Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

De API's van FOD Financiën

De FOD-Financiën zet meer en meer in op API’s en ontwikkelde recent in samenwerking met de accountancysector en het ITAA API’s die kunnen worden gebruikt door derden.

FAQs:

De API's van FOD Financiën

 • Wat is een API?

  API staat voor Application Programming Interface. Het is een manier om een verbinding te maken tussen twee of meerdere losstaande softwareprogramma’s. API’s zorgen zo voor interacties tussen applicaties, gegevens en apparaten. Via API’s kun je makkelijk gegevens uitwisselen tussen verschillende toepassingen omdat zij een aantal afspraken, technische codes en definities bevatten.

  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van Payconiq wanneer u tickets voor een evenement boekt. Payconic zal de betaalinformatie ophalen bij de website van het evenement en die koppelen aan uw bankapp. Of denk aan het inloggen met itsme: itsme gebruikt ook API’s om personen te identificeren en toegang te geven tot heel wat toepassingen van overheden, banken, enz.

 • Waarom zet de FOD Financiën in op API's?

  API’s zijn alomtegenwoordig en vereenvoudigen het leven van de digitale gebruiker aanzienlijk. Doordat één of meerdere systemen met elkaar interageren, zal de gebruiker heel wat minder clicks en acties moeten uitvoeren voor eenzelfde resultaat. Vergelijk het met een supermarkt waar je alles op één plek vindt in plaats van voor ieder soort product naar een andere winkel te moeten hollen.

  Als overheid streven we ook naar een zo eenvoudig en positief mogelijke digitale ervaring. We hebben ook wettelijk verankerd dat we onze interacties met burgers, rechtspersonen en derden zullen digitaliseren. We richten ons met onze API’s in eerste instantie enkel op de professionele gebruiker en nog niet op de gewone burger. Andere initiatieven zullen volgen.

De MyMinfin-API (MMF-API)

 • Wat doet de MMF-API?

  De FOD Financiën heeft een MyMinfin-API (MMF-API) ontwikkeld die het mogelijk maakt om een deel van de MyMinfin-software te laten communiceren met de software van derden.

  Zo kan de (professionele) eindgebruiker voor zijn eigen dossier en/of die dossiers waartoe hij/zij als mandataris toegang heeft via het MyMinfin-portaal:

  • documenten rechtstreeks in zijn/haar softwarepakket raadplegen en/of bewaren,
  • een lijst genereren van alle documenten in een dossier. In deze lijst kan de eindgebruiker filteren op bepaalde criteria zoals bijvoorbeeld een specifieke periode.

  Dankzij de koppeling die de MMF-API maakt tussen de FOD Financiën-software en de software van derden zullen er voor deze eindgebruiker een aantal nieuwe functionaliteiten beschikbaar zijn in zijn/haar administratief softwarepakket.

  Dankzij de MMF-API moeten bijvoorbeeld accountants al de documenten die ze voor hun klanten nodig hebben niet meer één voor één downloaden vanuit MyMinfin.

  Software die accountants gebruiken zal ook een beter overzicht kunnen genereren van de documenten van hun klanten: de documenten uit MyMinfin zullen rechtstreeks in het juiste dossier gesorteerd worden.

 • Welke partijen zijn betrokken?

  Naast de FOD Financiën en de (professionele) eindgebruiker, is er dus nog een derde partij betrokken. Dit zijn de ondernemingen die een administratief softwarepakket aanbieden aan de eindgebruiker.

  Die ondernemingen zijn onze partners, want zij moeten de MMF-API aan hun software koppelen opdat de eindgebruikers de API-functionaliteiten kunnen benutten.

  Om een beveiligd gebruik te verzekeren, moeten softwareontwikkelaars die de MMF-API aan hun softwarepakket willen koppelen zich bij de FOD Financiën aanmelden en aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Ik ben een software-onderneming, kan ik de MMF-API gebruiken?

  Het gebruik van de MMF-API staat open voor elke onderneming die:

  • software ontwikkelt om dossiers en/of gegevens te bundelen, structureren, visualiseren, vereenvoudigen en/of automatiseren, en
  • die software aanbiedt aan de professionele eindgebruiker.

  Om een beveiligd gebruik te verzekeren, moet u:

  1. uw onderneming registreren als erkende gebruiker, en
  2. de bijhorende gebruikersovereenkomst aanvaarden.

  U kunt de MMF-API pas koppelen nadat u de registratie als erkende gebruiker hebt voltooid. Het is aan de wettelijke vertegenwoordiger om het registratie-proces te initiëren. Volg deze stappen om uw onderneming te registreren: 

  1. Log  in op MyMinfin.
  2. Ga naar ‘Mijn professionele toepassingen’ en klik op ‘Aanvraag tot registratie van mijn onderneming als een erkende gebruiker van de API’s van de FOD Financiën’.  
  3. Vul de velden in en duid hier één of meerdere contactpersonen aan. Klik vervolgens op ‘verzenden’
  4. U ontvangt enkele dagen later als wettelijke vertegenwoordiger een bericht met daarin de gebruikersovereenkomst. Lees die en keur die goed.
  5. De door u opgegeven contactpersonen krijg toegang tot de technische documentatie om de MMF-API te koppelen.
  6. De registratie is hierbij voltooid.
 • Ik ben een professionele eindgebruiker, kan ik de MMF-API gebruiken?

  Als professionele gebruiker kunt u voor het uitvoeren van uw administratieve taken enkel gebruik maken van de MMF-API als de softwareontwikkelaar van het pakket dat u gebruikt de MMF-API  heeft gekoppeld.

  Vanaf september 2023 zullen deze koppelingen plaatsvinden. We zullen op deze pagina de lijst publiceren van softwareondernemingen waarmee de koppeling succesvol werd opgezet .

  U kunt zich richten tot de klantendienst van uw softwarepakket om hierover meer vragen te stellen.

 • Ik ben een particulier, kan ik de MMF-API gebruiken?

  Op dit moment richten we ons enkel op professionele gebruikers zoals accountants. Als burger kunt u op dit moment nog geen gebruik maken van de API-functionaliteit.

 • Kan mijn accountant mijn gegevens en documenten ophalen via de MMF-API?

  Als uw accountant gebruik maakt van een softwarepakket dat de MMF-API koppelde, dan kan hij via de MMF-API gegevens en documenten van zijn klanten ophalen die hij nodig heeft voor de verwerkingsopdracht waaraan hij/zij bezig is. De toegang tot die documenten is ook via de MMF-API alleen mogelijk als de accountant over een geldig, door zijn klant ondertekend, mandaat beschikt.

 • Technische documentatie

  Alleen ondernemingen die zich hebben geregistreerd en de bijhorende gebruikersovereenkomst hebben aanvaard, hebben toegang tot de technische documentatie om de MMF-API te koppelen.

  Ontwikkelt uw onderneming software en wilt u de MMF-API graag koppelen aan uw pakket? Registreer u dan via MyMinfin.

 • Een vraag over de MMF-API?

  Stel uw vragen over de MMF-API via het algemene contactformulier > kies ‘Technische vragen over informaticatoepassingen’.