Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

De API's van FOD Financiën

De FOD-Financiën zet meer en meer in op API’s en ontwikkelt momenteel in samenwerking met de accountancysector en het ITAA API’s die kunnen worden gebruikt door derden.

FAQs:

De API's van FOD Financiën

 • Wat is een API?

  API staat voor Application Programming Interface. Het is een manier om een verbinding te maken tussen twee of meerdere losstaande softwareprogramma’s. API’s zorgen zo voor interacties tussen applicaties, gegevens en apparaten. Via API’s kun je makkelijk gegevens uitwisselen tussen verschillende toepassingen omdat zij een aantal afspraken, technische codes en definities bevatten.

  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van Payconiq wanneer u tickets voor een evenement boekt. Payconic zal de betaalinformatie ophalen bij de website van het evenement en die koppelen aan uw bankapp. Of denk aan het inloggen met itsme: itsme gebruikt ook API’s om personen te identificeren en toegang te geven tot heel wat toepassingen van overheden, banken, enz.

 • Waarom zet de FOD Financiën in op API's?

  API’s zijn alomtegenwoordig en vereenvoudigen het leven van de digitale gebruiker aanzienlijk. Doordat één of meerdere systemen met elkaar interageren, zal de gebruiker heel wat minder clicks en acties moeten uitvoeren voor eenzelfde resultaat. Vergelijk het met een supermarkt waar je alles op één plek vindt in plaats van voor ieder soort product naar een andere winkel te moeten hollen.

  Als overheid streven we ook naar een zo eenvoudig en positief mogelijke digitale ervaring. We hebben ook wettelijk verankerd dat we onze interacties met burgers, rechtspersonen en derden zullen digitaliseren. We richten ons met onze API’s in eerste instantie enkel op de professionele gebruiker en nog niet op de gewone burger. Andere initiatieven zullen volgen.

De MyMinfin-API (MMF-API)

 • Wat doet de MMF-API?

  De FOD Financiën ontwikkelt een MyMinfin-API (MMF-API) die het mogelijk maakt om een deel van de MyMinfin-software te laten communiceren met de software van derden.

  Zo kan de (professionele) eindgebruiker voor zijn eigen dossier en/of die dossiers waartoe hij/zij als mandataris toegang heeft via het MyMinfin-portaal:

  • documenten rechtstreeks in zijn/haar softwarepakket raadplegen en/of bewaren,
  • een lijst genereren van alle documenten in een dossier. In deze lijst kan de eindgebruiker filteren op bepaalde criteria zoals bijvoorbeeld een specifieke periode.

  Dankzij de koppeling die de MMF-API maakt tussen de FOD Financiën-software en de software van derden zullen deze nieuwe functionaliteiten voor de eindgebruiker beschikbaar zijn in zijn/haar administratief softwarepakket.

  Dankzij de MMF-API moeten bijvoorbeeld accountants al de documenten die ze voor hun klanten nodig hebben niet meer één voor één downloaden vanuit MyMinfin.

  Software die accountants gebruiken zal ook een beter overzicht kunnen genereren van de documenten van hun klanten: de documenten uit MyMinfin zullen rechtstreeks in het juiste dossier gesorteerd worden.

 • Welke partijen zijn betrokken?

  Naast de FOD Financiën en de (professionele) eindgebruiker, is er dus nog een derde partij betrokken. Dit zijn de ondernemingen die een administratief softwarepakket aanbieden aan de eindgebruiker.

  Die ondernemingen zijn onze partners, want zij moeten de MMF-API aan hun software koppelen opdat de eindgebruikers de API-functionaliteiten kunnen benutten.

  Om een beveiligd gebruik te verzekeren, moeten softwareontwikkelaars die de MMF-API aan hun softwarepakket willen koppelen zich bij de FOD Financiën aanmelden en aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Ik ben een software-onderneming, kan ik de MMF-API gebruiken?

  Het gebruik van de MMF-API staat open voor elke onderneming die:

  • software ontwikkelt om dossiers en/of gegevens te bundelen, structureren, visualiseren, vereenvoudigen en/of automatiseren, en
  • die software aanbiedt aan de professionele eindgebruiker.

  Om een beveiligd gebruik te verzekeren, moet u:

  1. uw onderneming registreren als erkende gebruiker, en
  2. de bijhorende gebruikersovereenkomst aanvaarden.

  U kunt de MMF-API pas koppelen nadat u de registratie als erkende gebruiker hebt voltooid. Het is aan de wettelijke vertegenwoordiger om het registratie-proces te initiëren.

  Het is tijdelijk niet meer mogelijk om te registreren als erkende gebruiker. De registratieprocedure wordt momenteel aangepast. Zo gauw het opnieuw mogelijk is om te registreren vindt u hier alle nodige informatie.

 • Ik ben een professionele eindgebruiker, kan ik de MMF-API gebruiken?

