Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Upload van een bewijsstuk

Verplichting om elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is

Vanaf 11 oktober 2020 zijn alle informatieplichtigen verplicht om via het online platform elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is.

Die documenten kunnen, afhankelijk van het specifieke geval te bepalen door de informatieplichtige, een kopie van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, (i)vzw, trust of gelijkaardige juridische constructie, een aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte of elk ander document (gelegaliseerd als afkomstig uit een derde land) zijn. Die documenten moeten toestaan aan te tonen dat de verstrekte informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Deze documenten zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten. Onderworpen entiteiten of leden van het grote publiek hebben hier geen toegang toe.

Informatieplichtigen die voor 11 oktober 2020 zijn geregistreerd hebben tot 31 augustus 2021 om de documenten op te laden.

Informatieplichtigen die de registratie vanaf 11 oktober 2020 in orde brengen laden deze documenten op bij de registratie.

De praktische modaliteiten van het uploaden van dergelijke documenten zijn hieronder beschreven.

Upload van een bewijsstuk

  1. Ga naar het UBO-Register.
  2. Selecteer bij de keuze van uw identificatiemodus de optie “ in naam van een onderneming “.
  3. Eenmaal verbonden met de applicatie, klikt u op de startpagina op de optie “een entiteit opzoeken”.
  4. Op het formulier van de geselecteerde entiteit vindt u alle informatie over de entiteit in kwestie.
  5. Ga naar het tabblad “controlestructuur”. Klik vervolgens op de knop “Wijzigen” rechtsonder de pagina.
  6. De actieknoppen verschijnen. Klik vervolgens op de knop “de controle wijzigen” (het blauwe oogje naast de naam van de UBO).
  7. Laad vervolgens het document op via “+ kies een bestand”. Klik tot slot op de knop “bewaren”. Het bewijsstuk is upgeload.