtingen, trusts, fiducies en gelijkaardige juridische constructies. In afwachting van IT-ontwikkelingen om het UBO-register aan te passen aan deze nieuwe wettelijke bepalingen, kunnen raadplegingsverzoeken per e-mail worden verzonden naar het adres ubobelgium@minfin.fed.be.

 Raadpleeg onze overige NIEUWsitemS


Hulp nodig?

Hulp nodig?

Wij staan to​t uw dienst!

Hebt u een vraag over de registratie en het gebruik van het UBO-register? Een probleem met uw procedures? Vele gebruikershandleidingen, FAQ's en video's zijn beschikbaar om u te helpen.

Als u de oplossing voor uw probleem niet hebt gevonden, kunt u ook contact met ons opnemen via ons contactformulier of telefonisch op het nummer 02/572.57.57 (code 16552).

gebruikershandleidingen FAq'S VIDEO'S