Hoe BEPS13 XML-bestanden opmaken?

 • 30.07.2019 - Het portaal MyMinfin is geopend voor de indiening van correcties van CbC-bestanden
   
 • 30.07.2019 - Publicatie van de Downloadable file brochure (PDF, 388.53 KB)met richtlijnen en voorbeelden voor de aanmaak van corrigerende CbC-bestanden.
   
 • 30.07.2019 - Een Downloadable file nieuwe versie (PDF, 288.3 KB) van de Belgische validatieregels die worden toegepast op correcties van CbC-bestanden, is beschikbaar.
 • De notificatie (275 CBCNOT) moet niet meer elk jaar opnieuw worden ingediend, maar enkel wanneer er zich een wijziging voordoet. Deze aanpassing is van toepassing voor rapporteringsperiodes die eindigen op 31 december 2019 of later.

 • 06.05.2019 - Nieuwe versie van de xml-tool en het xsd-schema voor het lokaal dossier (275 LF)
  Vanaf 28.05.2019 moet u de versie 2.1 van het lokaal dossier gebruiken. Bestanden aangemaakt met de huidige xml-tool kan u ten laatste op 27.05.2019 indienen via MyMinfin. Hier kan u de wijzigingen en het xsd-schema vinden.


De BEPS13 XML-bestanden moeten worden opgemaakt overeenkomstig de xsd-schema’s zoals gedefinieerd door OESO of de FOD Financiën. Deze bestanden moet u nadien indienen via MyMinfin. Meer informatie vindt u hieronder per formulier.

Met deze tool kan u een XML-bestand aanmaken dat u vervolgens kan opladen via MyMinfin:

Archief