Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangiften en bijlagen - toelichtingen

Toelichtingen - aanslagjaar 2024

Kenmerk Formulier
204.3  Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen en voorzieningen voor risico's en kosten (PDF, 457.8 KB)
270MLH

 Door de huurder van een onroerend goed of houder van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed bij de aangifte in de inkomstenbelastingen te voegen bijlage (PDF, 143.77 KB)

Meer informatie over het model van de toe te voegen bijlage

 Meer informatie over hoe formulier 270MLH in te vullen (PDF, 244.1 KB)

274 APT-8  Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone. Behoud van de nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen. Kleine en middelgrote onderneming (PDF, 281.86 KB)
274 APT-9  Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone. Behoud van de nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen. Kleine en middelgrote onderneming (PDF, 281.17 KB)
275.1  Aangifte in de vennootschapsbelasting (PDF, 949.88 KB)
275.2  Aangifte in de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) (PDF, 869.41 KB)
275 A  Liquidatiereserve (PDF, 302.45 KB)
275 B  Vrijstelling van meerwaarden op zeeschepen (PDF, 398.97 KB)
275 CDI  Interestaftrek overeenkomst (PDF, 427.77 KB)
275 CRC  Overeenkomst van collectieve verzaking aan de berekening van de EBITDA (PDF, 143.29 KB)
275 CTIG  Groepsbijdrage overeenkomst (PDF, 434.13 KB)
275 F  Aangifte van gedane betalingen naar staten die niet effectief en substantieel de OESO-standaard op het gebied van uitwisseling van inlichtingen toepassen of naar staten zonder of met een lage belasting (PDF, 330.69 KB)
275 INNO  Innovatie-inkomsten (PDF, 584.65 KB)
275 K  Gespreide belasting van meerwaarden op bepaalde effecten (PDF, 325.13 KB)
275 RR  Wederopbouwreserve (PDF, 297.54 KB)
275 SE  Vrijstelling van het niet als beroepskost aangemerkte financieringskostensurplus (PDF, 290.15 KB)
275 U  Investeringsaftrek (PDF, 422.08 KB)
275 W  Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling (PDF, 561.37 KB)
276.5  Aangifte in de rechtspersonenbelasting (PDF, 308.09 KB)
276 CJC  Juridische constructies (PDF, 109.88 KB)
276 K  Gespreid te belasten meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa (PDF, 476.52 KB)
276 N  Vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen (PDF, 467.59 KB)
276 P  Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor commerciële vaart (PDF, 542.42 KB)
276 W1  Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor wetenschappelijk onderzoek (PDF, 423.79 KB)
276 W2  Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor de uitbouw van het technologisch potentieel van de onderneming (PDF, 242.01 KB)
276 W3  Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd voor de uitvoer (PDF, 312.92 KB)
276 W4  Vrijstelling voor bijkomend personeel als diensthoofd van de afdeling Integrale kwaliteitszorg (PDF, 248.36 KB)


Archief