Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Digitaal een bouwplan overmaken

U kunt via de toepassing URBAIN digitaal bouwplannen overmaken. De optie is bedoeld voor vergunningen die niet in het ‘Omgevingsloket van Vlaanderen’ ingebracht werden.

Het is van uiterst belang dat de bouwplannen systematisch in URBAIN opgeladen worden, zodat de FOD Financiën het kadastraal inkomen kan bepalen.

1. Het menu ‘Architectenplans’

Hier kunt u architectenplannen aan de hand van een aantal criteria opzoeken en aan een vergunning koppelen.

1.1 Koppelen

Plannen opzoeken via het referentienummer of adres van de vergunning

In dit scherm kunt u plannen opzoeken via het referentienummer of adres van de vergunning afgeleverd tijdens een bepaalde periode en per administratieve gemeente. Het resultaat van de opzoeking omvat plannen die werden ingevoerd door de gemeente, de architecten of de interne gebruikers van de FOD Financiën.

Met het aanvinken van de optie ‘Enkel opzoeken van plannen niet gekoppeld aan een vergunning’ krijgt u enkel de plannen die door de architecten in MyMinfinPro zijn ingevoerd en nog niet werden gekoppeld aan een vergunning. De infobullets geven meer info over welke plannen precies worden weergegeven in de resultatenlijst.

1.2 Opzoeking

Plannen opzoeken die door interne gebruikers van de FOD Financiën aan een vergunning werden gekoppeld

Via het scherm ‘Opzoeking’ kunt u plannen opzoeken die door gebruikers van de FOD Financiën aan een vergunning werden gekoppeld.

1.3 Opladen architectenplannen door de gemeentebesturen

Gemeentebesturen kunnen architectenplannen opladen in URBAIN door een reeds ingevoerde vergunning op te zoeken via het menu ‘Aangifte’, vervolgens ‘Opzoeking’. Nadat voldoende criteria werden ingevuld en de vergunning werd geopend, kunt u een plan toevoegen onderaan in het tabblad ‘Vergunning’ via deze knop:
Knop ‘Vergunning’

Door op de knop te klikken komt u in het volgende scherm terecht:
Drie opties: Teruggaan naar de vergunning, een plan koppelen en een plan opladen

In dit scherm hebt u drie opties:

 1. Terug gaan naar de vergunning: met deze knop keert u terug naar de vergunning.
 2. Een plan koppelen: met deze optie komt u in het scherm terecht dat hierboven reeds werd beschreven onder paragraaf ‘1.1 Koppelen’. Als de opzoeking geen resultaten geeft, kunt u vervolgens een plan opladen (zie hieronder).
 3. Een plan opladen: als u beschikt over het digitale architectenplan en het lokaal hebt opgeslagen, kunt u dat toevoegen door te klikken op de knop ‘Een plan opladen’. U komt dan in het volgende scherm terecht:
  Sélectionner le type de document souhaité

Selecteer het gewenste documenttype. U kunt het plan ophalen door te klikken op ‘Bladeren...’ en het daarna te selecteren vanuit de lokale map waarin het is opgeslagen. U kunt eventueel ook een korte beschrijving toevoegen. Klik daarna op ‘Opladen’.

Opgelet: als de bestandsgrootte meer dan 15 MB bedraagt, kan het systeem performantieproblemen ondervinden. Het is daarom aangeraden om grote plannen eerst te comprimeren alvorens ze op te laden. Dat kan via deze link.

Het opgeladen plan bekijken via het lijst-icoontje

Het plan is nu opgeladen en aan de vergunning gehecht. Door op het lijst-icoontje te klikken kunt u zien om welk bestand het precies gaat. U kunt het plan ook openen door op het download-icoontje te klikken.

Het plan downloaden via het download-icoontje

2. Gemeenten kunnen plannen opladen via zip-bestanden

Het gebruik van WeTransfer is niet meer toegestaan volgens de deontologische ICT-code van FOD Financiën. Daardoor kunnen gemeenten geen plannen meer doormailen via WeTransfer. In URBAIN werd een menu ontwikkeld waarin gemeenten zip-bestanden met plannen kunnen opladen.

Via ‘Laden van ZIP-bestanden’ kunnen de gemeenten de zip-bestanden met plannen opladen. Via ‘ZIP bestand export’ kunnen de bestanden gedownload worden door de Prodocscellen en aan de juiste Prodocsfiche gehecht worden.

 1. Klik op ‘Beheer van ZIP-bestanden’
 2. Klik op ‘Laden van ZIP-bestanden’
 3. Kies de gemeente in het rolmenu
 4. Klik op ‘Bladeren…’ en laad het zip bestand op
 5. Klik op ‘Opladen’
 6. De boodschap verschijnt dat het bestand goed is geregistreerd in de toepassing

Zip-bestanden opladen