Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Archief - BEPS13

2024

 • 30.01.2024 - IT-onderhoud tijdens het weekend van 3 en 4 februari 2024

  Het volgende IT-onderhoud vindt plaats tijdens het weekend van 3 en 4 februari 2024. Er zal geen totale onderbreking van onze e-services zijn, maar storingen zijn tijdens deze periode mogelijk.

  Bedankt voor uw begrip.

2023

 • 07.09.2023 - IT-onderhoud in het weekend van 9 en 10 september 2023

  Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats in het weekend van 9 en 10 september 2023. Er zal geen totale onderbreking van onze e-services zijn, maar storingen zijn tijdens deze periode mogelijk.

  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 27.01.2023 - IT-onderhoud in het weekend van 3, 4 en 5 februari 2023

  Tijdens het eerste IT-onderhoud van het jaar zullen onze applicaties onbeschikbaar zijn:
  - Op vrijdag 3 februari van 18 u tot 20 u en op zaterdag 4 februari van 10 u tot 15 u.
  - Ook op andere momenten tijdens dit onderhoud zijn storingen mogelijk.
  Bedankt voor uw begrip.

2022

 • 06.09.2022 - IT-onderhoud: onderbrekingen mogelijk in het weekend van 10 en 11 september

  Tijdens het weekend van 10 en 11 september gaat het laatste trimestriële IT-onderhoud van het jaar door. Er is geen algemene onderbreking van de toepassingen voorzien, maar eventuele storingen zijn mogelijk.

  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 02.06.2022 - IT-onderhoud: onderbreking van de e-services op zondag 5 juni en maandag 6 juni (pinksterweekend)

 • 10.03.2022 - IT-onderhoud in het weekend van 12 en 13 maart: planning

  Zaterdag 12 maart: de e-services zullen tussen 9 en 14 uur niet beschikbaar zijn.
  Zondag 13 maart: de e-services zullen tussen 8.30 en 10.30 uur verstoord (korte onderbrekingen) zijn.
  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 23.02.2022 - Tijdelijke onderbreking van de verzending van ontvangstbevestigingen voor CbC-bestanden

  Wanneer we de noodzakelijke voorbereidingen treffen voor de verwerking van de ontvangen CbC-rapporten en de verzending naar de betrokken partnerlanden, onderbreken we tijdelijk de validatie en bijgevolg de verzending van ontvangstbevestigingen. Dit voor de rapporteringen die via het portaal MyMinfin - BEPS13 - Landenrapporten (productie) worden ingediend. Enkel fouten die betrekking hebben op het XSD-schema zelf, zullen onmiddellijk gesignaleerd worden.

  Tijdens deze onderbreking blijft het steeds mogelijk om CbC-rapporten in te dienen. De status in MyMinfin blijft ‘Verzending van het bestand in verwerking’ tot de verzendingen naar de partnerlanden afgerond zijn. Van zodra de verzendingen naar de partnerlanden afgerond zijn, wordt de validatie terug hervat en zullen de ontvangstbevestigingen verstuurd worden.

  In principe duurt de opschorting van het versturen van de ontvangstbevestigingen 15 dagen. De internationale uitwisselingsperioden zijn maart, juni, september en december.

2020

 • 23.12.2020 - OESO - Richtlijnen over de gevolgen van de COVID-19-pandemie inzake de verrekenprijzen

  De richtlijnen bieden de belastingplichtigen en de belastingadministraties de nodige verduidelijking en ondersteuning bij de evaluatie en het beheer van de toepassing van de verrekenprijsregels voor de perioden die door de COVID-19-pandemie worden beïnvloed. Een onderwerp waaromtrent internationale coördinatie noodzakelijk is.

  Er zijn vier prioritaire thema’s die in de richtlijnen aan de orde komen:
  - vergelijkbaarheidsanalyse,
  - verliezen en de toerekening van specifieke kosten ingevolge COVID-19,
  - bijstandsprogramma's van de overheid en
  - voorafgaande prijsafspraken ("APAs").

