Biztax

De belastingaangifte van uw vzw of stichting moet verplicht elektronisch ingediend worden! Meer info.

Via Biztax kunt u aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners/vennootschappen indienen.
 

Actualiteiten
 

 • 15-07-2019 - Nieuwigheden 2019 - Voorafbetalingen
  De 'In aanmerking te nemen voorafbetalingen' (code 1810 in de aangifte) wordt niet langer uitgesplitst per kwartaal.  Meer info (PDF, 428.36 KB)
   
 • 08-07-2019 - Biztax aanslagjaar 2019 is beschikbaar
  De aangifte en haar bijlagen in het Duits zijn nog niet volledig beschikbaar in Biztax.
   
 • 14-09-2018 - Aangiften in de vennootschapsbelasting en in de belasting niet-inwoners - vennootschappen (alle aanslagjaren) - probleem in het formulier 275R 
  We hebben een probleem vastgesteld in het formulier 275R voor de investeringsreserve. In dit formulier bevindt zich een overzichtstabel van de investeringen in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa waarbij investeringen worden ingevuld over drie belastbare tijdperken.
   
  Maar in deze tabel wordt de visualisatie van de ingevulde gegevens vervormd: er worden bijkomende lijnen ingevuld en ingevulde informatie in belastbaar tijdperk-1 en belastbaar tijdperk-2 verdwijnt.
   
  Onze ICT-diensten zijn actief op zoek naar een oplossing voor dit probleem.
  In afwachting vragen we u om deze overzichtstabel uitzonderlijk niet in te vullen maar hem als pdf toe te voegen bij de ‘andere bijlagen’ in de aangifte.
   
  We zullen u zo spoedig mogelijk meer informatie verstrekken.
   
 • 07-09-2017 - Systeem van ondertekenen vereenvoudigd
  Voortaan kunt u uw aangifte gemakkelijker en sneller ondertekenen in enkele klikken, via de knop 'Verzenden'. Wij hebben het oude systeem vervangen dat gebruik maakte van pdf-bestanden.
   
 • 04-08-2017 - Bericht betreffende Lokaal Dossier - Verrekenprijzen (Local file 275 LF)
  Omwille van praktische redenen werd besloten om het lokaal dossier (zoals voorzien in het artikel 321/5 WIB 92 - Programmawet van 01.07.2016 - Belgisch Staatsblad 4/7/2016) niet als dusdanig toe te voegen aan de aangiften in Biztax zelf maar wel in een specifieke applicatie ontworpen voor alle rapporteringsverplichtingen inzake verrekenprijzen (lokaal dossier, groepsdossier, landenrapport en notificatieplicht inzake landenrapport).

  Voor meer info hieromtrent zie link.
   
 • 16-06-2016 - De elektronische mandaten zijn actief.
  Meer informatie vindt u op de pagina ‘Documentatie’.
   
 • 02-06-2016 - Vennootschapsbelasting/niet-inwoners: in bepaalde gevallen automatisch bijkomend uitstel voor het indienen van de aangifte voor de gebroken boekjaren  

   

Archief