Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

URBAIN

De toepassing URBAIN dient voor het uitwisselen van informatie tussen uw gemeente en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD).

Met de toepassing kunt u:

 1. Informatie over de kadastrale inkomens en de oppervlakten van de percelen opzoeken en downloaden
 2. De kadastrale leggers en de kadastrale percelenplannen opzoeken en downloaden
 3. De uitgereikte stedenbouwkundige vergunningen meedelen aan de AAPD

1. Informatie over de kadastrale inkomens en de oppervlakten van de percelen opzoeken en downloaden

In de toepassing URBAIN vindt u de informatie over de kadastrale inkomens en de oppervlakten van de percelen die u nodig hebt voor het opmaken van de begroting van uw gemeente. Die informatie is alleen beschikbaar via URBAIN.

2. De kadastrale leggers en de kadastrale percelenplannen opzoeken en downloaden

De toepassing URBAIN is voor uw gemeente de unieke bron om de kadastrale leggers en de kadastrale percelenplannen te downloaden.

3. Meedelen van de vergunningen en de meldingen

Gebruik de toepassing URBAIN om zo snel mogelijk de door het gewest of de gemeente uitgereikte vergunningen aan de AAPD mee te delen.

We hebben die informatie namelijk nodig om de kadastrale inkomens te kunnen aanpassen en vaststellen. De onroerende voorheffing, een belangrijke bron van inkomsten voor uw gemeente, wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen.

De mededeling via URBAIN vervangt de ‘lijsten 220 van de uitgereikte bouw- en verkavelingsvergunningen en de veranderingen die zich hebben voorgedaan aan eigendommen’.

Wat moet u precies meedelen?

 • De stedenbouwkundige vergunningen die door de gemeente of het gewest uitgereikt worden
 • Stedenbouwkundige meldingen (kleine bouwwerken waarvoor geen vergunning nodig is maar die wel bij de gemeente gemeld moeten worden)
 • Bouwovertredingen die door een gemeentelijke dienst vastgesteld worden (niet naleven van de vergunning)
 • De verkavelingsvergunningen
 • Infrastructuurwerken (nieuwe wegen, afschaffen van wegen, waterlopen, spoorlijnen)
 • Afgebroken, vernielde of in puin vervallen gebouwen
 • Bestemmingswijzigingen van goederen (weide die parking wordt, eengezinswoning omgevormd tot studentenhuis …)
 • Wijzigingen van het fiscale statuut van percelen, dat wil zeggen van vrijgesteld naar belast of omgekeerd (bijvoorbeeld een vrijgesteld schoolgebouw dat omgebouwd wordt tot woning)
 • Door de gemeente vastgestelde incoherenties in de kadastrale documenten

U werkt voor een gemeente, intercommunale of gewest? Blijf op de hoogte van de laatste info

Wat voor berichten?

U mag u onder meer verwachten aan de volgende berichten:

 • De aankondiging van de nieuwe toestand van de kadastrale gegevens in URBAIN
 • Updates over URBAIN of andere toepassingen om gegevens uit te wisselen
 • Wijzigingen in onze dienstverlening

Het aantal berichten dat u ontvangt, kan verschillen van jaar tot jaar.

Ik schrijf me in

Goed om te weten

U kunt uw taalvoorkeur aanduiden: Nederlands, Frans of Duits. Kiest u Duits, dan ontvangt u de berichten die niet in het Duits beschikbaar zijn in het Frans.

U ontvangt na het versturen van uw gegevens binnen het halfuur een mail om uw inschrijving te bevestigen. Hebt u geen mail ontvangen? Controleer dan de mappen ‘Onbelangrijke e-mail’ of ‘Ongewenste e-mail’. Mogelijk is de mail daarin terechtgekomen.

We behandelen uw gegevens volgens de privacyregels van de FOD.