 • 16.12.2020 - Uitstel voor indienen landenrapporten tot en met 17 januari 2021

  Begin december 2020 voerde de OECD een nieuw CbC XML Schema versie 2.0 in. Daarom verlengen we de termijn voor het indienen van de landenrapporten uitzonderlijk tot en met 17 januari 2021. Dat geldt voor alle landenrapporten die ingediend moesten worden tussen 3 december en 15 januari 2021.
   
 • 27.05.2020 - Overgang naar een nieuwe versie van het OECD CbC XML Schema

  Dit najaar schakelen we over naar versie 2.0 van het OECD CbC XML Schema, het XML schema dat in België gebruikt wordt voor de nationale indiening van CbC-bestanden.

  Op de pagina 'Hoe BEPS13 XML-bestanden opmaken?' vindt u meer informatie over de nieuwe versie van het XML Schema, over de datum van overschakeling en over een tijdelijk afsluiten van het portaal MyMinfin voor de indiening van CbC-bestanden. Deze tijdelijke afsluiting is noodzakelijk om de technische overgang naar het nieuwe XML schema voor te bereiden.
   
 • 03.02.2020 - Nieuwe versie XML Tools en XSD schema.

  In februari 2020 krijgen de XML Tools (275 MF, LF, CBC NOT) een nieuw design en een technische update. De XSD Schema’s (275 MF, LF)  wijzigen zeer beperkt (PDF, 119.97 KB).

 • Op 16.01.2018 is het XSD-schema van het lokaal dossier aangepast. Indien u de foutmelding “error: cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element ‘Declaration275LF’.” gebruikt u nog de oude versie. De nieuwe versie vindt u hier.

Administratieve toleranties

 • Ondernemingen zonder Belgische wettelijke vertegenwoordiger en zonder BIS-nummer en/of elektronische vreemdelingenkaart met een indieningstermijn tot 30.11.2018.

  De BEPS13-formulieren behalve formulier 275 CbC (Country-by-Country) met een uiterste indieningsdatum tot 30.11.2018 mogen voor deze ondernemingen verstuurd worden naar het e-mailadres BEPS13@minfin.fed.be. Gelieve in uw e-mail te vermelden dat u gebruik maakt van deze tolerantie en het formulier zowel in PDF-formaat als in XML-formaat als bijlage toe te voegen.
  Let op: het formulier 275 CbC (Country-by-Country) moet verplicht via MyMinfin worden ingediend. Geen enkele indiening via e-mail wordt aanvaard.

 • 275CBCNOT aanslagjaar 2018, 275CBC aanslagjaar 2017 en 275MF aanslagjaar 2017

  De indieningstermijn die verstrijkt op 31.12.2017 is verlengd tot en met 31.03.2018. Voor alle formulieren die tussen 31.12.2017 en 31.03.2018 moeten ingediend worden is de termijn verlengd tot en met 31.03.2018.
   
 • Formulieren 275LF (lokaal dossier) en 275CBCNOT (notificatie) aanslagjaar 2017 (boekjaren afgesloten tussen 31.12.2016 en 30.12.2017)

  De mogelijkheid om de lokaal dossiers en notificaties met betrekking tot aanslagjaar 2017 in te dienen is verlengd. U heeft de keuze tussen het versturen van deze formulieren naar het e-mailadres BEPS13@minfin.fed.be of door de betreffende XML-bestanden te versturen via MyMinfinPro.
   
 • Door de geleidelijke inwerkingtreding van de bepalingen inzake het lokaal dossier (01.01.2016 voor de delen A1 tot en met A8 en C1 van het formulier en 01.01.2017 voor het deel B1 tot en met B12 van het formulier) is voorzien in een specifiek formulier ( Nederlands (PDF, 102.92 KB) -  English (PDF, 144.06 KB)) alleen te gebruiken voor het aanslagjaar 2017.