Biztax

Vzw of stichting? Meer info over de aangifte in de rechtspersonenbelasting.

Via Biztax kunt u aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners/vennootschappen indienen.
 

Actualiteiten
 

 • 12-11-2020 - Aangiften VenB - RPB - BNI-Ven: termijn verlengd tot en met 30 november 2020
  De minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, heeft beslist om uitstel te geven tot en met 30 november 2020 voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, in de belasting niet-inwoners-vennootschappen en in de rechtspersonenbelasting (aangiften die tussen 16 november 2020 en 30 november 2020 ingediend moesten worden).

  De indieningstermijn voor deze aangiften was eerder vastgesteld op 16 november 2020.
   
 • 07-08-2020 - Aangifte in de vennootschapsbelasting/belasting niet-inwoners vennootschappen: aanpassing van het formulier 275 U (investeringsaftrek)
  Het regime van de investeringsaftrek (IA) werd gewijzigd door de wet van 15 juli 2020 (‘Corona III’). Het tabblad 275 U in Biztax is bijgewerkt op 6 augustus 2020.

  Wanneer u een softwarepakket gebruikt om de aangiften in Biztax in te dienen, moet dit mogelijk worden aangepast aan deze nieuwe wetgeving.
  Contacteer uw softwareleverancier of volg zijn updates op om te weten of en wanneer uw pakket werd aangepast. Zo kunt u de aangifte nog indienen/wijzigen, conform deze aanpassing en binnen de normale indieningstermijnen.

  Meer info 
 • 06-07-2020 - Opening Biztax aanslagjaar 2020 - Verlenging van de indieningstermijn voor de aangiften VenB - RPB - BNI-ven tot en met 29 oktober 2020
  Meer info

  Opmerking: de aangifte en haar bijlagen in het Duits zijn nog niet volledig beschikbaar in Biztax.

 • 04-06-2020 - Indieningstermijnen voor de aangiften VenB, RPB, BNI-Ven aanslagjaar 2020
  De indieningstermijnen voor de aangiften (aanslagjaar 2020) zijn gepubliceerd op de website

 • 19-08-2019 - Gebruikt u een Mac om toegang te krijgen tot Biztax?
  Wij raden u aan om uw Mac te configureren  volgens deze instructies (PDF, 457.75 KB).
   
 • 13-08-2019 - Het gebruik van “Internet Explorer” wordt NIET langer ondersteund
  Wanneer u de applicatie Biztax raadpleegt, raden wij het gebruik van een recente versie van één van de volgende webbrowsers aan: Waarom GEEN Internet Explorer meer?
  “Internet Explorer” is een compatibiliteitsoplossing voor oude websites en applicaties. Microsoft ondersteunt er geen nieuwe webstandaarden meer voor. En hoewel er inderdaad nog websites goed werken op Internet Explorer, is het voor ontwikkelaars de norm geworden om hun websites en applicaties te testen in moderne browsers. Dit is ook zo meegedeeld door Chris Jackson – bij Microsoft wereldwijd verantwoordelijk voor cybersecurity (blogpost).
   
 • 14-09-2018 - Aangiften in de vennootschapsbelasting en in de belasting niet-inwoners - vennootschappen (alle aanslagjaren) - probleem in het formulier 275R 
  We hebben een probleem vastgesteld in het formulier 275R voor de investeringsreserve. In dit formulier bevindt zich een overzichtstabel van de investeringen in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa waarbij investeringen worden ingevuld over drie belastbare tijdperken.
   
  Maar in deze tabel wordt de visualisatie van de ingevulde gegevens vervormd: er worden bijkomende lijnen ingevuld en ingevulde informatie in belastbaar tijdperk-1 en belastbaar tijdperk-2 verdwijnt.
   
  Onze ICT-diensten zijn actief op zoek naar een oplossing voor dit probleem.
  In afwachting vragen we u om deze overzichtstabel uitzonderlijk niet in te vullen maar hem als pdf toe te voegen bij de ‘andere bijlagen’ in de aangifte.
   
  We zullen u zo spoedig mogelijk meer informatie verstrekken.
   

Archief