Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

BEPS13

Actualiteiten

 • 29-04-2021 - Door een IT-onderhoud zal de toegang tot de e-services van de FOD Financiën verstoord zijn op zondag 2 mei tussen 15 en 17 u

 • 09-03-2021 -  Vaak voorkomende problemen met betrekking tot het landenrapport (PDF, 98.61 KB)

 • 23-12-2020 - OESO - Richtlijnen over de gevolgen van de COVID-19-pandemie inzake de verrekenprijzen

  De richtlijnen bieden de belastingplichtigen en de belastingadministraties de nodige verduidelijking en ondersteuning bij de evaluatie en het beheer van de toepassing van de verrekenprijsregels voor de perioden die door de COVID-19-pandemie worden beïnvloed. Een onderwerp waaromtrent internationale coördinatie noodzakelijk is.

  Er zijn vier prioritaire thema’s die in de richtlijnen aan de orde komen:
  - vergelijkbaarheidsanalyse,
  - verliezen en de toerekening van specifieke kosten ingevolge COVID-19,
  - bijstandsprogramma's van de overheid en
  - voorafgaande prijsafspraken ("APAs").
   
 • 16-12-2020 - Uitstel voor indienen landenrapporten tot en met 17 januari 2021

  Begin december 2020 voerde de OECD een nieuw CbC XML Schema versie 2.0 in. Daarom verlengen we de termijn voor het indienen van de landenrapporten uitzonderlijk tot en met 17 januari 2021. Dat geldt voor alle landenrapporten die ingediend moesten worden tussen 3 december en 15 januari 2021.
   
 • 30.06.2020 - Circulaire 2020/C/88 FAQ betreffende BEPS13

 • 27.05.2020 - Overgang naar een nieuwe versie van het OECD CbC XML Schema

  Dit najaar schakelen we over naar versie 2.0 van het OECD CbC XML Schema, het XML schema dat in België gebruikt wordt voor de nationale indiening van CbC-bestanden.

  Op de pagina 'Hoe BEPS13 XML-bestanden opmaken?' vindt u meer informatie over de nieuwe versie van het XML Schema, over de datum van overschakeling en over een tijdelijk afsluiten van het portaal MyMinfin voor de indiening van CbC-bestanden. Deze tijdelijke afsluiting is noodzakelijk om de technische overgang naar het nieuwe XML schema voor te bereiden.
   
 • 03.02.2020 - Nieuwe versie XML Tools en XSD schema. In februari 2020 krijgen de XML Tools (275 MF, LF, CBC NOT) een nieuw design en een technische update. De XSD Schema’s (275 MF, LF)  wijzigen zeer beperkt (PDF, 119.97 KB).


De OESO en G20 hebben in het kader van het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting) in oktober 2015 een reeks van rapporten met concrete maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen moeten toelaten de strijd aan te binden met gevallen van internationale belastingontwijking waarbij er sprake is van uitholling van de belastbare basis of van winstverschuiving.

Op haar beurt heeft de Raad van de Europese Unie eveneens een richtlijn (EU) 2016/881 van 25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU ingevoerd wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (DAC4).  Deze richtlijn sluit nauw aan met het BEPS actieplan 13 en meer in het bijzonder met de CbC-rapportering.

De betrokken landen moeten een gestandaardiseerde aanpak van documentatie-verplichtingen inzake verrekenprijzen opleggen. Deze is opgebouwd uit een drieledige structuur bestaande uit:

 • een groepsdossier (Master File) met gestandaardiseerde gegevens die relevant zijn voor alle groepsleden;
 • een lokaal dossier verrekenprijzen (Local File) dat specifiek verwijst naar belangrijke transacties van de lokale entiteit;
 • een landenrapport (Country-by-Country rapportering) met bepaalde informatie met betrekking tot de globale verdeling van de inkomsten en de belastingen van de groep evenals bepaalde indicatoren van de locatie en de economische activiteit binnen de groep.

Zowel het BEPS actieplan 13 van de OESO als de Europese richtlijn werden in de Programmawet van 01.07.2016 (artikelen 53 – 64, BS 04.07.2016) omgezet in Belgische wetgeving. Daarnaast zijn er nog de drie KB’s van 28.10.2016 bevattende de concrete inhoud en vorm van de drieledige verplichte documentatie structuur (master file, local file en country-by-country report) alsook een formulier inzake de notificatieplicht m.b.t. het landenrapport. Tenslotte werd in een Bericht in het Belgisch Staatsblad van 02.12.2016 nadere toelichting verstrekt inzake deze vier formulieren.

Meer informatie vindt u hier.