  Als professionele gebruiker kunt u voor het uitvoeren van uw administratieve taken enkel gebruik maken van de MMF-API als de softwareontwikkelaar van het pakket dat u gebruikt de MMF-API  heeft gekoppeld.

  Zo gauw de eerste API’s gekoppeld zijn, zullen we op deze pagina de lijst publiceren van softwareondernemingen waarmee de koppeling succesvol werd opgezet .

  U kunt zich richten tot de klantendienst van uw softwarepakket om hierover meer vragen te stellen.

 • Ik ben een particulier, kan ik de MMF-API gebruiken?

  Op dit moment richten we ons enkel op professionele gebruikers zoals accountants. Als burger kunt u op dit moment nog geen gebruik maken van de API-functionaliteit.

 • Kan mijn accountant mijn gegevens en documenten ophalen via de MMF-API?

  Als uw accountant gebruik maakt van een softwarepakket dat de MMF-API koppelde, dan kan hij via de MMF-API gegevens en documenten van zijn klanten ophalen die hij nodig heeft voor de verwerkingsopdracht waaraan hij/zij bezig is. De toegang tot die documenten is ook via de MMF-API alleen mogelijk als de accountant over een geldig, door zijn klant ondertekend, mandaat beschikt.

 • Technische documentatie

  Alleen ondernemingen die zich hebben geregistreerd en de bijhorende gebruikersovereenkomst hebben aanvaard, hebben toegang tot de technische documentatie om de MMF-API te koppelen.

 • Een vraag over de MMF-API?

  Stel uw vragen over de MMF-API via het algemene contactformulier > kies ‘Technische vragen over informaticatoepassingen’.

De Intervat-API (INT-API)

 • Wat doet de INT-API?

  De FOD Financiën ontwikkelt momenteel de Intervat-API (INT-API) die de indiening van de periodieke btw-aangifte zal vergemakkelijken. Via die API zal de Intervat-software kunnen communiceren met de software van derden. Zo zullen ondernemingen of hun mandataris rechtstreeks vanuit het softwareprogramma dat zij gebruiken, periodieke btw-aangiften kunnen invullen en indienen. De onderneming of mandataris moet dus niet meer elke keer zijn aangifte rechtstreeks indienen in de toepassing Intervat.

  De INT-API voorziet in een eerste fase enkel in de indiening van de periodieke btw-aangifte, en niet in andere Intervat-acties.

  De INT-API is echter nog in volle ontwikkeling en kan momenteel nog niet gebruikt worden.

 • Welke partijen zijn betrokken?

  Naast de FOD Financiën en de (professionele) eindgebruiker, is er dus nog een derde partij betrokken. Dit zijn de ondernemingen die een administratief softwarepakket aanbieden aan de eindgebruiker.

  Die ondernemingen zijn onze partners, want zij zullen de INT-API aan hun software moeten koppelen opdat de eindgebruiker de API-functionaliteiten kan benutten.

  Om een beveiligd gebruik te verzekeren, zullen softwareontwikkelaars die de INT-API aan hun softwarepakket willen koppelen zich bij de FOD Financiën moeten aanmelden en aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Ik ben een softwareonderneming, kan ik de INT-API gebruiken?

  De INT-API is nog in ontwikkeling en kan momenteel nog niet gekoppeld worden aan uw software.

  Eenmaal ontwikkeld zal het gebruik van de INT-API openstaan voor elke onderneming die:

  • software ontwikkelt om btw-aangiften op te stellen,
  • die software aanbiedt aan de professionele eindgebruiker.

  Om een beveiligd gebruik te verzekeren, zal u:

  • uw onderneming moeten registreren als erkende gebruiker, en
  • de bijhorende gebruikersovereenkomst moeten aanvaarden.

  U zal de INT-API pas kunnen koppelen nadat u de registratie als erkende gebruiker hebt voltooid. Het is aan de wettelijke vertegenwoordiger om het registratie-proces te initiëren.

  Van zodra de INT-API beschikbaar is, vindt u hier de informatie die u nodig hebt om de API te koppelen aan uw software.

 • Ik ben een professionele eindgebruiker, kan ik de INT-API gebruiken?

  Als professionele gebruiker kunt u voor de indiening van uw periodieke btw-aangifte enkel gebruik maken van de INT-API als de softwareontwikkelaar van het pakket dat u gebruikt de INT-API heeft gekoppeld.

  Omdat de INT-API nog in ontwikkeling is, kan die nog niet gekoppeld worden. Zo gauw hierover meer informatie is, kunt u die hier terugvinden.

 • Ik ben een particulier, kan ik de INT-API gebruiken?

  Op dit moment richten we ons enkel op professionele gebruikers zoals accountants. Als burger kunt u op dit moment nog geen gebruik maken van de API-functionaliteit.