Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

BEPS13

 • 03.02.2020 - Nieuwe versie XML Tools en XSD schema. In februari 2020 krijgen de XML Tools (275 MF, LF, CBC NOT) een nieuw design en een technische update. De XSD Schema’s (275 MF, LF)  wijzigen zeer beperkt (PDF, 119.97 KB).
   
 • 17.09.2019 - BEPS13-formulieren: verlenging van de indieningstermijn tot en met donderdag 10.10.2019
  Deze bijkomende termijn geldt voor alle BEPS13-formulieren die moesten ingediend worden tegen 26.09.2019.
   
 • 30.07.2019 - Het portaal MyMinfin is geopend voor de indiening van correcties van CbC-bestanden
   
 • 30.07.2019 - Publicatie van de  brochure (PDF, 388.53 KB)met richtlijnen en voorbeelden voor de aanmaak van corrigerende CbC-bestanden.
   
 • 30.07.2019 - Een  nieuwe versie (PDF, 288.3 KB) van de Belgische validatieregels die worden toegepast op correcties van CbC-bestanden, is beschikbaar.
 • De notificatie (275 CBCNOT) moet niet meer elk jaar opnieuw worden ingediend, maar enkel wanneer er zich een wijziging voordoet. Deze aanpassing is van toepassing voor rapporteringsperiodes die eindigen op 31 december 2019 of later.

De OESO en G20 hebben in het kader van het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting) in oktober 2015 een reeks van rapporten met concrete maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen moeten toelaten de strijd aan te binden met gevallen van internationale belastingontwijking waarbij er sprake is van uitholling van de belastbare basis of van winstverschuiving.

Op haar beurt heeft de Raad van de Europese Unie eveneens een richtlijn (EU) 2016/881 van 25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU ingevoerd wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (DAC4).  Deze richtlijn sluit nauw aan met het BEPS actieplan 13 en meer in het bijzonder met de CbC-rapportering.

De betrokken landen moeten een gestandaardiseerde aanpak van documentatie-verplichtingen inzake verrekenprijzen opleggen. Deze is opgebouwd uit een drieledige structuur bestaande uit:

 • een groepsdossier (Master File) met gestandaardiseerde gegevens die relevant zijn voor alle groepsleden;
 • een lokaal dossier verrekenprijzen (Local File) dat specifiek verwijst naar belangrijke transacties van de lokale entiteit;
 • een landenrapport (Country-by-Country rapportering) met bepaalde informatie met betrekking tot de globale verdeling van de inkomsten en de belastingen van de groep evenals bepaalde indicatoren van de locatie en de economische activiteit binnen de groep.

Zowel het BEPS actieplan 13 van de OESO als de Europese richtlijn werden in de Programmawet van 01.07.2016 (artikelen 53 – 64, BS 04.07.2016) omgezet in Belgische wetgeving. Daarnaast zijn er nog de drie KB’s van 28.10.2016 bevattende de concrete inhoud en vorm van de drieledige verplichte documentatie structuur (master file, local file en country-by-country report) alsook een formulier inzake de notificatieplicht m.b.t. het landenrapport. Tenslotte werd in een Bericht in het Belgisch Staatsblad van 02.12.2016 nadere toelichting verstrekt inzake deze vier formulieren.

Meer informatie vindt u hier.