Biztax

De belastingaangifte van uw vzw of stichting moet verplicht elektronisch ingediend worden! Meer info.

Via Biztax kunt u aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners/vennootschappen indienen.
 

Actualiteiten
 

 • Opening Biztax ten laatste vanaf 11 juli 2019
  Biztax zal ten laatste vanaf 11 juli 2019 beschikbaar zijn voor het aanslagjaar 2019 (we zullen u binnenkort informeren over de exacte datum).

  De hervormingsmaatregelen op het vlak van de vennootschapsbelasting zijn positief voor de vennootschappen; omwille van de omvang van die maatregelen zijn er veel technische aanpassingen in Biztax nodig.

  Het aangifteformulier en de toelichting zijn al beschikbaar:
  U krijgt tot en met 26 september 2019 (eerste termijn) de tijd om uw aangifte in te dienen.
   
 • 27-09-2018 - Aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven: verlenging van de indieningstermijn tot en met maandag 1 oktober 2018
  Door technische problemen in de toepassing Biztax krijgt u extra tijd tot en met maandag 1 oktober 2018 voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen, en het lokaal dossier 275LF.

  Deze bijkomende termijn geldt voor alle aangiften die moesten ingediend worden tegen 27 september 2018.
   
 • 14-09-2018 - Aangiften in de vennootschapsbelasting en in de belasting niet-inwoners - vennootschappen (alle aanslagjaren) - probleem in het formulier 275R 
  We hebben een probleem vastgesteld in het formulier 275R voor de investeringsreserve. In dit formulier bevindt zich een overzichtstabel van de investeringen in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa waarbij investeringen worden ingevuld over drie belastbare tijdperken.
   
  Maar in deze tabel wordt de visualisatie van de ingevulde gegevens vervormd: er worden bijkomende lijnen ingevuld en ingevulde informatie in belastbaar tijdperk-1 en belastbaar tijdperk-2 verdwijnt.
   
  Onze ICT-diensten zijn actief op zoek naar een oplossing voor dit probleem.
  In afwachting vragen we u om deze overzichtstabel uitzonderlijk niet in te vullen maar hem als pdf toe te voegen bij de ‘andere bijlagen’ in de aangifte.
   
  We zullen u zo spoedig mogelijk meer informatie verstrekken.
   
 • 04-06-2018 - Biztax aanslagjaar 2018 is beschikbaar
   
 • 07-09-2017 - Systeem van ondertekenen vereenvoudigd
  Voortaan kunt u uw aangifte gemakkelijker en sneller ondertekenen in enkele klikken, via de knop 'Verzenden'. Wij hebben het oude systeem vervangen dat gebruik maakte van pdf-bestanden.
   
 • 04-08-2017 - Bericht betreffende Lokaal Dossier - Verrekenprijzen (Local file 275 LF)
  Omwille van praktische redenen werd besloten om het lokaal dossier (zoals voorzien in het artikel 321/5 WIB 92 - Programmawet van 01.07.2016 - Belgisch Staatsblad 4/7/2016) niet als dusdanig toe te voegen aan de aangiften in Biztax zelf maar wel in een specifieke applicatie ontworpen voor alle rapporteringsverplichtingen inzake verrekenprijzen (lokaal dossier, groepsdossier, landenrapport en notificatieplicht inzake landenrapport).

  Voor meer info hieromtrent zie link.
   
 • 16-06-2016 - De elektronische mandaten zijn actief.
  Meer informatie vindt u op de pagina ‘Documentatie’.
   
 • 02-06-2016 - Vennootschapsbelasting/niet-inwoners: in bepaalde gevallen automatisch bijkomend uitstel voor het indienen van de aangifte voor de gebroken boekjaren  

   

Archief