Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Beschrijving

BIZTAX is de toepassing om de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners/vennootschappen elektronisch in te dienen.

Via de BIZTAX-toepassing kan u deze aangiften indienen, zowel via een bestand (maximum 25 per keer) als via manuele ingave.

In BIZTAX kunnen zowel de aangifte als alle bijlagen online ingevuld worden. PDF’s toevoegen voor bijlagen waarvan geen model is vastgelegd blijft mogelijk. De aangiften worden centraal bewaard, zodat u op een later tijdstip de aangifte kan aanpassen en verder invullen. Het berekenen van de verschuldigde belasting is eveneens mogelijk. Bestanden die zijn aangemaakt door een externe software kunnen eenvoudig in BIZTAX opgeladen worden.

Er is geen voorafgaande registratie vereist, een elektronische identiteitskaart (eID) of een digitaal certificaat klasse 3 volstaat. Na indiening kan u met het certificaat of uw eID de aangiften, samen met het ontvangstbewijs en de PDF-bestanden van de aangifte en bijlagen consulteren.

De BIZTAX-toepassing zal 24 uur op 24 ter beschikking zijn zodat u op ieder tijdstip uw aangifte kan indienen.